Базовий курс C++

Старт навчання
Берестейська Старт курсу запитуйте в адміністрації
Позняки Старт курсу запитуйте в адміністрації
ВДНГ Старт курсу запитуйте в адміністрації
36 год. по 2-3 рази в тиждень

Опис курсу

Курс складається з 11 занять загальною тривалістю 36 академічних годин. З них 14 годин ми будемо вивчати теоретичний матеріал і 22 години практикуватися. У курсі передбачено 11 лабораторних робіт для самостійного засвоєння матеріалу. Для контролю успішності слухачів передбачено проміжне тестування. Основним завданням курсу є навчання слухачів теоретичним основам об’єктно-орієнтованого програмування, прийомів розробки програмного забезпечення, вирішення типових задач програмування та розробки програм на мові С++

Після курсу Ви зможете:

 • Розробляти ПО мовою C++
 • Виконувати математичні розрахунки, вирішувати завдання і реалізовувати типові алгоритми
 • Розробляти консольні програми в операційній системі Linux

Разом дешевше

Базовий курс C++
+
Поглиблений курс С++
=

13400 грн.

11400 грн.

Програма курсу:

 • Введення. Трохи історії
  • Організація обчислювальної системи
  • Організація пам’яті
  • Мови програмування
  • Машинні мови
  • Мови низького рівня
  • Мови високого рівня
  • Транслятори – компілятори та інтерпретатори
  • Підходи до розробки ПО
  • Процедурне, модульне, структурне програмування
  • Об’єктно-орієнтований підхід
  • Узагальнене програмування
  • Коротка історія С/С++
 • Склад мови
  • Алфавіт
  • Основні складові мови
  • Ідентифікатори
  • Ключові слова
  • Коментарі
  • Приклад найпростішої програми на С++
 • Введення в git
 • Змінні та базові типи даних
  • Змінні
  • Цілочисельні типи
  • Типи з плаваючою точкою
  • Логічний тип
  • Символьний тип
  • Порожній тип void
  • Модифікатори типів «short», «long», «unsigned», «signed»
  • Константи
  • constexpr як різновид констант
  • Оголошення та ініціалізація змінних
  • Глобальні та локальні змінні
  • Приведення типів
 • Основні операції мови С++
  • Операція присвоювання
  • Арифметичні операції
  • Арифметичні операції з присвоюванням
  • Логічні операції
  • Порозрядні операції
  • Операції перевірки рівності/нерівності
  • Інкремент, декремент
  • Умовна операція
  • Повернене значення
  • Асоціативність операцій
  • Пріоритет операцій
 • Оператори мови С++
  • Умовний оператор «if else»
  • Тернарний оператор
  • Оператор вибору «switch»
  • Оператори циклів «for», «while», «do while»
  • Оператори «goto», «break», «continue»
  • Порожній оператор
  • Оператор виклику функції
  • Оператор «sizeof»
 • Компіляція коду
  • Види компіляторів С++
  • Компіляція за допомогою командного рядка (CLI)
  • CMake  як система автогенерацціїї систим автоматичної збірки кода
 • GDB  як загальний інструмент налагодження(Debug) програми
 • Функції
  • Поняття функції в С++
  • Оператор return»
  • Параметри функції
  • Формальні та фактичні параметри
  • Передача параметрів за посиланням і за значенням
  • Рекурсивні функції
  • Шаблони функцій
  • Перевантаження функцій
  • Лямбда функціїї
  • constexpr як частина интерфейсу функції
 • Розширення компіляторів (GCC)
 • Форматоване введення/виведення
  • Функції вводу/виводу
  • Керуючі послідовності символів
  • Структура програми на мові С++
  • Директиви препроцесора
  • Підключення зовнішніх модулів
  • Порядок компіляції
  • Область видимості визначень
  • Макровизначення
  • Функції
  • Функція «main»
  • Тип функції «main»
  • Аргументи командного рядка
 • Масиви та покажчики
  • Поняття масиву
  • Робота з масивами
  • Одновимірні та багатовимірні масиви
  • Покажчики
  • Робота з динамічною пам’яттю
  • Операції з вказівниками
  • Масиви покажчиків
  • Адресна арифметика
  • Операції з вказівниками
 • Користувальницькі типи даних
  • Структури (struct)
  • Перерахування (enum)
  • Об’єднання (union)
  • Робота зі структурним типом
  • Доступ до полів
 • Динамічна пам’ять
  • Робота з динамічною пам’яттю
  • Методи роботи з динамічною пам’яттю
  • Операції «new» і «delete»
  • Динамічні структури даних
  • Список
  • Двозв’язні та однозв’язні списки
  • Черга
  • Стек
 • Введення в об’єктно-орієнтоване програмування
  • Об’єктно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення
  • Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування
  • Принципи ООП
 • Об’єктно-орієнтоване програмування на мові С++
  • Поняття класу та об'єкта
  • Поля і методи класу
  • Модифікатори доступу
  • Конструктори і деструктори
  • Створення екземпляра об'єкта
  • Динамічні та статичні об'єкти
  • Ініціалізація, присвоювання та знищення об'єкта
  • Копіюючий конструктор і покажчик «this»
 • Принципи ООП
  • Інкапсуляція
  • Спадкування
  • Поліморфізм
  • Реалізація принципів ООП на мові С++
 • Шаблони (паттерни) проектування
  • Паттерн проектування «Singleton»
 • Спадкування
  • Успадкування класів
  • Множинне спадкування
  • Захищене спадкування
  • Закрите спадкування
  • Відкриття доступу до окремих членів класу
  • Композиція об’єктів
  • Область видимості при спадкуванні
 • Поліморфізм
  • Реалізація поліморфізму
  • Віртуальні функції
 • Абстрактні класи та інтерфейси
  • Поняття інтерфейсу
  • Спадкування інтерфейсів
  • Поняття простору імен
 • Перевантаження методів і операторів
  • Перевизначення і перевантаження методів класу
  • Перевантаження операторів
  • Дружні методи
  • Паттерн проектування «Прототип»
 • Шаблони типів
  • Шаблонні функції
  • Шаблонні класи
  • Робота з шаблонами
  • Параметричні типи
 • Обробка винятків
  • Виняткові ситуації та робота з ними
  • Блоки «try catch»
  • Генерація виключення «throw»
  • Налагоджувальний макрос «_ASSERT»
 • Потоковий ввід/вивід
  • Класи введення/виведення даних
  • Потоки даних
  • Введення/виведення
  • Бінарні та текстові файли
  • Створення, читання, запис файлів
 • Знайомство с типами міжпроцесорної взаємодії
 • Мережева взаємодія
  • Основи Socket API
  • Встановлення з’єднання
  • Передача даних
 • Основи роботи з графікою OpenGL
 • Проектування програмного забезпечення
  • Проектування класів
  • Проектування бібліотек
  • Шаблони (паттерни) проектування
 • Відносини між класами
  • Асоціація
  • Агрегація
  • Композиція
  • Спадкування
  • Форми спадкування

Мінімальні вимоги:

 • Володіння ПК
 • Знання основ теорії програмування
 • Наявність власного ноутбуку для занять в аудиторіях

* Примітка: зазначені знижки не сумуються з іншими діючими акціями та спеціальними пропозиціями. Знижка застосовується тільки до нових заявок та при умові повної оплати курсу. Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся за консультацією до наших менеджерів!

spinner-it