Реалізація клієнтської інфраструктури

Мета курсу

Мета курсу – надати слухачам розширені знання та навички, необхідні для планування, проектування і розгортання клієнтської інфраструктури Windows 8. Курс дає рекомендації з планування та розгортання клієнтських комп'ютерів, використовуючи технології User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), і багато іншого. Крім того, курс описує, як захистити робочі станції і стежити за своїм здоров'ям і продуктивністю.

Аудиторія

Цей курс призначений для ІТ-фахівців, які керують оточенням робочого столу у великих організаціях і хочуть спеціалізуватися в розгортанні ОС Windows 8. Курс буде корисним фахівцям, які займаються підтримкою тонких клієнтів у середовищі Windows і віртуалізують стан користувачів.

Набуваються навички

 • Оцінювати і визначати параметри розгортання клієнтських ОС
 • Планувати стратегію управління образами
 • Реалізувати безпека клієнтських ОС
 • Захоплювати і управляти образами клієнтських ОС
 • Планувати і здійснювати міграцію середовища користувача
 • Планувати і розгортати клієнтські ОС Microsoft Deployment Toolkit
 • Планувати і розгортати клієнтські ОС з допомогою System Center Configuration Manager 2012
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру служб віддаленого доступу
 • Керувати віртуалізацією профілю користувача в корпоративному середовищі
 • Планувати і оновлювати інфраструктуру підтримки клієнтських комп'ютерів організації
 • Захист клієнтських комп'ютерів організації від шкідливих програм і втрати даних
 • Моніторинг продуктивності і працездатності інфраструктури робочого столу.
Сертифікаційні іспити Курс допомагає підготуватися до наступних сертифікаційних іспитів: 70 - 415: Implementing an Enterprise Desktop and Device Infrastructure Іспит є обов'язковою для отримання сертифікації: MCSE: Desktop Infrastructure
 • Модуль 1: Оцінка та визначення параметрів розгортання клієнтських ОС
  • Огляд життєвого циклу клієнтських комп'ютерів підприємства
  • Оцінка обладнання та готовність інфраструктури до розгортання клієнтських ОС
  • Використання MAP для оцінки готовності до розгортання середовища
  • Огляд методів розгортання клієнтських ОС в середовищі організації
  • Технології ліцензійної активації для клієнтських комп'ютерів організації
 • Лабораторна робота: Оцінка та визначення параметрів розгортання
  • Планування стратегії розгортання клієнтських ОС
  • Збір даних про інфраструктуру
  • Реалізація рішення ліцензійної активації
 • Модуль 2: Планування стратегії управління образами
  • Огляд форматів образу Windows
  • Огляд засобів керування образами (Image Management)
 • Лабораторна робота: Планування стратегії управління образами
  • Оцінка бізнес-вимог для підтримки стратегії управління образами
 • Модуль 3: Реалізація безпеки клієнтських систем
  • Реалізація централізованого рішення з безпеки клієнтських ОС
  • Планування і реалізація BitLocker
  • Планування і реалізація шифрування з допомогою EFS
 • Лабораторна робота: Налаштування безпеки клієнтських систем
  • Налаштування безпеки клієнтських ОС з допомогою групової політики
  • Налаштування шифрування диска BitLocker і MBAM
 • Лабораторна робота: Налаштування шифрування файлів EFS
  • Реалізація рішення централізованого управління EFS
  • Реалізація рішення для відновлення файлів, захищених EFS
 • Модуль 4: Захоплення і управління образами клієнтських ОС
  • Огляд Windows ADK
  • Управління середовищем winpe (Windows PE)
  • Створення еталонного образу з допомогою Windows SIM і Sysprep
  • Захоплення та обслуговування еталонного образу
  • Налаштування і управління службою розгортання Windows (Windows Deployment Services)
 • Лабораторна робота: Підготовка образу і середовище передінсталяції Windows PE
  • Установка Windows ADK
  • Налаштування Windows PE
 • Лабораторна робота: Створення еталонного образу з допомогою Windows SIM і Sysprep
  • Створення файлу відповідей за допомогою Windows SIM
  • Установка еталонного комп'ютера за допомогою файлу відповідей
  • Обробка еталонного комп'ютера за допомогою Sysprep
 • Лабораторна робота: Створення та обслуговування еталонного образу
  • Захоплення еталонного образу
  • Обслуговування еталонного образу
 • Лабораторна робота: Налаштування Windows Deployment Services
  • Планування середовища Windows Deployment Services
  • Встановлення та налаштування серверної ролі WDS
  • Захоплення еталонного образу з допомогою WDS
  • Розгортання образу з допомогою WDS
 • Модуль 5. Планування і реалізація міграції середовища користувача
  • Огляд способів міграції середовища користувача
  • Планування міграції середовища користувача за допомогою USMT
  • Міграція стану користувача з допомогою USMT
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація міграції середовища користувача
  • Планування міграції середовища користувача
  • Створення і налагодження XML-файлів USMT
  • Збір даних і відновлення профілю користувача за допомогою USMT
 • Лабораторна робота: Міграція стану користувача з створенням жорстких зв'язків
  • Виконання міграції з створенням жорстких зв'язків
 • Модуль 6. Планування та розгортання клієнтських ОС Microsoft Deployment Toolkit
  • Планування середовища Lite Touch Installation
  • Реалізація MDT 2012 Lite Touch Installation
  • Інтеграція служб розгортання Windows з MDT
 • Лабораторна робота: Планування та розгортання клієнтських ОС з допомогою MDT
  • Планування середовища Lite Touch Installation
  • Установка MDT 2012 і необхідних компонентів
  • Створення та налаштування MDT 2012 Deployment Share
  • Розгортання і захоплення образу еталонної ОС
  • Інтеграція WDS з MDT 2012 для забезпечення можливостей завантаження PXE
 • Модуль 7: Планування та розгортання клієнтських ОС з допомогою System Center Configuration Manager 2012
  • Планування середовища Zero Touch Installation
  • Підготовка сайту для розгортання ОС
  • Побудову еталонного образу на основі послідовності завдань Configuration Manager
  • Використання послідовності завдань MDT для розгортання клієнтських образів
 • Лабораторна робота: Підготовка середовища для розгортання операційної системи
  • Планування інфраструктури для розгортання операційної системи
  • Підготовка середовища Zero Touch Installation
  • Налаштування пакетів розгортання образів системи
 • Лабораторна робота: Використання MDT і Configuration Manager для підготовки Zero-Touch Installation
  • Підготовка середовища Zero Touch Installation
 • Модуль 8: Планування та реалізація служб віддаленого доступу (Remote Desktop Services)
  • Огляд служби віддаленого доступу
  • Планування середовища Remote Desktop Services
  • Налаштування інфраструктури розгортання віртуального робочого столу
  • Налаштування доступу до клієнтів на основі сеансу (Session-Based Desktop)
  • Розширення середовища Remote Desktop Services в Інтерент
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація інфраструктури Remote Desktop Services
  • Планування середовища Remote Desktop Services
  • Налаштування сценарію інфраструктури віртуального клієнта
  • Налаштування сценарію доступу на основі сеансів
  • Налаштування RD Gateway
 • Модуль 9: Управління віртуалізацією користувальницького стану для клієнтських ОС організації
  • Огляд віртуалізації профілю користувача
  • Планування віртуалізації профілю користувача
  • Налаштування переміщуваних профілів, перенаправлення папок і автономних (offline) файлів
  • Реалізація віртуалізації роботи користувача (Microsoft User Experience Virtualization)
 • Лабораторна робота: Розгортання та підтримка віртуалізації профілю користувача
  • Планування віртуалізації профілю користувача
  • Реалізація віртуалізації профілю користувача
 • Модуль 10: Планування та реалізація інфраструктури оновлень для підтримки клієнтських ОС організації
  • Планування інфраструктури оновлень для організації
  • Реалізація підтримки оновлення програмного забезпечення за допомогою Сonfiguration Manager 2012
  • Управління оновленнями для віртуальних машин та образів
  • Використання Windows Intune для управління оновлення програмного забезпечення
 • Лабораторна робота: Планування та реалізація інфраструктури оновлень для підтримки клієнтських ОС організації
  • Планування інфраструктури оновлення
  • Реалізація оновлення програмного забезпечення за допомогою Configuration Manager 2012
  • Визначення зведення відповідності оновлень
  • Розгортання оновлень клієнтів
 • Модуль 11: Захист комп'ютерів підприємства від шкідливих програм і втрат даних
  • Огляд System Center 2012 Endpoint Protection
  • Налаштування Endpoint Protection System Settings і моніторингу стану
  • Використання Windows Intune Endpoint Protection
  • Захист клієнтських ОС з допомогою System Center Data Protection Manager 2012
 • Лабораторна робота: Реалізація Client Endpoint Protection
  • Налаштування точки Endpoint Protection
  • Налагодження та розгортання політик Endpoint Protection
  • Настройка параметрів клієнта для підтримки Endpoint Protection
  • Моніторинг захисту кінцевих точок
 • Лабораторна робота: Налаштування Data Protection для даних клієнтського комп'ютера
  • Налаштування та перевірка захисту даних клієнта
 • Модуль 12: Моніторинг продуктивності і працездатності інфраструктури клієнтських ОС
  • Продуктивність і працездатність інфраструктури клієнтських ОС
  • Моніторинг інфраструктури віртуальних клієнтів (VDI)
 • Лабораторна робота: Моніторинг продуктивності і працездатності інфраструктури клієнтських ОС
  • Настроювання продуктивності та моніторингу надійності для клієнтських ОС
  • Налаштування Operations Manager для моніторингу віртуальних середовищ
 • Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
  • Розуміння основ мережевої взаємодії і стека протоколів TCP/IP.
  • Знання ОС сімейства Windows Active Directory Domain Services (AD DS).
  • Розуміння скриптових і пакетних файлів.
  • Розуміння базових концепцій безпеки, таких як аутентифікація і авторизація.
  • Базові знання про такі засоби управління, як System Center 2012 Configuration Manager, System Center Operations Manager 2012 System Center 2012 Data Protection Manager.
  • Вільне володіння інструментами розгортання, пакетування і роботи з образами.
  • Знання, еквівалентні Windows 2012 MCSA
  • Досвід роботи у великій корпоративної середовищі, а саме адміністрування 2 500 – 50 000 користувачів
  • Велика кількість сайтів та доменних контролерів
  • Мережеві служби, обмін повідомленнями, бази даних, управління файлами і друком, управління доступом в Інтернет і внутрішню мережу, управління клієнтськими комп'ютерами
  • Підтримка клієнтських клієнтів Windows 8
  • Розгортання і керування додатками, в тому числі і у віртуальному середовищі.

Запис на курс

Код курсу20415
Тривалість5д (40год)
Код екзамену70- 415
Вартість без ПДВ23 500 грн.
Найближчі дати
 • 30.09.2019
 • 11.11.2019
 • 23.12.2019
spinner-it