spinner-it

Розробка баз даних Microsoft SQL Server 2012

Цей п'ятиденний курс призначений для ІТ-фахівців, які займаються супроводом і розробкою баз даних MS SQL Server 2012, а також розробників додатків баз даних, яким необхідно вміти проектувати структуру таблиці, індекси і плани запитів. Курс фокусується на створенні об'єктів баз даних, включаючи подання (view), збережені процедури (при необхідності – з параметрами) і функції як об'єкти баз даних. Також в курс включаються загальні аспекти програмування збережених процедур, такі як управління транзакціями і розрахованими на багато програмами, обробка виняткових ситуацій, тригери та інтеграція SQL CLR. Більшість вправ цього курсу підтримують технологію SQL Azure.

Аудиторія

  Даний курс призначений для ІТ-професіоналів, що бажають вивчити нові можливості, реалізовані в SQL Server 2012.

Після успішного засвоєння матеріалу курсу слухачі будуть здатні:

 
 • розуміти продукт, його компоненти та основи конфігурації;
 • працювати з типами даних SQL Server;
 • проектувати і впроваджувати таблиці і працювати зі схемами;
 • забезпечувати цілісність даних за допомогою обмежень;
 • описувати концепції індексування і визначати відповідний тип даних для побудови структури простих і композитних індексів;
 • ідентифікувати відповідну структуру таблиць та впроваджувати таблиці, засновані на кластерних індексах або без таких;
 • описувати і перехоплювати плани виконання запитів;
 • проектувати і впроваджувати некластерні індекси, що покривають індекси та індекси з включеннями окремих полів;
 • проектувати і впроваджувати уявлення (view);
 • розробляти і впроваджувати збережені процедури;
 • впроваджувати використання табличних типів даних, табличних параметрів і оператора MERGE;
 • розробляти і впроваджувати функції як об'єкти бази даних;
 • описувати транзакції, рівні ізоляції транзакцій і особливості розробки додатків для роботи в середовищах з високою конкуренцією за ресурси баз даних;
 • проектувати і впроваджувати систему обробки виняткових ситуацій в середовищі T-SQL;
 • застосовувати тригери для реакції на оператори маніпуляції даними (DML-тригери);
 • впроваджувати керований код (SQL CLR) в SQL Server;
 • здійснювати зберігання даних в форматі XML в середовищі SQL Server;
 • проектувати запити до даних у форматі XML в середовищі SQL Server;
 • здійснювати зберігання даних про місцезнаходження в середовищі SQL Server 2012;
 • застосовувати повнотекстові індекси і запити.
 • Модуль 1: Огляд SQL Server 2012 та інструментів адміністрування
  • Огляд платформи SQL Server
  • Використання інструментів адміністрування SQL Server
  • Налаштування служб SQL Server
 • Модуль 2: Робота з типами даних
  • Використання типів даних
  • Робота з символьними даними
  • Перетворення типів даних
  • Робота зі спеціальними типами даних
 • Модуль 3: Проектування та реалізація таблиць
  • Проектування таблиць
  • Робота зі схемами
  • Створення і редагування таблиць
 • Модуль 4: Забезпечення цілісності даних за допомогою обмежень
  • Підтримка цілісності даних
  • Забезпечення доменної цілісності
  • Забезпечення сутнісної та посилальної цілісності
 • Модуль 5: Планування індексів для SQL Server 2012
  • Ключові концепції індексування
  • Типи даних та індекси
  • Індекси, побудовані на одному ключовому полі таблиці, і композитні індекси
 • Модуль 6: Реалізація табличних структур в SQL Server
  • Табличні структури в SQL Server
  • Робота з кластерними індексами
  • Розробка ефективних кластерних індексів
 • Модуль 7: Читання планів виконання запитів SQL Server 2012
  • Основні концепції формування плану виконання
  • Основні елементи плану виконання
  • Робота з планами виконання
 • Модуль 8: Підвищення продуктивності запитів за допомогою некластерних індексів
  • Проектування ефективних некластерних індексів
  • Реалізація некластерних індексів
  • Використання Database Engine Tuning Advisor
 • Модуль 9: Проектування й реалізація уявлень (view)
  • Основні відомості про подання
  • Створення та керування поданнями
  • Питання продуктивності при роботі з уявленнями
 • Модуль 10: Проектування і реалізація збережених процедур
  • Основні відомості про збережених процедурах
  • Робота з збереженими процедурами
  • Реалізація параметризованих збережених процедур
  • Контроль контексту виконання
 • Модуль 11: Оператор злиття і способи передачі табличних даних
  • Використання оператора злиття MERGE
  • Реалізація типів табличних даних
  • Використання типів табличних даних в якості параметра
 • Модуль 12: Проектування та реалізація функцій користувача
  • Проектування та реалізація скалярних функцій
  • Проектування та реалізація табличних функцій
  • Питання використання різних типів функцій
  • Альтернативи використання функцій
 • Модуль 13: Створення додатків SQL Server з високим ступенем паралелізму
  • Основні відомості про транзакції
  • Поняття блокування
  • Управління блокуваннями
  • Рівні ізоляції транзакцій
 • Модуль 14: Обробка помилок в коді T-SQL
  • Принципи обробки помилок T-SQL
  • Реалізація обробки помилок T-SQL
  • Реалізація структурованої обробки виключень
 • Модуль 15: Реагування на зміну даних за допомогою тригерів
  • Проектування DML-тригерів
  • Розробка DML-тригерів
  • Розширені концепції використання тригерів
 • Модуль 16: Реалізація керованого коду SQL Server
  • Введення в інтеграцію керованого коду (CLR) в SQL Server
  • Імпорт та налаштування збірок
  • Реалізація інтеграції керованого коду (CLR) в SQL Server
 • Модуль 17: Зберігання XML даних на SQL Server
  • Основні відомості про XML і XML-схеми
  • Зберігання даних XML і XML схем на SQL Server
  • Використання типу даних XML
 • Модуль 18: Запити до XML-даних в SQL Server
  • Використання оператора FOR XML мови T-SQL
  • Основи мови XQuery
  • Перетворення XML-даних в реляційній формат
 • Модуль 19: Робота з просторовими даними SQL Server 2012
  • Введення в просторові типи даних
  • Використання просторових типів даних SQL Server
  • Використання просторових даних в додатках
 • Модуль 20: Робота з повнотекстовими індексами і запитами
  • Введення в повнотекстові індекси
  • Реалізація повнотекстових індексів в SQL Server
  • Робота з запитами повнотекстовими
 • Навички створення запитів мовою Transact-SQL.
 • Досвід роботи з реляційними базами даних.
 • Навички програмування.
 • Знання технічної англійської (навчальні матеріали курсу англійською мовою).

Запис на курс

Код курсу10776
Тривалість5д (40год)
Код екзамену70-464
Вартість без ПДВ23 500 грн.