spinner-it

Python/R for Data Science

Старт навчання
15.04.2021
51 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

Як зрозуміти, чи достатньо ви сильні для проходження цього курсу? Просто дайте самому собі відповіді на наступні питання: чи цікавить вас робота з даними (таблицями даних), маніпуляції з ними та їх візуалізація? Чи пам’ятаєте ви зі школи/університету/роботи суть понять “медіана”, “мода”, “розподіл ймовірностей”? Якщо відповіді позитивні, то у вас хороші шанси на успішне проходження курсу.

 

Цей курс буде корисним:

1. Фахівцям, які хочуть почати кар’єру в Data science.

2. Фахівцям з Data science, які ще не опанували можливості роботи з даними в Python чи R.

3. Спеціалістам, які працюють з даними (аналітикам, бізнес-аналітикам, дослідникам), які хочуть опанувати нові гнучкі інструменти для роботи з даними.

 

Філософія курсу: зверніть увагу, що цей курс не зробить з вас повноцінних розробників на Python чи R. З точки зору data science, це, у першу чергу,  два зручних інструменти для виконання робочих задач.

Після курсу Ви зможете:

 • Розуміти основні алгоритми машинного навчання та практично їх використовувати для задач класифікації та регресії
 • Аналізувати дані та будувати моделі машинного навчання за допомогою Python i R
 • Робити якісні й інтерактивні візуалізації даних

Програма курсу:

Модуль 1. Вступ до машинного навчання та Data Science

 • Визначення машинного навчання та науки про дані, їх задачі.
 • Інструментарій для аналізу даних: мови програмування Python і R.
 • Типи машинного навчання.
 • Складові частини моделі машинного навчання.
 • Базові концепти машинного навчання.

Модуль 2. Основи мов програмування Python і R для Data science

 • IDE для зручної роботи: Jupyter, Spyder & Rstudio.
 • Семантика мови.
 • Типи даних.
 • Структури даних.
 • Оператори контролю виконання (розгалуження та циклів).
 • Векторизація в Python (numpy) i R.

Модуль 3. Функціональне програмування в Python i R

 • Comprehension, Generators, Iterators в Python.
 • Функції в Python i R.
 • Вбудовані функції Python.
 • Apply-family функції в R.
 • Бібліотека purrr для функціонального програмування в R.

Модуль 4. Дослідження та підготовка даних до аналізу

 • Numpy.
 • Pandas.
 • Фільтрація та агрегація даних в dplyr.
 • Long & wide формати таблиць, їх перетворення в бібліотеках pandas & tidyr.

Модуль 5. Візуалізація даних в R i Python

 • Візуалізація даних в R.
 • ggplot2 - grammar of graphics.
 • Інтерактивна графіка в R.
 • Matplotlib & seaborn.

Модуль 6. Базові поняття статистичного аналізу

 • Scipy.stats.
 • Описові статистики.
 • Залежності між змінними.

Модуль 7. Типові проблеми у підготовці даних до аналізу

 • Перетворення факторних змінних.
 • Боротьба з пропусками в даних.
 • Проблема мультиколінеарності.
 • Шкалювання даних.
 • Вибір інформативних змінних для моделі.
 • Типовий алгоритм підготовки даних до моделювання.

Модуль 8. Базові регресійні моделі

 • Лінійна регресія.
 • Поліноміальна регресія.
 • Метод найближчих сусідів.
 • Метрики оцінки якості регресії.
 • Тюнінг регресійних моделей.

Модуль 9. Базові моделі класифікації

 • Логістична регресія.
 • Метод опорних векторів.
 • Наївний байєсівський класифікатор.
 • Метрики оцінки якості класифікації.
 • Тюнінг параметрів моделей класифікації.

Модуль 10. Базові моделі кластеризації та зниження розмірності

 • Метод к-середніх.
 • Ієрархічний кластерний аналіз.
 • DBSCAN.
 • Факторний аналіз.
 • Кореспонденс-аналіз.

Модуль 11. Дерева прийняття рішень та ансамблі

 • Базові деревовидні моделі.
 • Random forest.
 • Xgboost, lightgbm.
 • Тюнінг гіперпараметрів у ансамблевих моделях.

Модуль 12. Методи покращення якості моделей машинного навчання

 • Аугментація.
 • Feature engineering.
 • Cross-validation.
 • Боротьба з перенавчанням.
 • Боротьба з дисбалансом даних.
 • Регуляризація моделі.

Модуль 13. Вступ до архітектур нейронних мереж. Нейронні мережі для класифікації зображень

 • Keras.
 • tensorflow.
 • Перцептрон.
 • CNN.

Модуль 14. Прогнозування часових рядів

 • AR, MA, ARMA.
 • ARIMA.
 • VAR.
 • Lstm.

Модуль 15. Документація data science проектів, data science in prod

 • Шляхи організації продакшну для data science-проектів.
 • Специфіка документації data science проектів.
 • Markdown, Latex.

Модуль 16. Практикум з шляхів покращення якості моделей

 • Презентація і обговорення курсових проектів
 • Підбиття підсумків курсу

Мінімальні вимоги:

 • Досвід програмування будь-якою процедурною мовою
 • Знання математики в рамках шкільного курсу
 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!