spinner-it

Обробка даних с Microsoft HDInsight

Мета курсу - надати слухачам знання та навички, необхідні для роботи з масивами великих даних, планування та впровадження робочих потоків за допомогою HDInsight. Аудиторія Цей курс призначений для інженерів, архітекторів, фахівців з підготовки даних, а також розробників бажаючих використовувати HDInsight і мову R в своїх проектах.   Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Описати Hadoop, MapReduce, HDInsight
 • Описати типи кластерів HDInsight
 • Описати створення, управління і видалення кластерів HDInsight за допомогою PowerShell.
 • Описати як вирішувати доступ користувачів до об'єктів.
  • Описати конфігурації і архітектуру сховища HDInsight.
 • Проводити моніторинг ресурсів з Operations management suite.
 • Виконувати запити з Hive і Pig
 • Описати використання ETL і Spark
 • Впровадити інтерактивні запити
 • Виконати інтерактивну обробку даних за допомогою Apache Phoenix
 • Керувати завданнями потокової аналітики
 • Створити додатки для обробки структурованих потоків в Spark.
 • Використовувати потокові дані в Storm
 • Пояснити, як працює мова R
 • Перетворювати і зачищати набори даних
Модуль 1: Початок роботи з HDInsight Цей модуль описує можливості Hadoop, парадигми MapReduce і основи роботи з HDInsight. Теми
 • Великі дані
 • Hadoop
 • MapReduce
 • HDInsight
  Лабораторна робота: Запити до великих даними
 • Запити до даних з Hive
 • Запити до даних з Excel
  Модуль 2: Розгортання кластерів HDInsight Цей модуль описує процедуру розгортання кластерів HDInsight. Теми
 • Типи кластерів HDInsight
 • Управління кластерами HDInsight
 • Управління кластерами HDInsight за допомогою PowerShell
  Лабораторна робота: Управління кластерами HDInsight в Azure
 • Створити кластер Hadoop в HDInsight
 • Налаштувати HDInsight за допомогою скрипта
 • Налаштувати HDInsight за допомогою Bootstrap
 • Видалити кластер HDInsight
  Модуль 3: Авторизація користувачів для доступу до ресурсів Цей модуль описує як призначати права і видавати дозволи для користувачів в Azure. Теми
 • Недоменні кластери
 • Налаштування кластера HDInsight, підключеного до домену
 • Управління підключеним до домену кластером HDInsight
  Лабораторна робота: Авторизація користувачів для доступу до ресурсів
 • Налаштування кластера HDInsight, підключеного до домену
 • Налаштувати політики Hive
  Модуль 4: Завантаження даних в HDInsight Цей модуль описує способи завантаження даних в HDInsigh. Теми
 • Сховище HDInsigh
 • Засоби завантаження даних
 • Продуктивність і надійність
Лабораторна робота: Завантаження даних в HDInsight
 • Завантаження даних за допомогою Sqoop
 • За допомогою завантаження даних в AZcopy
 • Завантаження даних за допомогою ADLcopy
 • Використовувати HDInsight для стиснення даних
  Модуль 5: Пошук і усунення неполадок в HDInsight Цей модуль описані способи усунення неполадок в HDInsight. Теми
 • Аналіз журналів
 • Журнали YARN
 • Дампи купи (Heap)
 • Operations management suite
  Лабораторна робота: Пошук і усунення неполадок в HDInsight
 • Аналіз журналів HDInsight
 • Аналіз журналів YARN
 • Моніторинг ресурсів з Operations management suite
  Модуль 6: Впровадження пакетних рішень Цей модуль пояснює як реалізувати пакетні рішення. Теми
 • Сховище Apache Hive
 • Запити з Hive і Pig
 • Підключення HDInsight
  Лабораторна робота: Створення резервних копій баз даних SQL Server
 • Завантаження даних в таблицю Hive
 • Запит даних в Hive і Pig
Модуль 7: Проектування пакетних рішень ETL для великих даних за допомогою Spark У цьому модулі описується як проектувати пакетні рішення ETL для великих даних за допомогою Spark. Теми
 • Що таке Spark?
 • ETL і Spark
 • Продуктивність Spark
  Лабораторна робота: Проектування пакетних рішень ETL для великих даних за допомогою Spark
 • Створення кластера HDInsight з доступом до сховища Data Lake
 • Використання кластера Spark в HDInsight для аналізу даних в сховищі Data Lake
 • Аналіз журналів сайту за допомогою налаштованої бібліотеки кластера Apache Spark в HDInsight
 • Управління ресурсами кластера Apache Spark в Azure HDInsight
  Модуль 8: Аналіз даних зі Spark SQL Цей модуль описує, як аналізувати дані зі Spark SQL. Теми
 • Впровадження інтерактивних запитів
 • Проведення дослідницького аналізу даних
  Лабораторна робота: Аналіз даних зі Spark SQL
 • Впровадження інтерактивних запитів
 • Проведення дослідницького аналізу даних
  Модуль 9: Аналіз даних за допомогою Hive і Phoenix Цей модуль описує як аналізувати дані за допомогою Hive і Phoenix. Теми
 • Впровадження інтерактивних запитів для великих даних за допомогою Hive.
 • Проведення дослідницького аналізу даних за допомогою Hive
 • Виконання інтерактивної обробки даних за допомогою Apache Phoenix
  Лабораторна робота: Аналіз даних за допомогою Hive і Phoenix
 • Впровадження інтерактивних запитів для великих даних за допомогою Hive.
 • Проведення дослідницького аналізу даних за допомогою Hive
 • Виконання інтерактивної обробки даних за допомогою Apache Phoenix
  Модуль 10: Потокова аналітика Цей модуль описує потокову аналітику в Azure. Теми
 • Потокова аналітика
 • Обробка потокових даних з потокової аналітики
 • Управління завданнями потокової аналітики
  Лабораторна робота: Впровадження потокової аналітики
 • Обробка потокових даних з потокової аналітики
 • Управління завданнями потокової аналітики
  Модуль 11: Spark Streaming і DStream API Цей модуль знайомить з DStream API і описує, як в Spark створити додатки для обробки структурованих потоків. Теми
 • DStream
 • Створення додатків для обробки структурованих потоків в Spark
 • Стабільність і візуалізація
Лабораторна робота: Використання DStream API для створення додатків Spark Streaming
 • Створення програми Spark Streaming за допомогою DStream API
 • Створення програми для обробки структурованих потоків в Spark
  Модуль 12: Розробка рішень обробки великих даних в режимі реального часу за допомогою Apache Storm У цьому модулі розказано як обробляти великі дані в режимі реального часу за допомогою Apache Storm. Теми
 • Дані, які довго зберігаються
 • Потокові дані в Storm
 • Створення топології Storm
 • Налаштування Apache Storm
  Лабораторна робота: Розробка рішень обробки великих даних в режимі реального часу за допомогою Apache Storm
 • Потокові дані в Storm
 • Створення топології Storm
  Модуль 13: Аналіз даних за допомогою Spark SQL Цей модуль пояснює, як аналізувати дані за допомогою Spark SQL. Теми
 • Впровадження інтерактивних запитів
 • Проведення дослідницького аналізу даних
  Лабораторна робота: Аналіз даних за допомогою Spark SQL
 • Впровадження інтерактивних запитів
 • Проведення дослідницького аналізу даних
Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід програмування на R і знання поширених пакетів R
 • Знання загальних статистичних методів аналізу даних і кращих практик.
 • Основні відомості про операційні сисТеми Microsoft Windows.
 • Досвід роботи з реляційними базами даних.

Запис на курс

Код курсу20775
Тривалість5д (40ч)
Код екзамену
Вартість без ПДВ23 500 грн.