Microsoft Excel для фінансистів

Програма курсу включає в себе два основних напрямки фінансового моделювання - побудова прогнозного фінансового плану компанії Модуль 1 та створення пов'язаних таблиць для поточного оперативного обліку різних аспектів діяльності компанії Модуль 2.
В ході побудови фінансового плану Модуль 1 в Excel створюється повна модель всього підприємства, що включає в себе розрахунок собівартості продукції, облік змінних і постійних витрат, розрахунок зарплат, облік закупівель сировини і матеріалів, побудова звітів про прибутки і збитки, потоку грошових коштів (Cash Flow ) і балансу.
На підставі побудованої моделі проводиться фінансовий аналіз підприємства, розглядаються основні методи фінансового аналізу та розраховуються фінансові та інвестиційні показники. Прогнозний фінансовий план підприємства є основою для бюджетування всіх основних напрямків дохідної та видаткової частин фінансового обліку компанії.
Після закінчення курсу слухачі набудуть навичок побудови фінансових моделей в Excel за допомогою найпотужніших функцій Excel, таких як, СМІЩ, ІНДЕКС, ВВР / ГПР і ін. Всі, створені в процесі навчання, таблиці легко адаптуються під конкретні завдання вашого підприємства і є основою системи фінансового обліку на вашому підприємстві.
 
Модуль 1. Побудова фінансової моделі підприємства
  • Введення у фінансовий облік
  • Основні принципи і завдання. Відмінність фінансового та бухгалтерського обліку
  • Об'єкти фінансового обліку
  • Основні функції Excel
  • Знайомство з функціями зміщені, ІНДЕКС, ВВР / ГПР і ін
  • Формула масиву
  • Принципи побудови таблиць в Excel. Довідники
  • Побудова фінансової моделі
  • Розрахунок собівартості продукції
  • План продажів
  • План виробництва
  • Штатний розклад. Розрахунок зарплат
  • Постійні витрати
  • Облік закупівель сировини і матеріалів
  • Розрахунок точки беззбитковості
  • Звіт про прибутки і збитки
  • Звіт потік грошових коштів (ПДС)
  • Баланс
  • Фінансовий аналіз
  • Основні методи фінансового аналізу
  • Фінансові показники
  • Інвестиційні показники
  • Бюджетування
  • Побудова бюджетів підрозділів
Модуль 2. Оперативний облік діяльності підприємства в Excel
  • Побудова довідників
    • Основні принципи побудови довідників в Excel. Динамічні імена
    • Приклади побудови довідників для різних видів підприємств
  • Побудова таблиць оперативного обліку
    • Таблиця розрахунку собівартості
    • Таблиця закупівель сировини і матеріалів
    • Таблиця продажів
    • Таблиця обліку витрат
  • Побудова звітних таблиць
    • Розрахунок динамічної собівартості
    • Дебіторська та кредиторська заборгованість
    • Склад
    • Звіт про прибутки/збитки
    • Потік грошових коштів
 
  • Досвід роботи у Windows

Запис на курс

Код курсуExcel FIN
Тривалість4д (50год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ5 000 грн.
Найближчі дати
  • 12.03.2018
  • 23.04.2018
  • 04.06.2018