Опис курсу:

Даний курс орієнтований на фахівців в різних галузях інформаційних технологій, що мають досвід програмування і бажають отримати уявлення про сучасні методи машинного навчання з використанням технології BigData. Ці методи застосовуються в аналізі сирих даних, пошуку прихованих закономірностей, вирішенні задач класифікації та прогнозування.

Після вивчення курсу Ви зможете:

 • Застосовувати основний інструментарій фахівця в області Data Science: мова програмування Python, бібліотеки numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, середовища розробки PyCharm, Jupyter Notebook;
 • Вирішувати завдання класифікації, кластеризації та регресії за допомогою алгоритмів машинного навчання, а також оцінювати якість моделей;
 • Будувати системи машинного навчання на основі даних великого обсягу з використанням BigData-фреймворка Spark.

Програма курсу:

 • Модуль 1. Введення в аналіз даних і машинне навчання.
  • Процес аналізу даних
  • Класичні завдання машинного навчання
  • No free lunch теорема
  • Поняття Big Data
  • Інструментарій для аналізу даних: мови програмування Python і R
 • Модуль 2. Введення в програмування на Python
  • Типи даних
  • Вбудовані контейнери
  • Оператори розгалуження і циклів
 • Модуль 3. Функції та модулі в Python
  • Елементи функціонального програмування
  • Створення власних модулів і пакетів
  • Використання пакетів сторонніх розробників: pip, conda і virtualenv
 • Модуль 4. Введення в об'єктно-орієнтоване програмування на Python
  • Інкапсуляція, успадкування, поліморфізм
 • Модуль 5. Інструментарій розробника
  • PyCharm, iPython, Jupyter Notebook, Yhat Rodeo
  • Короткий вступ в програмування на R
  • Базові структури даних в R
 • Модуль 6. Керуючі структури в R
  • Робота з модулями і бібліотечними функціями
  • Середовище RStudio
 • Модуль 7. Математичні основи Data Science
  • Лінійна алгебра і теорія ймовірностей
  • Обчислення з використанням пакета NumPy
 • Модуль 8. Аналіз та візуалізація даних
  • Аналіз сирих даних з використанням бібліотеки pandas
  • Візуалізація даних за допомогою пакетів matplotlib, seaborn
 • Модуль 9. Машинне навчання на Python: бібліотека scikit-learn
  • Класифікація і регресія
  • Алгоритм найближчого сусіда
  • Поняття прокляття розмірності
  • Оцінка точності моделі
  • Метод перехресної валідації
 • Модуль 10. Наївний Байєсівський класифікатор
  • Логістична регресія, ID3
  • Класифікація на кілька класів
  • Support Vector Machines
 • Модуль 11. Завдання кластеризації
  • Алгоритми K-Means і DBSCAN
 • Модуль 12. Введення в нейронні мережі
  • Навчання перцептрону
  • Класифікація на основі нейронних мереж
 • Модуль 13. Введення в Big Data
  • Джерела даних: HDFS, Apache Kafka
  • Пакет pySpark

Мінімальні вимоги:

 • Досвід програмування будь-якою процедурною мовою;
 • Знання математики в рамках шкільного курсу;
 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

* Вказані знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!