spinner-it

Розробка для Android Pro
Розробка для Android Pro
ЧАС
117 годин / 5 місяців
2 рази на тиждень
вівторок, четвер
з 19:00 до 22:00
СТАРТ
Старт курсу запитуйте в адміністрації
ВАРТІСТЬ
33670 грн
20200 грн
Можлива оплата частинами
Про курс

Розробка мобільних додатків — незмінний тренд останнього десятиліття. Наші гаджети вже давно стали особистими помічниками: секретарями, тренерами, дієтологами, ретушерами й т. д. Тому додатки залишаються затребуваними й цінними продуктами в секторі ІТ.

Упродовж курсу Android ви зрозумієте принципи мобільного розробки та верстки екранів додатків, дізнаєтеся все про бібліотеки й останні тенденції сфери. Ви вивчите повний цикл створення продукту, а потім на особистому досвіді побачите, як можливо писати швидкі й надійні клієнт-серверні додатки. По завершенню курсу ви створите власний проєкт.

Читати більше Приховати
Для кого даний курс
Ви вивчили курс «Основи програмування»
та вибрали напрямок мобільної розробки
Ви працюєте не в ІТ,
але хочете зрозуміти сферу та знайти в ній своє місце
Ви є розробником,
але хочете вивчити щось нове
Ви вчитеся самостійно,
але бажаєте впорядкувати свої знання та набути нового досвіду
Чому ви навчитеся?
1.
Розуміти повний цикл розробки програми
2.
Створювати клієнт-серверні додатки
3.
Розуміти, яка архітектура краща й де саме
4.
Користуватися БД в Android з мінімальними витратами
5.
Розуміти актуальні тенденції у світі Android
Чого не буде
1.

Теорії без практики

2.

Застарілих механік роботи

3.

Переказу чужих лекцій і книг

4.

Питань без відповідей

В рамках курсу ви будете працювати в групах над реальними проектами.
Це буде захоплююче та ефективно!
Записатись на курс
Що включає курс?
35 занять (105 годин) — від теоретичних азів до написання й підтримки додатку
2 заняття з англійської мови для розробників
Урок з пошуку першої роботи та презентації себе роботодавцеві
Перевірка засвоєних знань — практичні вправи й тестування студентів
Якісний фідбек від викладача, як протягом уроків, так і поза ними
Документ про успішне проходження курсу
Досвід взаємодії в команді
Перша робота для портфоліо, яку не соромно показати рекрутерові
Програма навчання
Даний курс є частиною програми: Mobile Development
1. Загальна характеристика мови Java
 • Історія мови Java
 • Байт-код
 • Віртуальна машина Java (JVM)
 • Трансляція, інтерпретація та компіляція
 • Вихід з програми та завершення її роботи
2. Типи даних та основні операції з ними
 • Алфавіт мови
 • Коментарі
 • Ключові слова
 • Типи даних: прості (примітивні) та за посиланням
 • Ідентифікатори, вибір імен ідентифікаторів
 • Змінні та константи
 • Оголошення та ініціалізація змінних
 • Ділянка видимості та час життя змінних
 • Оператори
 • Операції: арифметичні, привласнення, відносин та логічні
 • Перетворення та приведення числових типів
 • Пріоритет операцій
 • Використання круглих дужок
3. Потік управління
 • Складений оператор (блок)
 • Умовний оператор та його види
 • Оператор switch
 • Цикли: for, while, do while
 • Нескінченні цикли
 • Переривання потоку управління, мітки
 • Оператор goto та причини не застосовувати його
4. Масиви
 • Оголошення та ініціалізація масивів, зокрема анонімних
 • Лінійні масиви
 • Ітерація за елементами масиву
 • Масиви та присвоєння
 • Передача та повернення масивів в / з методів
 • Копіювання масивів
 • Клас Arrays: заповнення, порівняння елементів та їхнє сортування
 • Пошук у масивах
 • Багатовимірні масиви, «нерівні» масиви
 • Методи: аргументи змінної довжини
5. Рядки
 • Клас String. Постійні об’єкти
 • Зберігання рядків у пам’яті
 • Основні операції класу String (створення, конкатенація, порівняння, пошук символів та підрядків у рядках та ін.). Перетворення простих типів даних
 • Розбивка рядків: клас StringTokenizer. Змінні об’єкти: класи StringBuffer та StringBuilder
 • Основні методи. StringBuffer vs StringBuilder
6. Вступ до ООП. Об'єкти та класи
 • Поля та методи (визначення, синтаксис оголошення)
 • Специфікатори доступу public та private
 • Поля класів: ініціалізація явна та за замовчуванням, специфікатор final та константи
 • Доступ до полів та методів
 • Методи: параметри (посилання й прості типи) та ті, що повертаються, використання set- та get-методів, перевантаження методів, правила перевантаження
 • Об’єктна модель. Основні положення: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархія
 • Об’єкти та класи. Об’єкти. Визначення (з прикладами). Стан. Поведінка
 • Конструктори: конструктори за замовчуванням, виклик одного конструктора з іншого
 • Блоки ініціалізації
 • Статичні поля та методи: ініціалізація константи, статичні блоки ініціалізації. Використання this для доступу до членів класу
 • Збір сміття та видалення об’єктів
7. Відношення між об'єктами
 • Залежності, їхні різновиди
 • Узагальнення
 • Асоціації
 • Реалізації
 • Зв’язки, їхня множинність
8. Спадкування та поліморфізм
 • Спадкування та поліморфізм як інструмент створення ПЗ. Суперклас та підкласи, відношення узагальнення, спадкування в Java. Виклик конструкторів суперкласів, порядок дзвінків. Ключове слово super()
 • Перевизначення методів, правила перевизначення. Спадкування та статичні поля й методи класів. Абстрактні класи та методи — поняття, виклик конструкторів, реалізація методів у субкласи
 • Інтерфейси. «Множинне» успадкування. Визначення та реалізація інтерфейсів. Розширення інтерфейсів. Композиція як альтернатива множинному спадкуванню
 • Поліморфізм. Ієрархія наслідування
 • Перетворення та приведення типів. Використання instanceof. Відмова від спадкування: термінальні (final) методи та класи. Включення як альтернатива множинному спадкуванню
 • Пакети. Вкладеність пакетів. Повторне використання коду та пакети. Захист доступу.
 • Імпорт: класів, статичних методів та полів
9. Клас Object
 • Глобальний суперклас Object
 • Методи equals(), hashCode(), toString(), finalize(), clone() та ін.
 • Правила реалізації equals() та hashCode()
 • Інтерфейс Cloneable та його реалізація
 • Клонування: поверхневе та глибоке
10. Внутрішні класи
 • Синтаксис оголошення
 • Створення об’єктів внутрішніх класів
 • Поля та методи внутрішніх класів
 • Вкладення внутрішніх класів та доступ до членів зовнішніх класів
 • Посилання this у внутрішньому класі
 • Доступ до полів та методів зовнішнього класу з внутрішнього
 • Внутрішні класи та специфікатори доступу
 • Вкладені інтерфейси
 • Застосування внутрішніх класів
 • Внутрішні локальні класи (Method-LocalInnerClasses)
 • Анонімні внутрішні класи
 • Вкладені (внутрішні статичні) класи (static nested classes)
 • Створення екземплярів
 • Доступ до екземпляра зовнішнього класу
 • Компіляція програм з внутрішніми класами
11. Перерахування
 • Перерахування як класи. Методи values(), valueof(), name(), ordinal()
 • Константи, конструктори, методи та поля
 • Перерахування та конструкція switch. Імпорт членів перерахувань
12. Робота з базами даних
 • Основи побудови реляційних баз даних
 • SQL
 • Нормальні форми. Запити SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • JDBC
 • Driver, Connection, Statement, ResultSet, PrepareStatement
13. Обробка помилок та виключення
 • Підходи до обробки помилок часу виконання
 • Поняття виключення
 • Ієрархія класів винятків у Java
 • Checked та unchecked винятки
 • Генерація виняткової ситуації та оператор throws
 • Оголошення контрольованих винятків, ключове слово throws
 • Throws та перезавантаження методів
 • Перехоплення винятків
 • Перехоплення «всіх» винятків
 • Обробка винятків
 • Повторна генерація винятків
 • Блок finally: звільнення ресурсів
 • Створення власної ієрархії винятків
 • Реєстрація помилок, логування: логери, рівень логер, рівень повідомлень, обробники (об’єкти підкласу java.util.logging.Handler)
 • Приклад
14. Система введення-виведення
 • Ієрархія класів потокового введення / виведення:
 • Потоки введення / виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія потокового введення / виведення
 • Субкласи FilterOutputStream та FilterInputStream
 • Байтові потоки
 • Символьні потоки
 • Клас File. Клас RandomAccessFile
 • Серіалізація та десеріалізація об’єктів: поняття, призначення, реалізація
 • Приклад
15. Класи колекцій
 • Поняття абстрактного типу даних (АТД)
 • Структури даних: списки, стеки, множини, дерева, карти
 • Обхід колекцій: інтерфейси Iterator та ListIterator, цикл «foreach»
 • Компаратори
 • Клас Collections: пошук та сортування елементів, заповнення, синхронізація уявлення, незмінні уявлення та ін.
16. Багатопотоковість
 • Поняття потоку. Особливості паралельного виконання
 • Потоки-демони
 • Пріоритети потоків. Метод yield()
 • Стан потоку: створення потоків, -runnable та -running – потоки
17. Універсальні типи
 • Параметризовані типи: класи та інтерфейси. Параметри типу
 • Обмеження, накладені на параметризовані типи: прості типи, інстанціювання, суперклас, виняток.
 • Параметризовані типи та JVM
18. Рефлексія
19. Вступ до Android
 • Компоненти Android
 • Встановлення Android SDK
 • Встановлення Android Studio
20. Розбір Manifest
21. Контейнери
 • LinearLayot
 • FrameLayout
 • СonstraintLayout
22. Основні View
 • Button, ImageView, TextView
23. RecyclerView
 • Adapter, ViewHolder
 • Що з ним ще можна робити
 • Короткий огляд сторонніх бібліотек
24. ViewPager + TabLayout
25. Основи динамічного компонування
26. Кастомні View
27. Бібліотеки завантаження зображень
28. Життєвий цикл Activity
 • Обробка переворотів
 • Передача інформації між екранами
 • Запуск деяких сторонніх додатків
29. Робота з камерою
 • Знімки
 • Відео
30. Найпопулярніші витоки пам'яті та як їх уникнути
31. Фрагменти. Яке місце в Android вони посідають і як їх використовувати для побудови правильної логіки додатка
 • Життєвий цикл
 • Робота зі стеком фрагментів
 • Діалоги
32. Робота з багатопотоковістю в Android / AsyncTask
 • Legacy підходи: Handler, Loader, AsyncTask
 • LiveData
 • Kotlin coroutines
33. Розбір основних бібліотек та фреймворків
 • Dagger 2
 • RxJava/RxAndroid
34. Архітектура додатка (MVP, MVVM)
35. Збірка проєкту
 • Gradle
 • Огляд згенерованих класів
36. Інструменти
 • Робота з Git
 • Debugging
 • Діаграми класів UML
37. Як скласти резюме і пройти співбесіду
 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Бонусне заняття з англійської мови
 • Урок пошуку роботи
Показати всю програму Приховати програму
Викладачі

Зробіть перші кроки в навчанні під керівництвом практикуючих спеціалістів!

Працевлаштування

Завдання нашої команди — стати твоїм провідником у світ IT, підготувати тебе до IT-кар'єри максимально ефективно і, як наслідок, змінити твоє життя на краще. Ми випустили вже понад 16 000 IT-фахівців.

Детальніше про працевлаштування з ITEA ви можете прочитати тут.
У межах навчання на курсі Розробка для Android Pro ми надаємо нашим студентам:

Можливість працевлаштування в компаніях-партнерах ITEA за їхнім запитом
Заняття з пошуку першої роботи в ІТ, оцінки зарплатних очікувань, етапів комунікації з працедавцем та вмінь презентувати себе
Обліковий запис, доступ та супровід від біржі з працевлаштування ІТ-спеціалістів, які є початківцями, Jungo.dev
Мінікурс зі soft skills, важливих для роботи в ІТ, пошуку й отримання замовлень на найбільшій фріланс-біржі у світі (Upwork), а також з того, як правильно підготуватися до пошуку роботи в компанії
Доступ до рекомендаційної системи підвищення кваліфікації, яка допоможе адаптувати ваші навички під сучасний ІТ-ринок
Завдяки цьому ви отримуєте всі необхідні знання та вміння для пошуку першої роботи в IT, як у штаті, так і на фрілансі
Дізнатись більше про ITEA
Онлайн
Встигни забронювати своє місце в групі
Ваш номер телефону
Підписанням та надсиланням цієї заявки я підтверджую, що я ознайомлений з Політикою конфіденційності і приймаю її умови, включно з регламентуючими обробку моїх персональних даних, і згоден з нею. Я надаю свою згоду на обробку персональних даних згідно з цією Політикою конфіденційності.
Ціна:
33670 грн
20200 грн
Що включає онлайн формат?
Навчання в режимі перегляду записів занять з регулярними вебінарами
для кращого розуміння матеріалу

Особистий кабінет з доступом до матеріалів курсу

Допомога викладача чи ментора курсу

Актуальну програму навчання

Рекомендовані курси
Показано курсів: 3 з 3
Показано курсів: 1 з 3

Курси Андроїд розробника

Важко уявити життя сучасної людини без такого багатофункціонального девайса, як смартфон. З його допомогою можна вирішувати найрізноманітніші завдання — від спілкування з друзями та родичами до серфінгу в інтернеті та оплати послуг через банківські сервіси.

З кожним днем кількість мобільних додатків зростає, підвищуючи функціональність девайсів і розширюючи можливості користувачів. Відповідно на ринку веб-розробки підвищується попит на професійних розробників, які можуть створювати програмне забезпечення для смартфонів. Щоб стати одним із таких фахівців, потрібно пройти відповідне навчання — курси з розробки мобільних додатків для Андроїд.

Що входить в обов'язки Android-розробника

Розробник на Android створює мобільні додатки різних напрямків — для спілкування, навчання, онлайн-покупок, перегляду кіно та інших. В обов'язки розробника входить:

 • створення інтерфейсу, навігації, архітектури, опцій тощо;
 • спільна робота з дизайнерами, проджект-менеджером, маркетологами та іншими фахівцями для створення максимально зручного сервісу;
 • продумування різних сценаріїв роботи застосунку (наприклад, як він працюватиме під час надходження на смартфон дзвінка);
 • написання коду мовою програмування;
 • тестування додатків, пошук і усунення багів;
 • розробка документації внутрішнього призначення, а також інструкцій для користувачів;
 • завантаження додатка в Google Play;
 • аналіз відгуків користувачів, оптимізація програми, створення оновлень.

Актуальність програмування на Андроїд

Операційна система Андроїд використовується на багатьох пристроях: смартфонах, планшетах, смарт-годинниках, телевізорах зі Smart TV. Android-розробники дуже затребувані, а їхня робота високо оплачується. Програмісти мобільних додатків не тільки розробляють продукт, а й тестують його, створюють оновлення, здійснюють технічний супровід. Вони можуть займати вакансії в компаніях, брати приватні замовлення, створювати власні продукти.

Щоб успішно реалізуватися у сфері андроїд-розробки, необхідно знати мови програмування Java і Kotlin, орієнтуватися в популярних бібліотеках, мати навички ручного й автоматичного тестування, знати англійську мову. Отримати необхідні знання та практичні навички вам допоможуть курси з Андроїд-розробки від міжнародної онлайн-академії ITEA.

Кому підходять курси Android розробки

Стати розробником мобільних додатків може кожен, але найбільше ця робота підходить людям із такими якостями:

 1. Уважність. У процесі написання коду потрібно приділяти увагу багатьом дрібницям і нюансам, зокрема відповідності продукту бажанням замовника, принципам хорошого інтерфейсу тощо.
 2. Посидючість. Створення програм — тривала і копітка праця, яка вимагає досить довгого сидіння за комп'ютером.
 3. Здатність працювати в команді. У багатьох випадках над створенням додатка працює не лише програміст, а й інші фахівці, які мають комунікувати між собою, надаючи один одному необхідну інформацію.

Що потрібно знати Андроїд-розробнику

Успішний розробник мобільних додатків має знати:

 • мови програмування для Android;
 • принципи об'єктно-орієнтованого програмування та SQL;
 • правила створення елементів додатка;
 • особливості комунікації з іншими фахівцями;
 • правила написання коду;
 • особливості тестування програмного забезпечення;
 • алгоритм завантаження готового додатка в магазин.

Що ви будете знати після Android курсів

Курси Андроїд розробника дадуть вам такі знання та навички:

 1. Мова програмування Kotlin. Одна з основних мов для розробки мобільних застосунків, яку ґрунтовно вивчають на курсах.
 2. Мова програмування Java. Не менш популярна мова, необхідна сучасному розробнику.
 3. Теорія і практика створення мобільних додатків з нуля (робота над архітектурою, базами даних, анімацією та іншими елементами);
 4. Інтеграція готового продукту та налаштування Push-повідомлень;
 5. Робота з веб-сервісом хостингу Git/GitHub;
 6. Тестування додатків і завантаження в Google Play.

Програма навчання Андроїд розробці може бути різною залежно від обраної школи. Міжнародний освітній центр ITEA пропонує повну програму навчання від найкращих експертів, які захоплююче пояснюють теорію і приділяють багато уваги практиці.

Перспективи кар'єри розробника

Починаючи свій шлях у сфері програмування мобільних додатків, IT-фахівець проходить такі етапи:

 1. Девелопер-початківець. На самому початку своєї кар'єри (іноді навіть на етапі навчання) розробники можуть брати замовлення у фрілансі, напрацьовуючи портфоліо, або асистувати досвідченому девелоперу.
 2. Розробник у штаті невеликої компанії. Така вакансія може стати наступним кроком у вашій кар'єрі та чудовою можливістю опанувати навички роботи в команді.
 3. Розробник у штаті великої компанії. Напрацювавши портфоліо, досвід, командні навички й упевненість у собі, можна отримати роботу в більш престижній компанії з цікавими проєктами та високою зарплатою.
 4. Керівник відділу розробників. Для виходу на цей етап потрібно напрацювати величезний досвід і мати неабияке прагнення, однак, це цілком реальна досяжна мета.
 5. Власний бізнес у сфері розробки мобільних додатків. Якщо ви маєте задатки підприємця, власний бізнес може стати логічним етапом у кар'єрі: маючи досвід роботи та вивчивши специфіку цього напряму, ви зберете свою команду та створите власну компанію.

Курси Android Developer від школи ITEA

Курси Android розробника проводяться на базі нашої онлайн-платформи силами найкращих експертів, педагогів і фахівців ITEA. Пройшовши курси Android у Києві, ви отримаєте всі необхідні знання та практичні навички, щоб стати успішним розробник, а також рекомендації, як знайти свої перші замовлення або вакансію мрії.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.