spinner-it

Deep Learning

Старт навчання
Берестейська Старт курсу запитуйте в адміністрації
Позняки Старт курсу запитуйте в адміністрації
60 год. по 2-3 рази на тиждень

Опис курсу

Курс спрямовано на вивчення глибоких нейронних мереж. В ході програми студенти розглянуть state-of-the-art-моделі, що демонструють найбільшу ефективність у вирішенні спеціалізованих задач. Матеріал розділено на три великі тематичні блоки:
 • Комп’ютерний зір (2-8 модулі);
 • Обробка природної мови (9-14 модулі);
 • Часові ряди (15-18 модулі).
Курс допоможе починаючим спеціалістам з машинного навчання втілювати власні рішення задач комп’ютерного зору, обробки природної мови та прогнозування часових рядів.

Після курсу Ви зможете:

 • Використовувати нейронні мережі для вирішення реальних задач комп’ютерного зору, обробки природної мови та прогнозування часових рядів
 • Користуватися бібліотекою Tensorflow та Keras API

Програма курсу:

01. Вступ Data science, Machine learning and deep learning
 • Що таке нейронна мережа?
 • Що роблять нейрони?
 • Проста нейронна мережа (перцептрон).
 • Створення простої нейронної мережі.
 • Forward Propagation і Backpropagation.
02. Сучасні нейронні мережі
 • Tensorflow і Keras.
 • PyTorch.
 • Створення простої нейронної мережі з Keras.
03. Згорткові нейронні мережі
 • Шари в CNN.
 • Feature learning.
 • Простий класифікатор зображень на Keras.
 • Створення множинного класифікатора.
04. Обробка зображень і їх аугментація
 • OpenCV.
 • Аугментація в Keras.
 • Albumentations.
05. Transfer Learning для класифікації
 • Головна ідея transfer learning.
 • ImageNet.
 • LeNet.
 • AlexNet.
 • VGGNet.
 • GoogLeNet.
 • ResNet.
 • ZFNet.
06. Виявлення об’єктів
 • R-CNN.
 • SSD.
 • YOLO.
07. Сегментація зображень
 • Fully Convolutional Network (FCN).
 • ParseNet.
 • U-Net.
 • Mask R-CNN.
 • SSMA
 • DeepLab.
 • MinkowskiNet.
08. Генеративно-змагальні нейронні мережі
 • Як працюють GAN`и.
 • Neural style transfer.
 • Autoencoders.
 • Створення GAN в Keras.
09.Обробка природної мови
 • Підготовка текстів.
 • Задачі NLP: аналіз тональностей, реферування текстів, генерація текстів, моделювання тем.
 • Мішок слів.
 • Тексти як послідовності.
10. Features engineering для NLP
 • Tf-idf.
 • Лематизація і стемінг.
 • N-grams.
 • Створення ознак схожості.
11. Word Embeddings
 • Word2vec.
 • GloVe.
 • fastText.
12. Sequence models
 • LSTM.
 • RNN.
 • GRU.
13. Transfer Learning для NLP
 • XLNet.
 • BERT.
 • NER-models.
14. Моделювання тем та реферування текстів
 • Класичні LDA та LSA.
 • lda2vec.
 • Familia.
15. Автоматизація відповідей на запитання через нейронні мережі
 • QRN.
 • Attentive LSTM.
 • HyperQA.
 • XLNet для відповідей на запитання.
16. Прогнозування часових рядів за допомогою нейронних мереж
 • Обробка часових рядів.
 • Підготовка ознак для часових рядів.
 • Прості підходи до прогнозування часових рядів.
17. Рекурентні нейронні мережі для часових рядів
 • LSTMs для одновимірних часових рядів.
 • LSTMs для багатовимірних часових рядів.
18. Покращення глибоких нейронних мереж
 • Оптимізація алгоритмів.
 • Тюнінг гіперпараметрів.
 • Батч нормалізація.
19. Tensorflow для продакшн.
 • Tensorflow Extended (TFX).
 • TF Serving.
 • Flask.
 • Apache.
20. Презентації курсових проектів

Мінімальні вимоги:

 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях
 • Пройдений курс «Python для Data Science»

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!