spinner-it

Створення запитів в SQL Server 2012

В ході цього 5-денного курсу Ви отримаєте технічні навички написання основних запитів мовою Transact-SQL для Microsoft SQL Server 2012. Курс є основою для всіх дисциплін, пов'язаних з SQL Server, а саме адміністрування баз даних, розробки баз даних та бізнес-аналітики. Заняття на цьому курсі дозволять Вам підготуватися до іспиту Microsoft 70-461. Багато вправ, виконуваних при навчанні на курсі, включають роботу з SQL Azure. Microsoft SQL Server 2012 — система управління реляційними базами даних. Програмний продукт пропонує розробникам і користувачам широкий набір можливостей по створенню рішень з високим рівнем продуктивності, надійності і безпеки, є комплексною платформою управління даними і бізнес-аналізу. Аудиторія Цей курс призначений для осіб, в обов'язки яких входить адміністрування SQL-сервера, а також аналітиків, розробників, фахівців з систем звітності, програмістів 1С і т. п. Також для досвідчених користувачів, а саме, творців звітів, бізнес-аналітиків і розробників клієнтських додатків і тих, хто планує здачу іспиту 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012. Набуваються навички
 • Створювати запити на вибірку даних (SELECT)
 • Створювати запити до кількох таблиць
 • Використовувати вбудовані функції
 • Використовувати підпорядкований
 • Виконувати збережені процедури
 • Використовувати операції над множинами
 • Реалізовувати обробку помилок
 • Реалізовувати транзакції
 • Використовувати табличні вирази
 • Здійснювати сортування та фільтрування даних
 • Використовувати функції ранжирування, зміщення і агрегування
 • Створювати запити до метаданих SQL Server
 • Програмувати на T-SQL
 • Підвищувати продуктивність запитів
 • Модуль 1. Введення в Microsoft SQL Server 2012
  • Архітектура SQL Server Denali
  • Робота з інструментами SQL Server Denali
  • Робота з базами даних в SQL Server
 • Лабораторна робота: робота з інструментами SQL Server Denali (включаючи Azure)
  • Робота з SQL Server Management Studio
  • Вивчення об'єктів бази даних
  • Організація і створення T-SQL скриптів
  • Використання електронної документації
 • Модуль 2. Введення в запити на Transact-SQL
  • Введення в Transact-SQL
  • Вивчення наборів
  • Вивчення логіки предикатів
  • Вивчення логічної послідовності дій SELECT
 • Лабораторна робота: Введення в запити на Transact-SQL
  • Виконання базових запитів SELECT
  • Виконання запитів, фільтрація даних з використанням предикатів
  • Виконання запитів, сортування даних з використанням ORDER BY
 • Модуль 3. Написання запитів SELECT
  • Створення простих операторів SELECT
  • Видалення повторюваних рядків з DISTINCT
  • Використання псевдонімів стовпців і таблиць
  • Написання простого вираження CASE
 • Лабораторна робота: Створення базових операторів SELECT
  • Створення простих операторів SELECT
  • Видалення повторюваних рядків з DISTINCT
  • Використання псевдонімів стовпців і таблиць
  • Написання простого вираження CASE
 • Модуль 4. Запит до кількох таблиць
  • Вивчення сполук
  • Виконання запитів з допомогою внутрішніх з'єднань
  • Запити з зовнішніми сполуками
  • Запити з використанням саме-з'єднань і перехресних з'єднань
 • Лабораторна робота: Запит до кількох таблиць
  • Створення запитів, з використанням внутрішніх з'єднань
  • Створення запитів з використанням декількох з'єднань таблиць
  • Створення запитів з використанням саме-з'єднань і запитів з використанням зовнішніх з'єднань
 • Модуль 5. Сортування і фільтрація даних
  • Сортування даних
  • Фільтрація даних
  • Фільтрація з опціями TOP і OFFSET-FETCH
  • Робота з невідомими значеннями NULL)
 • Лабораторна робота: Фільтрація та сортування даних
  • Створення запитів, фільтрація даних з використанням WHERE
  • Створення запитів, сортування даних з ORDER BY
  • Створення запитів, фільтрація даних з використанням TOP
  • Створення запитів, фільтрація даних з використанням OFFSET-FETCH
 • Модуль 6. Робота з типами даних в SQL Server 2012
  • Впровадження типів даних в SQL Server
  • Робота з символьними даними
  • Робота з типами даних дати й часу
 • Лабораторна робота: Робота з типами даних в SQL Server 2012
  • Створення запитів, які повертають дані дати і часу
  • Створення запитів за допомогою функцій дати і часу
  • Створення запитів, які повертають рядкові дані
  • Створення запитів, які використовують строкові функції
 • Модуль 7. Використання вбудованих функцій
  • Створення запитів з вбудованими функціями
  • Використання функцій перетворення типів
  • Використання логічних функцій
  • Використання функцій для перевірки значень NULL
 • Лабораторна робота: використання вбудованих функцій
  • Створення запитів з використанням функції перетворення типів
  • Створення запитів з використанням логічних функцій
  • Створення запитів, які перевіряють на значення NULL
 • Модуль 8. Групування та агрегування даних
  • Використання агрегатних функцій
  • Використання речення GROUP BY
  • Фільтрація груп, використовуючи пропозиція HAVING
 • Лабораторна робота: Групування та агрегування даних
  • Створення запитів з використанням речення GROUP BY
  • Створення запитів з використанням агрегатних функцій
  • Створення запитів, які використовують різні агрегатні функції
  • Створення запитів, які використовують фільтрацію з пропозицією HAVING
 • Модуль 9. Використання підзапитів
  • Створення автономних підзапитів
  • Створення корельованих підзапитів
  • Використання предиката EXISTS з підзапитами
 • Лабораторна робота: Використання підзапитів
  • Створення запитів, які використовують автономні підпорядкований
  • Створення запитів з використанням корельованих підзапитів
  • Створення запитів з використанням скалярних підзапитів та підзапитів, повертають набір
  • Створення запитів, які використовують предикати IN та EXISTS
 • Модуь 10. Використання табличних виразів
  • Уявлення (VIEW)
  • Табличні вирази
 • Лабораторна робота: Використання табличних виразів
  • Створення запитів з використанням уявлень (View)
  • Створення запитів з використанням похідних таблиць (Derived Tables)
  • Створення запитів з використанням узагальнених табличних виразів (CTE)
 • Модуль 11. Використання інструкцій роботи з наборами
  • Створення запитів з використанням UNION і UNION ALL
  • Створення запитів, які використовують CROSS APPLY і OUTER APPLY*Створення запитів, які використовують APPLY для похідних таблиць і функцій
  • Створення запитів, які використовують EXCEPT і INTERSECT
 • Лабораторна робота: Використання інструкцій роботи з наборами
  • Створення запитів з використанням UNION і UNION ALL
  • Створення запитів, які використовують CROSS APPLY і OUTER APPLY
  • Створення запитів, які використовують APPLY для похідних таблиць і функцій
  • Створення запитів, які використовують EXCEPT і INTERSECT
 • Модуль 12. Використання функцій ранжирування, зміщення і агрегатних функцій
  • Створення запитів з використанням ранжируючих віконних функцій (Ranking window functions)
  • Створення запитів з використанням функцій зсуву (offset functions)
  • Створення запитів з використанням статистичних віконних функцій (Aggregate window functions)
 • Лабораторна робота: Використання функцій ранжирування, зміщення і агрегатних функцій
  • Створення запитів з використанням ранжируючих віконних функцій
  • Створення запитів з використанням функцій зсуву
  • Створення запитів з використанням статистичних віконних функцій
 • Модуль 13. Зведення даних і набори групування
  • Створення запитів з використанням оператора PIVOT
  • Створення запитів з використанням GROUPING SETS
  • Створення запитів з використанням GROUP BY ROLLUP
  • Створення запитів з використанням GROUP BY CUBE
 • Лабораторна робота: Зведення даних і набори групування
  • Створення запитів з використанням оператора PIVOT
  • Створення запитів з використанням GROUPING SETS
  • Створення запитів з використанням GROUP BY ROLLUP
  • Створення запитів з використанням GROUP BY CUBE
 • Модуль 14. Запити до метаданих в SQL Server
  • Запити до уявленням системного каталогу
  • Запити до системних функцій
  • Запити до уявленням динамічного управління
 • Лабораторна робота: Запити до метаданих в SQL Server
  • Запити до уявленням системного каталогу
  • Запити до системних функцій
  • Запити до уявленням динамічного управління
 • Модуль 15. Виконання збережених процедур
  • Використання інструкції EXECUTE для виклику збережених процедур
  • Передача параметрів у збережені процедури
  • Повернення результатів з збереженої процедури з допомогою пропозиції OUTPUT
  • Виконання системних збережених процедур
 • Лабораторна робота: Виконання збережених процедур
  • Використання інструкції EXECUTE для виклику збережених процедур
  • Передача параметрів у збережені процедури
  • Повернення результатів з збереженої процедури з допомогою пропозиції OUTPUT
  • Виконання системних збережених процедур
 • Модуль 16. Програмування з використанням T-SQL
  • Оголошення змінних і поділ на пакети
  • Використання елементів керування потоком виконання
  • Створення динамічного SQL
  • Використання синонімів
 • Лабораторна робота: Програмування з використанням T-SQL
  • Оголошення змінних і поділ на пакети
  • Використання елементів керування потоком виконання
  • Створення динамічного SQL
  • Використання синонімів
 • Модуль 17. Реалізація обробки помилок
  • Перенаправлення помилки в TRY/CATCH
  • Створення процедури обробки помилок у блоці CATCH з використанням функцій ERROR
  • *Використання THROW, щоб передати повідомлення про помилку клієнту
 • Лабораторна робота: Реалізація обробки помилок
  • Перенаправлення помилки в TRY/CATCH
  • Створення процедури обробки помилок у блоці CATCH з використанням функцій ERROR
  • Використання THROW, щоб передати повідомлення про помилку клієнту
 • Модуль 18. Реалізація транзакцій
  • Контроль транзакцій з BEGIN і COMMIT
  • Використання XACT_ABORT
  • Додавання логіки обробки транзакцій в блоці CATCH
 • Лабораторна робота: Реалізація транзакцій
  • Контроль транзакцій з BEGIN і COMMIT
  • Використання XACT_ABORT
  • Додавання логіки обробки транзакцій в блоці CATCH
 • Модуль 19. Підвищення продуктивності запитів
  • Перегляд планів виконання запитів
  • Використання оператора SET STATISTICS
  • Перегляд використання індексу
  • Порівняння курсорів і запитів основі реляційних наборів
 • Лабораторна робота: Підвищення продуктивності запитів
  • Перегляд планів виконання запитів
  • Використання оператора SET STATISTICS
  • Перегляд використання індексу
  • Порівняння курсорів і запитів основі реляційних наборів
 • Успішне закінчення курсу Основи програмування та баз даних або еквівалентна підготовка
 • Успішне закінчення курсу Англійська мова для IT фахівців (pre – intermediate) або знання технічної англійської мови.

Запис на курс

Код курсу10774
Тривалість5д (40год)
Код екзамену70-461
Вартість без ПДВ23 500 грн.