spinner-it

Автоматизація адміністрування з Windows PowerShell 4.0

Мета курсу — надати слухачам знання та навички, необхідні для адміністрування та автоматизації управління одним або декількома серверами за допомогою Windows PowerShell 4.0. Курс розкриває ключові особливості PowerShell і методи роботи з інтерфейсом командного рядка, а також взаємодію PowerShell з наступними продуктами: Windows Server, Windows клієнт, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center і багато іншого. В курсі розглядається, як більш ефективно виконувати і контролювати сценарії, підвищуючи надійність сесії, використовуючи планувальник і Windows PowerShell Web Access; як використовувати єдиний синтаксис для всіх команд; як швидше писати сценарії Windows PowerShell і працювати з Інтегрованим середовищем сценаріїв (ISE).

Аудиторія

Цей курс призначений для досвідчених фахівців, що мають досвід адміністрування та підтримки клієнтів і серверів сімейства Windows, Exchange, SharePoint, SQL, і бажаючих збільшити свої знання і навички в питаннях автоматизації завдань адміністрування. Курс розрахований на слухачів, які не мають досвіду програмування або написання скриптів, і зачіпає базові сценарії.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Розуміти основні концепції Windows PowerShell
 • Працювати з конвеєром
 • Розуміти роботу конвеєра
 • Використовувати PSProviders і PSDrives
 • Форматувати виведення
 • Використовувати WMI і CIM
 • Готувати сценарії
 • Переходити від команд до сценаріїв і модулів
 • Адмініструвати віддалені комп'ютери
 • Встановити різні компоненти Windows PowerShell
 • Використовувати фонові завдання і заплановані завдання
 • Використовувати профілі і додаткові методи PowerShell
Модуль 1: Початок роботи з Windows PowerShell
Теми
 • Огляд і передісторія
 • Пошук і вивчення команд
 • Запуск команд
Лабораторна робота: Налаштування Windows PowerShell
 • Налаштування консольного додатку Windows PowerShell
 • Налаштування програми Windows PowerShell ISE
Лабораторна робота: Пошук і запуск основних команд
 • Команди пошуку
 • Пошук і запуск основних команд
 • Використання файлів "About"
Модуль 2: Робота з конвеєром
Теми
 • Робота з конвеєром
 • Вибірка, сортування і вимір об'єктів
 • Експорт, імпорт і перетворення даних
 • Фільтрація об'єктів з конвеєру
 • Передача об'єктів через конвеєр
Лабораторна робота: Робота з конвеєром
 • Вибірка і сортування даних
Лабораторна робота: Експорт, імпорт і перетворення даних
 • Імпорт, експорт і перетворення даних в Windows PowerShell
Лабораторна робота: Фільтрація об'єктів з конвеєру
 • Фільтрація об'єктів з конвеєру
Лабораторна робота: Визначення об'єктів в конвеєрі
 • Визначення об'єктів в конвеєрі і виконання специфічних завдань
Модуль 3: Процес роботи конвеєра
Теми
 • Передача даних на конвеєр зі значенням
 • Передача даних на конвеєр за іменем властивості
Лабораторна робота: Робота зі зв'язкою параметрів в конвеєрі
 • Вивчення поведінки конвеєра
Модуль 4: Використання PSProviders і PSDrives
Теми
 • Використання PSProviders
 • Використання PSDrives
Лабораторна робота: PSProviders і PSDrives
 • Створення нової папки
 • Створення нового PSDrives
 • Створення нового ключа реєстру
 • Створення нових параметрів реєстру
 • Зміна параметрів управління робочою станцією
Модуль 5. Форматування виведення
Теми
 • Використання базового форматування
 • Використання розширеного форматування
 • Перенаправлення форматованого виведення
Лабораторна робота: Форматування виведення
 • Використання форматування команд для налаштування виведення
 • Повторення специфічного виведення
Модуль 6. Використання WMI і CIM
Теми
 • Розуміння WMI/CIM
 • Запит даних за допомогою WMI/CIM
 • Внесення змін з WMI/CIM
Лабораторна робота: Робота з WMI і CIM
 • Запит інформації за допомогою WMI
 • Запит інформації за допомогою CIM
 • Виклик методів
Модуль 7: Підготовка сценаріїв
Теми
 • Використання змінних
 • Сценарії безпеки
Лабораторна робота: Безпека в PowerShell
 • Налаштування безпеки
Модуль 8: Перехід від команд до сценаріїв і модулів
Теми
 • Перехід від команд до сценарію
 • Перехід від сценарію до функції та модулю
 • Реалізація обробки основних помилок
 • Використання конструкцій основних сценаріїв
 • Подальший розвиток сценаріїв
Лабораторна робота: Перехід від команд до сценарію
 • Тестування команд
 • Параметрична зміна змінних
 • Додавання докладного виведення
 • Додавання допомоги через коментарі
Лабораторна робота: Перехід від сценарію до функції та модулю
 • Перетворення сценарію в функцію
 • Збереження сценарію як скриптового модуля
 • Додавання налагоджувальних точок
Лабораторна робота: Реалізація обробки основних помилок
 • Додавання обробки помилки в функцію
 • Додавання обробки помилок в нову функцію
Лабораторна робота: Створення розширених функцій
 • Тестування існуючих команд
 • Створення параметризованих функцій
 • Універсальні функції
 • Додавання обробки помилок
Модуль 9: Адміністрування віддалених комп'ютерів
Теми
 • Використання основних віддалених викликів
 • Використання розширених технік віддаленого управління
 • Використання віддалених сесій
Лабораторна робота: Робота з віддаленими викликами
 • Підключення опції віддаленого управління на локальному комп'ютері
 • Віддалене управління одним комп'ютером — один на один
 • Віддалене управління декількома комп'ютерами — один на багатьох
Лабораторна робота: Використання віддалених сесій
 • Використання прихованого керування
 • Створення і використання з'єднань з декількома комп'ютерами
Модуль 10: Об'єднуючи все разом
Теми
 • Планування сценаріїв
Лабораторна робота: Налаштування встановлення нового серверу в режимі Server Core
 • Створення параметризованого сценарію
 • Визначення динамічного отримання IP-адреси для Server Core
 • Створення резервації DHCP для серверу в режимі Server Core
 • Додавання IP-адреси Server Core в локальний список довірених вузлів (TrustedHosts)
 • Додавання ролі на сервер в режимі Server Core
 • Додавання комп'ютера Server Core в домен
 • Тестування готового сценарію
Модуль 11: Використання фонових завдань і запланованих завдань
Теми
 • Використання фонових завдань
 • Використання запланованих завдань
Лабораторна робота: Робота з фоновими завданнями
 • Запуск фонових завдань
 • Управління існуючими завданнями
Лабораторна робота: Робота з запланованими завданнями
 • Створення запланованих завдань
Модуль 12: Використання розширених методів PowerShell і профілів
Теми
 • Використання розширених методів PowerShell
 • Створення сценаріїв профілю
 • Робота з альтернативними обліковими даними
Лабораторна робота: Використання розширених методів
 • Використання розширених методів
 • Використання альтернативних облікових даних
 • Створення сценарію профілю
Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Знання і практичний досвід адміністрування клієнтів і серверів сімейства Windows;
 • Досвід встановлення і налаштування Windows Server окремо або в середовищі організації;
 • Знання та досвід налаштування мережевих адаптерів, адміністрування користувачів Active Directory і базових налаштувань дисків;
 • Знання та досвід роботи з Windows Server 2012 і Windows 8 (бажано)

Запис на курс

Код курсуWS12-16
Тривалість5 д (40 год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ35 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.