spinner-it

Курс Deep Learning у Києві

Курс Deep Learning

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
48 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

Основна ідея цього курсу полягає в тому, аби опанувати глибоке навчання за допомогою сучасних технологій для розв’язання задач комп’ютерного зору, обробки природної мови та прогнозування сучасних рядів.

— 

Тому цей курс складається з трьох тематичних частин:

 • комп’ютерний зір (2-7 модулі);
 • НЛП (8-13 модулі);
 • часові ряди (14-15 модулі).

Основним робочим інструментом є PyTorch.

— 

Курс може бути корисним ML-спеціалістам, які тільки починають і цікавляться комп’ютерним зором, обробкою природної мови та прогнозуванням часових рядів. Рекомендовано (але не обов’язково) проходити курси з Data Science/Machine Learning Fundamentals та Python for Data Science або їхні аналоги.

Після курсу Ви зможете:

 • Використовувати нейронні мережі для вирішення реальних задач комп’ютерного зору, обробки природної мови та прогнозування часових рядів
 • Користуватися фреймворком PyTorch, бібліотекою Tensorflow та Keras API

Дивитись роботи випускників

Програма курсу:


1. Вступ до науки про дані, машинне навчання та глибоке навчання

 • Що таке нейронна мережа?
 • Що робить нейрон?
 • Прості нейронні мережі (перцептрон)
 • Створення простої нейронної мережі
 • Пряме розповсюдження та зворотне розповсюдження

2. Сучасні нейронні мережі

 • Tensorflow and Keras
 • PyTorch
 • Створення простих нейронних мереж за допомогою PyTorch

3. Згорткові нейронні мережі

 • Шари в згортковому NN
 • Feature learning
 • Простий класифікатор зображень з використанням PyTorch
 • Робота з кількома класами

4. Обробка та аугментація зображень

 • OpenCV
 • Аугментація в PyTorch
 • Albumentations

5. Передавання навчання для класифікації зображень

 • Основна ідея трансферного навчання
 • ImageNet
 • LeNet
 • AlexNet
 • VGGNet
 • GoogLeNet
 • ResNet
 • EfficientNet

6. Виявлення об’єктів та сегментація зображень

 • R-CNN
 • SSD
 • YOLO
 • Mask R-CNN

7. Генеративні змагальні мережі

 • Як працюють GAN
 • Передавання нейронного стилю
 • Автоенкодери
 • Створення GAN з використанням PyTorch

8. Обробка природної мови та інженерія функцій

 • Попередня обробка природної мови
 • Задачі НЛП: аналіз тональності, узагальнення тексту, генерація тексту, тематичне моделювання
 • Мішок слів
 • Тексти як послідовності
 • TF-IDF
 • Лематизація та стемінг
 • N-грам

9. Ембединги слів

 • Word2vec
 • GloVe
 • fastText

10. Моделі послідовностей

 • LSTM
 • RNN
 • GRU

11. Трансфер навчання для НЛП

 • XLNet
 • BERT
 • NER-моделі

12. Тематичне моделювання й узагальнення тексту

 • Класичні LDA та LSA
 • lda2vec

13. Відповіді на запитання

 • Attentive LSTM
 • HyperQA
 • XLNet

14. Прогнозування часових рядів за допомогою нейронних мереж

 • Обробка та розбивка даних часових рядів
 • Підготовка функцій часових рядів
 • Проста евристика для прогнозування часових рядів

15. Рекурентні нейронні мережі для часових рядів

 • LSTM для одномірних часових рядів
 • LSTM для багатомірних часових рядів

16. Удосконалення глибоких нейронних мереж та виробництва

 • Алгоритми оптимізації
 • Налаштування гіперпараметра
 • Batch Normalization
 • FastAPI

Мінімальні вимоги:

 • Наявність власного ноутбука для занять в аудиторіях
 • Пройдений курс «Python для Data Science»

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.