spinner-it

Project Management Advanced

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
42 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

Курс Project management Professional від ITEA — це найповніша і системна підготовка для досвідчених керівників проєктів на основі стандарту PMBOK. Даний курс необхідний всім, хто займається управлінням проєктами і бажає підвищити свою кваліфікацію до професійного рівня.

 

Це курс для досвідчених керівників проєктів і всіх, чия робота пов'язана з підвищенням ефективності управління проєктами організації - менеджерам портфелів проєктів, керівникам проєктних офісів і т.д. 

Після курсу Ви зможете:

  • Розуміти зв'язки між областями знань, групами процесів PMBOK®, входами, виходами процесів
  • Застосовувати методи і інструменти PMBOK® в своїх проєктах
  • Поліпшити свої навички управління проєктами за рахунок адаптації документації, методів та інструментів PMBOK® до специфіки організації, клієнта, проєкту
  • Розробити план підготовки до іспиту на сертифікацію PMP® (PMI)

Програма курсу:

Модуль 1. Вступна частина

Модуль 2. Основи управління проєктами

Проєкт і його характеристики, управління проєктом та операційна діяльність; програма і портфель проєктів; життєвий цикл проєкту і продукту; фази проєкту; групи процесів і області знань управління проєктом; адаптація процесів; бізнес-кейс і план управління вигодами проєкту, фактори середовища організації та корпоративні активи процесів, види організаційних структур в компанії, офіс управління проєктами, роль і функції керівника проєктів, технічні знання, лідерство і підприємницька кмітливість керівника проєкту.

Модуль 3. Ініціювання проєкту

Попередня оцінка проєкту, проведення зустрічей, оцінка доцільності та реалістичності; визначення ключових результатів проєкту та управління очікуваннями зацікавлених сторін; аналіз зацікавлених сторін, ризиків, припущень і обмежень проєкту для розробки стратегії реалізації проєкту; статут проєкту; оцінка вигод і ефекту проєкту; інструменти та техніки оцінки проєкту; стратегічне управління.

Модуль 4. Планування проєкту

Огляд і оцінка детальних вимог, обмежень і припущень проєкту; формування змісту, календарного плану, бюджету і планів управління проєктом за галузями знань: плану управління змістом, витратами, термінами, ресурсами, комунікаціями, закупівлями, якістю, ризиками; формування плану управління змінами та роботи із зацікавленими сторонами; проведення стартової зустрічі команди проєкту; інструменти планування витрат; види контрактів та критерії їх вибору; принципи бережливого виробництва; техніки збору вимог; оцінка впливу законодавства і навколишнього середовища; техніки формування змісту проєкту, ієрархічна структура робіт, інструменти та техніки складання календарного плану проєкту; активне слухання, техніки мозкового штурму, управління конфігурацією; техніки збору даних; прийняття рішень; техніка експертної оцінки; фасилітація; інструменти управління інформацією; навички міжособистісної комунікації; проведення зустрічей і переговорів, інструменти і техніки презентацій, управління часом і розстановка пріоритетів; принципи фінансування проєктів; управління відносинами; техніки оцінки ризиків; ситуаційна обізнаність; техніки роботи з зацікавленими особами, основи роботи з MS Project чи його аналогами.

Модуль 5. Виконання проєкту

Управління командою, впровадження змін та коригувальних дій в проєкт, робота з ризиками і проблемами, управління потоком інформації в проєкті, формування і розвиток відносин з зацікавленими особами; процеси постійного вдосконалення; техніки роботи з контрактами і постачальниками, забезпечення якості, реалізація ефекту проєкту; коучинг, менторинг, навчання і техніки мотивації команди; канали, методи, інструменти та техніки комунікацій; робота з конфліктами; делегування; різноманітність і культурні особливості в проєкті; емоційний інтелект; управління знаннями; управління віртуальними / віддаленими командами.

Модуль 6: Моніторинг і контроль проєкту

Оцінка ходу проєкту: інструменти і техніки, управління змінами в проєкті, верифікація результатів проєкту, моніторинг та оцінка ризиків, журнал проблем проєкту, вивчені уроки, моніторинг закупівельних робіт; оцінка продуктивності команди, аналіз процесу, ліміти контролю проєкту, принципи роботи з фінансами проєкту, інструменти оцінки якості, стратегії роботи з ризиками, техніки валідації та верифікації, техніки управління змінами; метрики оцінки задоволеності клієнта;

Модуль 7: Закриття проєкту

Фінальний прийом результатів проєкту, їх передача зацікавленим сторонам, фінансове, юридичне та адміністративне закриття проєкту, підготовка фінального звіту проєкту, поширення вивчених уроків по проєкту, зворотний зв'язок; практики перевірки відповідності вимогам, процедури завершення процесів в проєкті, техніки зворотного зв'язку,

Модуль 8. Основи управління гнучкими проєктами.

Гнучкий життєвий цикл проєкту; адаптація процесів під потреби компанії, проєкту і продукту; гібридні життєві цикли проєкту; гнучкий світогляд і лідерство через служіння; специфіка планування, реалізації та закриття гнучких проєктів; команди і ролі в гнучких проєктах; управління змінами в компанії; гнучкий офіс управління проєктами.

Модуль 9. Професійна відповідальність керівника проєктів

Відповідальність, шанобливе ставлення, чесність і справедливість керівника проєкту в роботі і житті. Симуляція іспиту (200 питань).

Мінімальні вимоги:

  • Досвід в управлінні проєктами - 1 рік
  • Базові теоретичні знання про управління проєктами
  • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

Для освоєння курсу вам знадобиться програма управління проєктами Microsoft Project.

 

Лектори:

1. Аліна Піддубна (Віце-президент PMI Ukraine Chapter)

 

2. Дмитро Варналій (Project Manager, Product Owner)

 

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!