spinner-it

Project Management Advanced

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
42 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

Курс Project management Professional від ITEA — це найповніша і системна підготовка для досвідчених керівників проектів на основі стандарту PMBOK. Даний курс необхідний всім, хто займається управлінням проектами і бажає підвищити свою кваліфікацію до професійного рівня.

 

Це курс для досвідчених керівників проектів і всіх, чия робота пов'язана з підвищенням ефективності управління проектами організації - менеджерам портфелів проектів, керівникам проектних офісів і т.д. 

Після курсу Ви зможете:

  • Розуміти зв'язки між областями знань, групами процесів PMBOK®, входами, виходами процесів
  • Застосовувати методи і інструменти PMBOK® в своїх проектах
  • Поліпшити свої навички управління проектами за рахунок адаптації документації, методів та інструментів PMBOK® до специфіки організації, клієнта, проекту
  • Розробити план підготовки до іспиту на сертифікацію PMP® (PMI)

Програма курсу:

Модуль 1. Вступна частина

Модуль 2. Основи управління проектами

Проект і його характеристики, управління проектом та операційна діяльність; програма і портфель проектів; життєвий цикл проекту і продукту; фази проекту; групи процесів і області знань управління проектом; адаптація процесів; бізнес-кейс і план управління вигодами проекту, фактори середовища організації та корпоративні активи процесів, види організаційних структур в компанії, офіс управління проектами, роль і функції керівника проектів, технічні знання, лідерство і підприємницька кмітливість керівника проекту.

Модуль 3. Ініціювання проекту

Попередня оцінка проекту, проведення зустрічей, оцінка доцільності та реалістичності; визначення ключових результатів проекту та управління очікуваннями зацікавлених сторін; аналіз зацікавлених сторін, ризиків, припущень і обмежень проекту для розробки стратегії реалізації проекту; статут проекту; оцінка вигод і ефекту проекту; інструменти та техніки оцінки проекту; стратегічне управління.

Модуль 4. Планування проекту

Огляд і оцінка детальних вимог, обмежень і припущень проекту; формування змісту, календарного плану, бюджету і планів управління проектом за галузями знань: плану управління змістом, витратами, термінами, ресурсами, комунікаціями, закупівлями, якістю, ризиками; формування плану управління змінами та роботи із зацікавленими сторонами; проведення стартової зустрічі команди проекту; інструменти планування витрат; види контрактів та критерії їх вибору; принципи бережливого виробництва; техніки збору вимог; оцінка впливу законодавства і навколишнього середовища; техніки формування змісту проекту, ієрархічна структура робіт, інструменти та техніки складання календарного плану проекту; активне слухання, техніки мозкового штурму, управління конфігурацією; техніки збору даних; прийняття рішень; техніка експертної оцінки; фасилітація; інструменти управління інформацією; навички міжособистісної комунікації; проведення зустрічей і переговорів, інструменти і техніки презентацій, управління часом і розстановка пріоритетів; принципи фінансування проектів; управління відносинами; техніки оцінки ризиків; ситуаційна обізнаність; техніки роботи з зацікавленими особами, основи роботи з MS Project чи його аналогами.

Модуль 5. Виконання проекту

Управління командою, впровадження змін та коригувальних дій в проект, робота з ризиками і проблемами, управління потоком інформації в проекті, формування і розвиток відносин з зацікавленими особами; процеси постійного вдосконалення; техніки роботи з контрактами і постачальниками, забезпечення якості, реалізація ефекту проекту; коучинг, менторинг, навчання і техніки мотивації команди; канали, методи, інструменти та техніки комунікацій; робота з конфліктами; делегування; різноманітність і культурні особливості в проекті; емоційний інтелект; управління знаннями; управління віртуальними / віддаленими командами.

Модуль 6: Моніторинг і контроль проекту

Оцінка ходу проекту: інструменти і техніки, управління змінами в проекті, верифікація результатів проекту, моніторинг та оцінка ризиків, журнал проблем проекту, вивчені уроки, моніторинг закупівельних робіт; оцінка продуктивності команди, аналіз процесу, ліміти контролю проекту, принципи роботи з фінансами проекту, інструменти оцінки якості, стратегії роботи з ризиками, техніки валідації та верифікації, техніки управління змінами; метрики оцінки задоволеності клієнта;

Модуль 7: Закриття проекту

Фінальний прийом результатів проекту, їх передача зацікавленим сторонам, фінансове, юридичне та адміністративне закриття проекту, підготовка фінального звіту проекту, поширення вивчених уроків по проекту, зворотний зв'язок; практики перевірки відповідності вимогам, процедури завершення процесів в проекті, техніки зворотного зв'язку,

Модуль 8. Основи управління гнучкими проектами.

Гнучкий життєвий цикл проекту; адаптація процесів під потреби компанії, проекту і продукту; гібридні життєві цикли проекту; гнучкий світогляд і лідерство через служіння; специфіка планування, реалізації та закриття гнучких проектів; команди і ролі в гнучких проектах; управління змінами в компанії; гнучкий офіс управління проектами.

Модуль 9. Професійна відповідальність керівника проектів

Відповідальність, шанобливе ставлення, чесність і справедливість керівника проекту в роботі і житті. Симуляція іспиту (200 питань).

Мінімальні вимоги:

  • Досвід в управлінні проектами - 1 рік
  • Базові теоретичні знання про управління проектами
  • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!