spinner-it

Курс Deep Learning

Курс Deep Learning

Старт навчання
Старт курсу запитуйте в адміністрації
60 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

Курс спрямовано на вивчення глибоких нейронних мереж. В ході програми студенти розглянуть state-of-the-art-моделі, що демонструють найбільшу ефективність у вирішенні спеціалізованих задач. Матеріал розділено на три великі тематичні блоки:

 

 1. Комп’ютерний зір (2-8 модулі)
 2. Обробка природної мови (9-14 модулі)
 3. Часові ряди (15-18 модулі).

 

Курс допоможе починаючим спеціалістам з машинного навчання втілювати власні рішення задач комп’ютерного зору, обробки природної мови та прогнозування часових рядів.

Після курсу Ви зможете:

 • Використовувати нейронні мережі для вирішення реальних задач комп’ютерного зору, обробки природної мови та прогнозування часових рядів
 • Користуватися бібліотекою Tensorflow та Keras API

Програма курсу:


1. Вступ Data science, Machine learning and Deep Learning

 • Що таке нейронна мережа?
 • Що роблять нейрони?
 • Проста нейронна мережа (перцептрон).
 • Створення простої нейронної мережі.
 • Forward Propagation і Backpropagation.

2. Сучасні нейронні мережі

 • Tensorflow і Keras.
 • PyTorch.
 • Створення простої нейронної мережі з Keras.

3. Згорткові нейронні мережі

 • Шари в CNN.
 • Feature learning.
 • Простий класифікатор зображень на Keras.
 • Створення множинного класифікатора.

4. Обробка зображень і їх аугментація

 • OpenCV.
 • Аугментація в Keras.
 • Albumentations.

5. Transfer Learning для класифікації

 • Головна ідея transfer learning
 • ImageNet
 • LeNet
 • AlexNet
 • VGGNet
 • GoogLeNet
 • ResNet
 • ZFNet

6. Виявлення об’єктів

 • R-CNN
 • SSD
 • YOLO

7. Сегментація зображень

 • Fully Convolutional Network (FCN)
 • ParseNet
 • U-Net
 • Mask R-CNN
 • SSMA
 • DeepLab
 • MinkowskiNet

8. Генеративно-змагальні нейронні мережі

 • Як працюють GAN`и.
 • Neural style transfer.
 • Autoencoders.
 • Створення GAN в Keras.

9. Обробка природної мови

 • Підготовка текстів.
 • Задачі NLP: аналіз тональностей, реферування текстів, генерація текстів, моделювання тем.
 • Мішок слів.
 • Тексти як послідовності.

10. Features engineering для NLP

 • Tf-idf
 • Лематизація і стемінг
 • N-grams
 • Створення ознак схожості

11. Word Embeddings

 • Word2vec.
 • GloVe.
 • fastText.

12. Sequence models

 • LSTM
 • RNN
 • GRU

13. Transfer Learning для NLP

 • XLNet.
 • BERT.
 • NER-models.

14. Моделювання тем та реферування текстів

 • Класичні LDA та LSA.
 • lda2vec.
 • Familia.

15. Автоматизація відповідей на запитання через нейронні мережі

 • QRN.
 • Attentive LSTM.
 • HyperQA.
 • XLNet для відповідей на запитання.

16. Прогнозування часових рядів за допомогою нейронних мереж

 • Обробка часових рядів.
 • Підготовка ознак для часових рядів.
 • Прості підходи до прогнозування часових рядів.

17. Рекурентні нейронні мережі для часових рядів

 • LSTMs для одновимірних часових рядів.
 • LSTMs для багатовимірних часових рядів.

18. Покращення глибоких нейронних мереж

 • Оптимізація алгоритмів.
 • Тюнінг гіперпараметрів.
 • Батч нормалізація.

19. Tensorflow для продакшн.

 • Tensorflow Extended (TFX).
 • TF Serving.
 • Flask.
 • Apache.

20. Презентації курсових проектів


Мінімальні вимоги:

 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях
 • Пройдений курс «Python для Data Science»

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!