spinner-it

Microsoft Excel для фінансистів

Програма курсу включає в себе два основних напрямки фінансового моделювання - побудова прогнозного фінансового плану компанії Модуль 1 та створення пов'язаних таблиць для поточного оперативного обліку різних аспектів діяльності компанії Модуль 2.

 

В ході побудови фінансового плану Модуль 1 в Excel створюється повна модель всього підприємства, що включає в себе розрахунок собівартості продукції, облік змінних і постійних витрат, розрахунок зарплат, облік закупівель сировини і матеріалів, побудова звітів про прибутки і збитки, потоку грошових коштів (Cash Flow ) і балансу.

 

На підставі побудованої моделі проводиться фінансовий аналіз підприємства, розглядаються основні методи фінансового аналізу та розраховуються фінансові та інвестиційні показники. Прогнозний фінансовий план підприємства є основою для бюджетування всіх основних напрямків дохідної та видаткової частин фінансового обліку компанії.

 

Після закінчення курсу слухачі набудуть навичок побудови фінансових моделей в Excel за допомогою найпотужніших функцій Excel, таких як, СМІЩ, ІНДЕКС, ВВР / ГПР і ін. Всі, створені в процесі навчання, таблиці легко адаптуються під конкретні завдання вашого підприємства і є основою системи фінансового обліку на вашому підприємстві.

 

 

Модуль 1. Побудова фінансової моделі підприємства

 • Введення у фінансовий облік
 • Основні принципи і завдання. Відмінність фінансового та бухгалтерського обліку
 • Об'єкти фінансового обліку
 • Основні функції Excel
 • Знайомство з функціями зміщені, ІНДЕКС, ВВР / ГПР і ін
 • Формула масиву
 • Принципи побудови таблиць в Excel. Довідники
 • Побудова фінансової моделі
 • Розрахунок собівартості продукції
 • План продажів
 • План виробництва
 • Штатний розклад. Розрахунок зарплат
 • Постійні витрати
 • Облік закупівель сировини і матеріалів
 • Розрахунок точки беззбитковості
 • Звіт про прибутки і збитки
 • Звіт потік грошових коштів (ПДС)
 • Баланс
 • Фінансовий аналіз
 • Основні методи фінансового аналізу
 • Фінансові показники
 • Інвестиційні показники
 • Бюджетування
 • Побудова бюджетів підрозділів

Модуль 2. Оперативний облік діяльності підприємства в Excel

 • Побудова довідників
  • Основні принципи побудови довідників в Excel. Динамічні імена
  • Приклади побудови довідників для різних видів підприємств
 • Побудова таблиць оперативного обліку
  • Таблиця розрахунку собівартості
  • Таблиця закупівель сировини і матеріалів
  • Таблиця продажів
  • Таблиця обліку витрат
 • Побудова звітних таблиць
  • Розрахунок динамічної собівартості
  • Дебіторська та кредиторська заборгованість
  • Склад
  • Звіт про прибутки/збитки
  • Потік грошових коштів

 

 • Досвід роботи у Windows

Запис на курс

Код курсуEX16FIN
Тривалість3д (24ч)
Код екзамену
Вартість без ПДВ11100 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.