spinner-it

Реалізація моделей даних і звітів за допомогою Microsoft SQL Server

Мета курсу — надати слухачам знання та навички, необхідні для самостійного створення системи бізнес-аналітики та звітів. Курс показує, як використовувати PowerPivot і табличну модель даних, застосовувати потужну візуалізацію даних з PowerPivot і службами звітів SQL Server, створювати панелі інструментів з Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, вивчати бізнес-запити за допомогою інтелектуального аналізу даних (Data Mining).

 

Аудиторія

Цей курс призначений для фахівців з баз даних, які виконують роль розробників систем бізнес-аналітик в питаннях створення BI-рішень, включаючи кошти аналізу даних і звітів. Курс буде цікавий для користувачів продуктів бізнес-аналітики, які бажають розуміти роботу БД, і слухачів, які планують здати іспит.

 

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

  • Представляти компоненти, архітектуру і природу BI рішень.
  • Створювати багатовимірні бази даних з Analysis Services.
  • Реалізовувати вимірювання в кубі.
  • Реалізовувати заходи і групи заходів в кубі.
  • Використовувати синтаксис багатовимірних виразів (MDX).
  • Налаштовувати куб.
  • Реалізовувати табличну модель даних в PowerPivot.
  • Використовувати DAX запит табличній моделі.
  • Створювати звіти служб Reporting Services.
  • Створювати звіти з діаграмами і параметрами.
  • Управляти інфраструктурою звітів.
  • Реалізовувати панелі інструментів в SharePoint Server з PerformancePoint Services.
  • Використовувати Data Mining для інтелектуального аналізу.

Модуль 1: Введення в бізнес-аналітику і моделювання даних

 

Теми

  • Елементи корпоративних BI-рішень
  • Платформа Microsoft Business Intelligence
  • Планування корпоративних BI-рішень

Лабораторна робота: Огляд BI-рішень

  • Огляд сховища даних
  • Огляд моделі даних Analysis Service
  • Вивчення звітів

 

Модуль 2: Створення багатовимірних баз даних

 

Теми

  • Введення в багатомірний аналіз
  • Створення джерел даних і уявлень джерел даних
  • Створення кубу
  • Огляд безпеки кубу

Лабораторна робота: Створення багатовимірних баз даних

  • Створення джерела даних
  • Створення та зміна уявлення джерела даних
  • Створення і зміна кубу
  • Додавання вимірювань

 

Модуль 3: Робота з кубами і розмірностями

 

Теми

  • Налаштування розмірності
  • Визначення ієрархії атрибутів
  • Сортування і угруповання ієрархії

Лабораторна робота: Визначення розмірності

  • Налаштування розмірностей і атрибутів
  • Створення ієрархії
  • Створення ієрархії з відносинами атрибутів
  • Створення неоднорідної ієрархії
  • Перегляд розмірностей та ієрархій в кубах

 

Модуль 4: Робота з заходами і групами заходів

 

Теми

  • Робота з заходами
  • Робота з групами заходів

Лабораторна робота: Конфігурування заходів і груп заходів

  • Налаштування заходів
  • Визначення регулярних відносин
  • Налаштування сховища групи заходів

 

Модуль 5: Вступ до MDX

 

Теми

  • Основи MDX
  • Додавання обчислень в кубі
  • Використання багатовимірних виразів для запиту до кубу

Лабораторна робота: Використання MDX

  • Створення обчислюваних елементів
  • Запити куба за допомогою MDX

 

Модуль 6: Налаштування функціональності куба

 

Теми

  • Реалізація ключових показників продуктивності (KPI)
  • Реалізація дій
  • Реалізація перспектив
  • Реалізація перекладів

Лабораторна робота: Налаштування кубу

  • Реалізація дій
  • Реалізація перспектив
  • Реалізація перекладів

 

Модуль 7: Реалізація табличної моделі даних з Analysis Services

 

Теми

  • Введення в табличні моделі Analysis Services
  • Створення табличної моделі даних
  • Використання табличної моделі даних з Analysis Services в організації

Лабораторна робота: Реалізація табличної моделі даних з Analysis Services

  • Створення проекту табличної моделі даних з Analysis Services
  • Налаштування полів і відносин
  • Розгортання табличної моделі даних Analysis Services

 

Модуль 8: Введення в вираження аналізу даних (DAX)

 

Теми

  • Основи DAX — Data Analysis Expression
  • Використання DAX для створення обчислюваних стовпців і заходів в табличній моделі даних

Лабораторна робота: Створення обчислюваних стовпців і заходів за допомогою DAX

  • Створення обчислюваних стовпців
  • Створення міри
  • Створення KPI
  • Реалізація ієрархії батьківського і дочірнього елементів

 

Модуль 9: Реалізація звітів зі службою Reporting Services

 

Теми

  • Введення в служби Reporting Services
  • Створення звітів за допомогою конструктору звітів
  • Угруповання і агрегування даних в звіті
  • Відображення даних графічно

Лабораторна робота: Реалізація звітів зі службою Reporting Services

  • Створення звітів
  • Угруповання і агрегування даних в звіті
  • Публікація і перегляд звітів

 

Модуль 10: Розширені можливості звітів зі службою Reporting Services

 

Теми

  • Додавання діаграм в звітах
  • Реалізація параметрів в звітах

Лабораторна робота: Розширені можливості звітів

  • Додавання діаграм в звітах
  • Реалізація параметрів в звітах
  • Використання гістограм і спарклайнів
  • Використання карт (MAP)

 

Модуль 11: Управління виконанням звіту і поширенням

 

Теми

  • Управління безпекою звіту
  • Управління виконанням звіту
  • Підписка і попередження даних
  • Пошук і усунення несправностей Reporting Services

Лабораторна робота: Налаштування виконання звіту та розповсюдження

  • Налаштування виконання звіту
  • Реалізація стандартної підписки
  • Реалізація керованої даними підписки

 

Модуль 12: Використання SharePoint PerformancePoint Services в рішеннях BI

 

Теми

  • Подання SharePoint Server як платформи BI
  • Введення в PerformancePoint Services
  • Джерела даних PerformancePoint і аналітика часу
  • Звіти, системи показників і цифрові панелі

Лабораторна робота: Реалізація рішення BI з SharePoint Server

  • Створення сайту SharePoint Server для BI
  • Налаштування доступу до даних PerformancePoint
  • Створення звітів PerformancePoint
  • Створення системи показників PerformancePoint
  • Створення цифрових панелей PerformancePoint

 

Модуль 13: Виконання попереджувального аналізу за допомогою інтелектуального аналізу даних

 

Теми

  • Огляд інтелектуального аналізу даних (Data Mining)
  • Створення користувальницького рішення з інтелектуального аналізу даних
  • Перевірка моделі інтелектуального аналізу даних
  • Підключення та використання даних моделі інтелектуального аналізу даних

Лабораторна робота: Виконання попереджувального аналізу за допомогою інтелектуального аналізу даних

  • Використання інструментів аналітики таблиць
  • Створення структури і моделі інтелектуального аналізу даних
  • Додавання моделей інтелектуального аналізу даних в структуру інтелектуального аналізу даних
  • Перевірка моделей інтелектуального аналізу даних
  • Використання моделі інтелектуального аналізу даних в звіті

Необхідна підготовка

 

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

 

  • Мінімум 2 роки досвіду роботи з реляційними базами даних
  • Досвід проектування нормалізованих баз даних
  • Досвід створення таблиць і зв'язків
  • Досвід написання запитів на Transact-SQL
  • Базові знання про топології сховища даних (схеми Зірка, Сніжинка)
  • Знання базових структур програмування (як розгалуження і цикли)
  • Розуміння ключових пріоритетів бізнесу — дохід, прибуток, фінансові обчислення

Запис на курс

Код курсу20466
Тривалість5д (40год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ23 500 грн.
Найближчі дати
  • 15.06.2020