spinner-it

Основи системи управління інформаційної безпеки (СУІБ) відповідно до стандарту ISO 27001:2013

Даний курс дає учасникам можливість вивчити основи управління інформаційною безпекою (СУІБ), як визначено в стандарті ISO/IEC 27001:2013. Цей тренінг допомагає зрозуміти основні вимоги стандарту ISO/IEC 27001:2013 і основні поняття і визначення інформаційної безпеки. Стандарт ISO 27001 визначає інформаційну безпеку як збереження конфіденційності, цілісності та доступності інформації; крім того, сюди можуть бути включені й інші властивості, такі як справжність, неможливість відмови від авторства, достовірність. 
 • Конфіденційність - забезпечення доступності інформації тільки для тих, хто має відповідні повноваження (авторизовані користувачі); 
 • Цілісність - забезпечення точності і повноти інформації, а також методів її обробки; 
 • Доступність - забезпечення доступу до інформації авторизованим користувачам, коли це необхідно (на вимогу).  
  Проходження курсу не вимагає спеціальних попередніх навичок.    Цільова аудиторія
 • Фахівці з інформаційної безпеки;
 • ІТ-фахівці, які бажають отримати глибокі знання основних процесів в системі управління інформаційною безпекою (СУІБ);
 • Співробітники, залучені до впровадження стандарту ISO 27001;
 • Технічні фахівці, які беруть участь в процесах, пов'язаних з СУІБ;
 • Аудитори;
 • Керівники і старші менеджери, відповідальні за ІТ-управління та управління ризиками підприємства.
  Мета навчання
 • Розуміння основ інформаційної безпеки
 • Розуміння принципів впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) відповідно до ISO 27001
 • Розуміння взаємозв'язків СУІБ, включаючи управління ризиками, контроль і дотримання вимог різних зацікавлених сторін організації;
 • Вивчення концепцій, підходів, стандартів, методів і способів, що дозволяють ефективно управляти СУІБ.
  Підхід до навчання
 • Даний тренінг включає в себе теорію і практику:
 • Лекції, ілюстровані прикладами з практики;
 • Повторювальні вправи для підготовки до іспиту;
 • Для отримання максимальної користі з практичних занять, кількість учасників тренінгу обмежена.
 • Введення 
  • Загальні розділи стандарту ISO 27001;
 • Основи
  • Найбільш поширені способи порушення інформаційної безпеки 
  • Організаційне забезпечення інформаційної безпеки 
  • Складові частини структури ІБ
  • Класифікація загроз
  • Основні способи порушення інформаційної безпеки 
  • Структура політики інформаційної безпеки та процес її розробки 
  • Загальний життєвий цикл політики ІБ 
 • Основні завдання Департаменту ІБ 
  • Завдання Департаменту та його склад
  • Формування і підтримка політики ІБ
  • Впровадження засобів захисту інформації
  • Адміністрування систем захисту ІБ
 • Що таке інформація
  • Необхідність для Компанії в ІБ
  • Роль керівництва в забезпеченні безпеки
 • Ризики ІБ
  • Приклади існуючих атак
  • Найслабша ланка в безпеці
 • Рівні конфіденційності
 • Категорії цілісності
 • Категорії доступності
 • Управління доступом
 • Криптографія
 • Фізична безпека і безпека обладнання
 • Захист від шкідливого ПО
 • Резервне копіювання
 • Управління оновленнями
 • Проведення аудиту
 • Реагування на інциденти
 

Запис на курс

Код курсуЕА-СУИБ
Тривалість3д (24г)
Код екзамену
Вартість без ПДВ32000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.