spinner-it

Психологія для HR. Психологічна компетентність як професійно важлива якість співробітника HR-підрозділу

Опис

  Психологічна компетентність є професійно важливою якістю для співробітника HR підрозділу, тому для досягнення професійних цілей їм необхідно володіти системою знань про методи здійснення впливу на людей, закономірності розвитку колективу, способи вирішення проблемних ситуацій, вікових та професійні кризи працівників і ін.  

Цільова аудиторія

  HR-фахівці, які бажають підвищити свій професійний рівень.
 • Індивідуально-психологічні особливості людини.
 • Методика визначення психологічного типу при підборі персоналу
  • Тест-індикатор (MBTI), як інструмент, який дозволяє виявити основні сильні і слабкі сторони кандидата на конкретну посаду; зрозуміти мотивацію людини; спрогнозувати те, як людина буде вести себе в ролі керівника, а як в ролі підлеглого і ін.
  • Складання психологічного портрета кандидата
  • Сильні і слабкі сторони психологічного типу
  • Поведінка в ролі керівника та ролі підлеглого. Стиль управління людьми в залежності від типу особистості керівника
  • Ставлення до просування по кар'єрних сходах
 • Діагностика особистісних якостей і рис характеру
  • Класифікація рис характеру і особливості їх прояву в професійному та особистому житті
  • Методика визначення акцентуації (яскраво-виражених) характеру.
  • Стереотипи поведінки людей з різними акцентуаціями.
  • Властивості акцентуйованої характеру. Конфліктні особистості.
 • Практична частина: докладний розгляд поведінки людей з різними акцентуаціями характеру. Візуальна діагностика персоналу. Зв'язок конституції і будови тіла і характером особистості
 • Мотивація персоналу.
  • Огляд теорій мотивації.
  • Теорія ієрархії потреб А. Маслоу.
  • Фактори, що впливають на мотивацію.
  • Матеріальна і нематеріальна мотивація персоналу
 • Практична частина: огляд систем мотивації.
 • Вікові та професійні кризи.
  • Поняття «вік людини». Вікова періодизація.
  • Вікові переходи між періодами життя і закономірність протікання вікового кризи.
  • Вікові завдання та шляхи їх вирішення.
  • Етапи розвитку кар'єри та професійні кризи
 • Психологія малих груп і управління конфліктами.
  • Поняття групи, колективу в психології.
  • Основні ознаки сформованого колективу.
  • Взаємовідносини у малій групі.
  • Рішення конфліктних ситуацій.
 •        Практична частина: рішення ситуаційних завдань
 • Стрес персоналу. Синдром професійного вигорання як реакція на хронічний стрес
  • Причини і складові синдрому професійного вигорання.
  • Психофізіологічні симптоми.
  • Соціально-психологічні симптоми.
  • Візуальна діагностика і зовнішні ознаки, за якими можна визначити РЕВ.
  • Вплив синдрому емоційного вигорання на здоров'я людини і прийоми його подолання.
 
 • Для успішного засвоєння матеріалу учасники повинні мати досвід роботи у підрозділі підбору персоналу від одного року, а також володіти розумінням осовних прниципів роботи з персоналом.

Запис на курс

Код курсуHR PSI
Тривалість2д (16год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ2900 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.