spinner-it

Курс Python (поглиблений)

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
54 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

Цей курс призначений для програмістів, які хочуть освоїти техніку програмування на мові Python. Программа також буде корисною вже кваліфікованим користувачам. Курс побудований за принципом: 20% лекційного матеріалу, 80% - лабораторні роботи.

Після курсу Python Advanced ти зможеш розробляти більш складні програми на Python, використовувати в роботі прийоми об'єктно-орієнтованого програмування і розбиратися в поглиблених аспектах мови. Ти отримаєш усю необхідну інформацію для останнього етапу навчання - курсу Python / Django, після якого ти зможеш претендувати на позицію Junior Python Web Developer.

Після курсу Ви зможете:

 • Розробляти програми на мові Python
 • Отримаєш усю необхідну інформацію для останнього етапу навчання - курсу "Фреймворк Python / Django", після якого ти зможеш претендувати на позицію Junior Python Web Developer

Програма курсу:

1. Функції

 • Типи даних
 • Вбудовані контейнери
 • Оператори контролю виконання
 • Обробка помилок (try ... except ...)
 • Оператори циклів
 • Comprehensions (list, dict, set)
 • Створення функції і процедур
 • Аргументи функцій
 • Рекурсивні функції
 • Functors, Currying
 • Декоратори
 • Lambda-функції
 • PEP8

2. Об'єктно-орієнтований підхід

 • Оголошення класу та створення екземпляру
 • Принципи ООП (наслідування, інкапсуляція, поліморфізм) в Python
 • Область видимості (Namespaces, Scope, правило LEGB)
 • Method Resolution Order (MRO)
 • Магічні методи
 • Визначення математичних  операцій для об’єктів Python
 • Визначення операцій порівняння для об’єктів Python
 • Визначення операцій хешування для об’єктів Python
 • Створення копії екземпляру класу, deep copy, shallow copy
 • Інкапсуляція (Setters and getters)

3. Управління створенням екземплярів класу

 • Doc strings
 • Meta класи
 • Abstract Bases класи
 • __new__
 • __init__
 • Context-managers
 • Використанням декораторів з класами
 • Контейнери, створені шляхом успадкування (UserList, UserDict, UserString)
 • Контейнери, створені шляхом агрегації
 • Методи доступу до елементів контейнера
 • Iterators, Generators

4. Прийоми об'єктно-орієнтованого програмування

 • Software Engineering як процес
 • Мова UML
 • Принципи SOLID
 • Метрики якості коду
 • Design Patterns (категорії, приклади використання)
 • Singletone
 • Facade
 • Interface

5. Модулі та пакети

 • Розробка модулів (визначення та запуск)
 • Система імпортування
 • Розробка повторно використовуваних пакетів
 • Менеджер пакетів pip і віртуальні середовища virtualenv
 • Setup.py
 • Написання документації до пакету, модуля
 • Створення додатків на основі пакетів

6. Робота з файлами

 • Робота з системою контролю версій Git
 • Форматування рядків
 • Context-managers
 • Робота з файловою системою (os, os.path, shutil)
 • Серіалізація за допомогою pickle
 • Управління порядком серіалізації/десеріалізації об’єктів Python
 • Серіалізація даних в json
 • Серіалізація даних в xml

7. Вбудовані пакети Python.

 • Робота з datetime та calendar
 • Робота з collections (черги, іменовані кортежі, вкладені словники)
 • Робота з heapq, array, enum
 • Робота з числовими даними (numbers, math, decimal, random)
 • Робота з contextlib
 • Робота з functools
 • Logging
 • Unittest

8. Networking

 • Sockets (основи роботи, приклади серверів)
 • Socket server
 • Socket Client

9. Багатопотчність в Python

 • Global Interpreter Loc (GIL)
 • Створення потоків в Python
 • Контроль доступу до ресурсів
 • Синхронізація потоків
 • Створення потоків за допомогою пакету concurent
 • Пул потоків

10. Процеси в Python

 • Пакет multiprocessing
 • Interprocess communication
 • Черги завдань
 • Створення процесів за допомогою пакету concurent
 • Пул процесів
 • Відтермінування задач за допомогою пакету sched

11. Асинхронне програмування

 • Asyncio
 • Пакет Twisted
 • Асинхронний фреймворк Aiohttp

12. SQL

 • Основи реляційних баз даних
 • ER-діаграми
 • Стандарт PEP249
 • Робота з СКБД SQLite, PostgreSQL
 • Основи мови SQL (SELECT, LIKE, ORDER BY, LIMIT)
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • JOIN (INNER, LEFT, OUTER)
 • GROUP BY
 • Функції SQL (mean, min, max, avg, count)
 • Subqueries

13. Object Relational Mapping

 • Основи роботи з SQLAlchemy
 • Механізм сессій в SQLAlchemy
 • Створення бази даних за допомогою моделей SQLAlchemy
 • Міграції баз даних за допомогою Alembic

14. NoSQL Бази даних

 • CAP теорема
 • Типи NoSQL баз даних
 • Робота з Redis
 • Робота з Memcached
 • Брокер повідомлень RabbitMQ
 • Основи роботи з Celery

15. Веб-розробка

 • Класифікація web frameworks
 • HTTP
 • HTML, парсинг HTML-файлів
 • XML
 • Збір даних за допомогою фреймворка Scrapy
 • Мова шаблонів Jinja2
 • Основи API
 • Стандарти API (REST, XML-RPC, Swagger, JSON API)
 • Архітектурний підхід API First
 • Основи роботи з Flask

Мінімальні вимоги:

 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях
 • Базові знання мови Python

Лектори:

Денис Замятін (Експерт в області розробки ПО)

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.