spinner-it

Курс Big Data у Києві

Курс Big Data

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
48 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

В результаті проходження курсу студенти опанують сучасні методи та алгоритми теорії інтелектуального аналізу великих даних та машинного навчання.

— 

Мета курсу — формування реальних навичок в аналізі, обробці, пошуку шаблонів та побудуванні прогнозів на основі даних.

Після курсу Ви зможете:

  • Аналізувати та обробляти великі та надвеликі дані у різних форматах з метою підтримки прийняття рішень
  • Знаходити шаблони у великих і надвеликих базах даних та у масивах тексту
  • Будувати прогнози з використанням сучасних методів і алгоритмів інтелектуального аналізу даних;
  • Використовувати програмне забезпечення для інтелектуального аналізу даних в практичній роботі.

Дивитись роботи випускників

Програма курсу:


1. Вступ в курс. Налаштування середовища. Базові знання і вміння програмування Python і Scala

2. Hadoop, файлова система HDFS і парадигма MapReduc

3. NoSQL середовища. Теорема CAP. Apache Cassandra

4. Apache Spark Core

5. Apache Spark: DataFrames, DataSets

6. Apache Spark: аналіз виконання і оптимізація роботи

7. Задачі машинного навчання з Apache Spark

8. Оркестрація обчислень: Docker + Kubernetes

9. Оркестрація обчислень: Apache Airflow

10. Збираємо все в одне ціле: пишемо проект на Apache Spark з аналізом вхідних даних і записом в Cassandra

11. Оркестрація проєкту за допомогою Apache Airflow

12. Візуалізація результату в Grafana


Мінімальні вимоги:

  • Дуже бажане (але не обов’язкове) володіння знаннями з теорії ймовірностей: дискретна та неперервна випадкова величина, математичне сподівання, дисперсія, умовне математичне сподівання;
  • Володіння на початковому рівні  мовою програмування Python.

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.