Реалізація розширеної серверної інфраструктури

Опис

Мета курсу Мета курсу – надати слухачам розширені знання та навички, необхідні для планування, проектування і розгортання фізичної та логічної інфраструктури Active Directory Domain Services (AD DS) в Windows Server 2012 R2. Також у курсі розглядається, як планувати і реалізовувати деякі більш просунуті функції Windows Server 2012 R2. Курс є логічним продовженням курсу 20413C Designing and Implementing a Server Infrastructure.

Аудиторія

Цей курс призначений для ІТ-фахівців, які відповідають за планування, проектування і розгортання фізичної та логічної інфраструктури Active Directory Domain Services (AD DS) на базі Windows Server 2012 R2, включаючи підтримку необхідних мережевих служб. Даний курс буде корисний інженерам і досвідченим адміністраторам для оптимізації ІТ-інфраструктури Windows Server 2012 R2.

Набуваються навички

 • Спланувати та реалізувати стратегію віртуалізації серверів
 • Планувати і реалізувати віртуалізацію мереж і сховищ
 • Планувати і розгортати віртуальні машини
 • Керувати розгортанням віртуальних машин
 • Планувати і реалізувати стратегію моніторингу сервера
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру високої доступності для файлових сервісів і додатків
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру високої доступності з використанням відмовостійких кластерів
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру серверів оновлень
 • Планувати і реалізувати стратегію безперервних бізнес-процесів
 • Планувати і впровадити інфраструктуру відкритих ключів (PKI)
 • Проектувати і реалізувати інфраструктуру ідентифікації федерацій
 • Планувати і впроваджувати динамічний контроль доступу, підключення до робочого місця і робочі папки
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру управління правами.
Сертифікаційні іспити Курс допомагає підготуватися до наступних сертифікаційних іспитів: 70 - 414: Implementing an Advanced Server Infrastructure Іспит є обов'язковою для отримання сертифікації: MCSE: Server Infrastructure
 • Модуль 1: Огляд управління корпоративним дата-центром
  • Огляд корпоративного дата-центру
  • Огляд компонентів System Center 2012 R2
 • Лабораторна робота: Рекомендації по впровадженню корпоративного дата-центру
  • Планування безпечної реалізації служб в корпоративному дата-центрі
 • Модуль 2: Планування і реалізація стратегії віртуалізації серверів
  • Планування розгортання VMM
  • Планування впровадження віртуалізації серверів на хостах
 • Лабораторна робота: Планування і реалізація стратегії віртуалізації серверів
  • Планування розгортання на хостовом Hyper-V
  • Налаштування групи хостів Hyper-V
  • Настроювання бібліотеки VMM
 • Модуль 3: Планування та реалізація віртуалізації мереж і сховищ
  • Планування інфраструктури сховищ для віртуалізації
  • Реалізація інфраструктури сховищ для віртуалізації
  • Планування і реалізація мережевої інфраструктури для віртуалізації
  • Планування і реалізація віртуалізації мережі
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація віртуалізації мереж і сховищ
  • Планування інфраструктури сховищ для віртуалізації
  • Планування мережевої інфраструктури для віртуалізації
  • Реалізація інфраструктури сховищ для віртуалізації
  • Реалізація мережевої інфраструктури для віртуалізації
 • Модуль 4: Планування та розгортання віртуальних машин
  • Планування конфігурації віртуальної машини
  • Підготовка до розгортання віртуальних машин з VMM
  • Розгортання віртуальних машин
  • Планування та впровадження репліки Hyper-V
 • Лабораторна робота: Планування та розгортання віртуальних машин і стратегія управління
  • Планування віртуальних машин і шаблонів служб
  • Налаштування профілів і шаблонів VMM
  • Впровадження репліки Hyper-V
 • Модуль 5: Планування та реалізація адміністративних рішень віртуалізації
  • Планування і реалізація автоматизації Microsoft System Center 2012
  • Планування і реалізація адміністрування через Microsoft System Center 2012
  • Планування і реалізація самообслуговування з System Center 2012
  • Планування і реалізація оновлень в інфраструктурі віртуальних серверів
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація адміністративних рішень віртуалізації
  • Налаштування процесу автоматизації в System Center 2012
  • Планування делегованого адміністрування і самообслуговування в System Center 2012
  • Налаштування делегованого адміністрування і самообслуговування в VMM
  • Реалізація оновлення хостів в VMM
 • Модуль 6: Планування і реалізація стратегії моніторингу серверів
  • Планування моніторингу в Windows Server 2012
  • Огляд System Center Operations Manager
  • Планування і настройка моніторингу компонентів
  • Налаштування інтеграції з VMM
 • Лабораторна робота: Реалізація стратегії моніторингу серверів
  • Настройка моніторингу серверів Windows Server 2012
  • Реалізація моніторингу Operations Manager
  • Налаштування компонентів моніторингу Operations Manager
 • Модуль 7: Планування та реалізація високої доступності для файлових служб і додатків
  • Планування і реалізація області зберігання
  • Планування і реалізація DFS
  • Планування і реалізація балансування мережевого навантаження
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація високої доступності для файлових служб і додатків
  • Планування стратегії високої доступності для файлових служб
  • Планування стратегії високої доступності для веб-додатків
  • Реалізація рішення високої доступності для зберігання файлів
  • Реалізація рішення високої доступності за допомогою балансування мережного навантаження (NLB)
 • Модуль 8: Планування та реалізація інфраструктури високої доступності з використанням відмовостійкого кластера
  • Планування інфраструктури відмовостійкого кластера
  • Реалізація відмовостійкого кластера
  • Планування і реалізація оновлень для відмовостійкого кластера
  • Інтеграція відмовостійких кластерів з віртуалізованими серверами
  • Планування багатосайтового відмовостійкого кластера
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація інфраструктури високої доступності з використанням відмовостійких кластерів
  • Проектування ролей сервера високої доступності
  • Розгортання відмовостійкого кластера
  • Реалізація масштабованого файлового сервера
  • Настройка кластера оновлення
  • Реалізація високодоступних віртуальних машин
  • Реалізація інтеграції Operations Manager і VMM
 • Модуль 9: Планування і реалізація стратегії забезпечення безперервності бізнес-процесів
  • Огляд планування безперервності бізнес-процесу
  • Планування і реалізація стратегії резервного копіювання
  • Планування і реалізація відновлення
  • Планування і реалізація резервного копіювання і відновлення віртуальної машини
 • Лабораторна робота: Реалізація стратегії забезпечення безперервності бізнес-процесів
  • Налаштування Data Protection Manager
  • Реалізація резервного копіювання і відновлення даних віртуальних машин
  • Реалізація резервного копіювання і відновлення віртуальної машини за допомогою Data Protection Manager
 • Модуль 10: Планування та реалізація інфраструктури відкритих ключів
  • Планування і реалізація розгортання центру сертифікації (CA)
  • Планування і реалізація шаблонів сертифікатів
  • Планування і реалізація поширення та анулювання сертифікатів
  • Планування і реалізація архівації і відновлення ключів
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація інфраструктури служб сертифікації Active Directory (AD CS)
  • Планування розгортання AD CS
  • Розгортання інфраструктури центру сертифікації (CA)
  • Реалізація шаблонів сертифікатів
  • Реалізація порядку відкликання та розподілу сертифікатів
 • Модуль 11: Планування та реалізація інфраструктури ідентифікації федерацій
  • Планування і реалізація серверної інфраструктури AD FS
  • Планування і реалізація AD FS Claim Providers і Relying Parties
  • Планування і реалізація AD FS Claims і Claim Rules
  • Планування і впровадження Web Application Proxy
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація інфраструктури Active Directory Federation Services (AD FS)
  • Проектування розгортання AD FS
  • Налаштування необхідних компонентів для AD FS
  • Розгортання служби AD FS для внутрішніх користувачів
  • Розгортання служби AD FS організації-партнера
 • Модуль 12: Планування та реалізація доступу до даних для користувачів і пристроїв
  • Планування і реалізація динамічного контролю доступу (DAC)
  • Планування підключення до робочого місця (Workplace Join)
  • Планування доступу до робочих папок (Work Folders)
 • Лабораторна робота: Впровадження динамічного контролю доступу та допомоги при відмові в доступі
  • Планування та впровадження DAC
  • Підготовка до розгортання DAC
  • Впровадження DAC
  • Перевірка та усунення несправностей DAC
 • Лабораторна робота: Реалізація робочих папок
  • Підготовка та впровадження робочих папок
  • Налаштування AD FS і Web Application Proxy для публікації робочих папок
  • Перевірка функціональності робочих папок
 • Модуль 13: Планування та реалізація інфраструктури управління правами
  • Огляд AD RMS
  • Планування і реалізація кластера AD RMS
  • Планування і реалізація шаблонів і політики AD RMS
  • Планування і реалізація зовнішнього доступу до служб AD RMS
  • Планування і реалізація інтеграції AD RMS з динамічним керуванням доступом (DAC)
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація інфраструктури AD RMS
  • Планування розгортання AD RMS
  • Розгортання інфраструктури AD RMS для внутрішніх користувачів
  • Реалізація інтеграції AD RMS з DAC
  • Реалізація інтеграції AD RMS із зовнішніми користувачами
Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Розуміння основ мережевої взаємодії і стека протоколів TCP/IP.
 • Досвід роботи з Windows Server 2012 і Active Directory Domain Services (AD DS).
 • Розуміння скриптових і пакетних файлів.
 • Розуміння базових концепцій безпеки, таких як аутентифікація і авторизація.
 • Вільне володіння інструментами розгортання, пакетування і роботи з образами.
 • Знання, еквівалентні Windows 2012 MCSA або відвідування курсу 20413С: Designing and Implementing an Enterprise Server Infrastructure.

Запис на курс

Код курсу20414
Тривалість5д (40год)
Код екзамену70- 414
Вартість без ПДВ23 500 грн.
Найближчі дати
 • 23.09.2019
 • 04.11.2019
 • 16.12.2019
spinner-it