spinner-it

Налаштування додаткових служб Windows Server 2012

Мета курсу – надати слухачам знання та навички, необхідні для реалізації інфраструктури Windows Server 2012 існуючої корпоративної середовищі, а саме як розширити можливості управління і підтримки служб у середовищі Windows Server 2012. В курсі розглянуто такі теми як служба керування правами AD RMS), служба федерацій (AD FS), балансування навантаження, відмовостійкий кластер, відмовостійкість ІТ-інфраструктури і нові можливості Windows Server 2012 R2 – динамічний контроль доступу (DAC), Web Application Proxy і підключення до робочого місця (Workplace Join).

Аудиторія

Цей курс призначений для ІТ-фахівців, що бажають розширити свої знання і технічні навички з управління і розгортання служб Windows Server 2012, управління ідентифікацією та ідентифікації федерацій, балансування мережного навантаження, забезпечення безперервного вирішення бізнес-завдань і аварійного відновлення систем, підвищенню відмовостійкості та управління правами. Курс буде цікавий професіоналам, підтримує відмовостійкий кластер, віртуальну мережу або службу федерацій на Windows Server 2012 R2, а також ІТ-фахівцям, які прагнуть повністю використовувати новий функціонал Windows Server 2012 R2.

По закінченні курсу слухачі зможуть:

 • Налаштувати розширені можливості DHCP, DNS, IPAM в Windows Server 2012 R2.
 • Налаштувати і керувати iSCSI, BranchCache і FSRM.
 • Налаштувати DAC для управління та аудиту доступу до спільних ресурсів.
 • Планувати і реалізувати розгортання AD DS на безліч доменів і лісів.
 • Планувати і реалізувати розгортання AD DS з урахуванням сайтів.
 • Реалізувати службу сертифікації AD.
 • Реалізувати служби керування правами (RMS) AD.
 • Реалізувати службу федерації (AD FS).
 • Реалізувати балансування навантаження мережі (NLB).
 • Реалізувати відмовостійкість і високу доступність для веб-додатків за допомогою NLB.
 • Забезпечити високу доступність для мережних служб і додатків за допомогою .відмовостійкого кластера.
 • Налаштувати відмовостійкий кластер і перевірити високу доступність мережевих служб.
 • Розгорнути і керувати віртуальними машинами Hyper-V у кластері відмови.
 • Реалізувати резервне копіювання і рішення аварійного відновлення для виконання технічний і бізнес-вимог.
Модуль 1: Реалізація розширених можливостей мережевих служб.
 • Теми.
  • Налаштування розширених властивостей DHCP.
  • Настроювання додаткових параметрів DNS.
  • Реалізація IP Address Management (IPAM).
  • Управління адресним простором за допомогою IPAM.
   • Лабораторна робота: Реалізація розширеної мережевої служби.
  • Настроювання додаткових параметрів DHCP.
  • Настроювання додаткових параметрів DNS.
  • Налаштування IP Address Management.
Модуль 2: Реалізація розширених можливостей файлових служб.
 • Теми.
  • Налаштування сховища iSCSI.
  • Налаштування BranchCache.
  • Оптимізація використання сховищ.
   • Лабораторна робота: "Реалізація розширених можливостей файлових.
  • Налаштування сховища iSCSI.
  • Налаштування інфраструктури File Classification.
   • Лабораторна робота: Реалізація BranchCache.
  • Налаштування BranchCache для основного офісу.
  • Налаштування BranchCache для офісу філії.
  • Налаштування клієнтських комп'ютерів для використання BranchCache.
  • Моніторинг BranchCache.
Модуль 3: Реалізація динамічного контролю доступу.
 • Теми.
  • Огляд Dynamic Access Control (DAC).
  • Реалізація компонентів DAC.
  • Реалізація DAC для управління доступом.
  • Реалізація допомоги при відмові в доступі.
  • Реалізація та управління робочими папками (Work Folders).
   • Лабораторна робота: Реалізація безпечного доступу до даних.
  • Підготовка до розгортання DAC.
  • Реалізації DAC.
  • Перевірка і виправлення DAC.
  • Реалізація робочих папок.
Модуль 4: Реалізація розгортання розподіленої AD DS.
 • Теми.
  • Огляд розгортання розподіленої AD DS.
  • Реалізація розгортання розподіленої AD DS.
  • Налаштування трастів AD DS.
   • Лабораторна робота: Реалізація розгортання розподіленої AD DS.
  • Реалізація дочірнього домену AD DS.
  • Реалізація трастів у лісі.
Модуль 5: Реалізація реплікації і сайтів AD DS.
 • Теми.
  • Огляд реплікації AD DS.
  • Настройка сайтів AD DS.
  • Налаштування і моніторинг реплікації AD DS.
   • Лабораторна робота: Реалізація реплікації і сайтів AD DS.
  • Зміна налаштувань сайту за промовчанням.
  • Створення додаткового сайту підмережі.
  • Налаштування реплікації AD DS.
  • Пошуки усунення несправності реплікації AD DS.
Модуль 6: Реалізація служби сертифікації AD.
 • Теми.
  • Використання сертифікатів в корпоративному середовищі.
  • Огляд інфраструктури публічних ключів.
  • Розгортання центру сертифікації.
  • Розгортання і керування шаблонами сертифікатів.
  • Реалізація розподілу відкликаних сертифікатів.
  • Управління відновленням сертифікатів.
   • Лабораторна робота: Реалізація служби сертифікації AD.
  • Розгортання автономного кореневого центру сертифікації.
  • Розгортання корпоративного вторинного центру сертифікації.
   • Лабораторна робота: Реалізація служби сертифікації AD.
  • Налаштування шаблонів сертифікатів.
  • Налаштування реєстрації сертифікатів.
  • Налаштування відкликаних сертифікатів.
  • Налаштування ключа відновлення.
Модуль 7: Реалізація служби керування правами AD RMS).
 • Теми.
  • Огляд Active Directory Rights Management Service.
  • Розгортання та управління інфраструктурою AD RMS.
  • Налаштування захисту контенту AD RMS.
  • Налаштування зовнішнього доступу AD RMS.
   • Лабораторна робота: Реалізація служби керування правами AD RMS).
  • Установка і настройка AD RMS.
  • Налаштування шаблонів AD RMS.
  • Реалізація політики довіри AD RMS.
  • Перевірка AD RMS на клієнті.
Модуль 8: Реалізація служби федерації (FS) AD.
 • Теми.
  • Огляд AD FS.
  • Розгортання AD FS.
  • Реалізація AD FS для одиночної організації.
  • Розгортання AD FS в сценарію Business to Business Federation.
  • Розширення AD FS для зовнішніх клієнтів.
   • Лабораторна робота: "Реалізація служби федерації (AD FS).
  • Установка і настройка AD FS.
  • Налаштування внутрішніх додатків для AD FS.
   • Лабораторна робота: Реалізація служби федерації (AD FS) для зовнішніх партнерів і користувачів.
  • Налаштування для одиночної організації для федеративних бізнес партнерів.
  • Налаштування Web Application Proxy.
Модуль 9: Реалізація балансування навантаження мережі.
 • Теми.
  • Огляд Network Load Balancing.
  • Настройкакластерів Network Load Balancing.
  • Планування реалізації Network Load Balancing.
   • Лабораторна робота: "Реалізація балансування навантаження мережі.
  • Реалізація кластера Network Load Balancing.
  • Налаштування і управління кластером Network Load Balancing.
  • Перевірка високої доступності для кластера Network Load Balancing.
Модуль 10: Реалізація відмовостійкого кластера.
 • Теми.
  • Огляд Failover Clustering.
  • Реалізація Failover Cluster.
  • Налаштування високодоступних додатків і служб на FailoverCluster.
  • Підтримка Failover Cluster.
  • Реалізація мультисайтового відмовостійкого кластера.
   • Лабораторна робота: Реалізація відмовостійкості кластерів.
  • Налаштування FailoverCluster.
  • Розгортання і налаштування високодоступного файлового сервера.
  • Перевірка розгорнутого високодоступного файлового сервера.
  • Налаштування Cluster-Aware Updating (CAU) на кластері відмови.
Модуль 11: Реалізація відмовостійкості кластерів з Hyper-V.
 • Теми.
  • Огляд інтеграції Hyper-V з Failover Clustering.
  • Реалізація віртуальної машини Hyper-V на кластері відмови.
  • Реалізація переміщення віртуальної машини Hyper-V.
   • Лабораторна робота: Реалізація відмовостійкості кластерів за допомогою Hyper-V.
  • Налаштування реплік Hyper-V.
  • Налаштування відмовостійкого кластера для Hyper-V.
  • Налаштування високодоступної віртуальної машини.
Модуль 12: Реалізація безперервності бізнесу і аварійного відновлення.
 • Теми.
  • Огляд захисту даних.
  • Реалізація Windows Server Backup.
  • Реалізація відновлення сервера і даних.
   • Лабораторна робота: Реалізація Windows Server Backup, відновлення.
   • Резервне копіювання даних на Windows Server 2012.
  • Відновлення даних, використовуючи Windows Server Backup.
Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід роботи з Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 або Windows Server 2012 в корпоративному середовищі.
 • Досвід впровадження, управління та налаштування Active Directory і мережевої інфраструктури.
 • Знання, еквівалентні навчання на курсі "20410A:Установка і настройка WindowsServer 2012 (InstallingandConfiguringWindowsServer 2012)" і в курсі "20411A: АдминистрированиеWindowsServer 2012 (AdministeringWindowsServer 2012)".

Запис на курс

Код курсу20412
Тривалість5д (40год)
Код екзамену70-412
Вартість без ПДВ17 500 грн.
Найближчі дати
 • 16.07.2018
 • 27.08.2018
 • 08.10.2018