spinner-it

Реалізація сховищ даних Microsoft SQL Server 2012

Мета курсу

  Навчити слухачів навичкам, що дозволяють оволодіти реалізацією BI-платформи для підтримки систем аналітики для фахівців, що працюють з інформацією. Під час курсу Ви дізнаєтеся, як створити сховище даних в SQL Server 2012, впровадити рішення ETL зі службами SQL Server Integration Services, перевіряти і очищати дані за допомогою SQL Server Data Quality Services і microsoft SQL Server Mast.

Аудиторія

  Основною аудиторією даного курсу є фахівці, що працюють з базами даних, які виконують роль розробника систем бізнес-аналітики. Їх обов'язки фокусуються на практичній роботі по створенню BI-рішень, включаючи впровадження сховищ даних, ETL, і очищення даних. Їх основні обов'язки:
 • Реалізація сховища даних
 • Розробка пакетів SSIS для вилучення даних і завантаження / передачі / перетворення
 • Забезпечення цілісності даних, з використанням Master Data Services
 • Очищення даних за допомогою служб Data Quality.

По закінченні курсу слухачі зможуть:

 
 • Представляти концепцію і архітектуру сховища даних.
 • Вибирати підходящу апаратну платформу для сховищ даних.
 • Планувати і створювати сховища даних.
 • Реалізовувати потоки даних в SSIS пакетах.
 • Проводити налагодження та усунення неполадок SSIS пакетів.
 • Реалізовувати SSIS рішення, яке підтримує інкрементування завантаження сховища та зміна даних.
 • Здійснювати інтеграцію даних з хмари в сховище даних.
 • Реалізовувати очищення даних за допомогою служби Microsoft Data Quality.
 • Реалізовувати Master Data Services для забезпечення цілісності даних.
 • Розширювати пакети SSIS користувацькими скриптами і компонентами.
 • Розгортати і налаштовувати пакети SSIS.
 • Уявляти, як інформаційні працівники можуть використовувати дані зі сховища даних.
 • Модуль 1. Введення в сховища даних
 • Теми
  • Опис концепції та архітектури сховища даних
  • Рішення для сховища даних
 • Лабораторна робота: Вивчення рішення для сховища даних
  • Вивчення джерел даних
  • Вивчення процесів ETL
  • Вивчення сховищ даних
 • Модуль 2. Апаратне забезпечення для сховища даних
 • Теми
  • Складності побудови сховищ даних
  • Архітектура сховищ даних
  • Обладнання для сховищ даних
 • Модуль 3. Проектування та реалізація сховищ даних
 • Теми
  • Логічний дизайн сховищ даних
  • Фізичний дизайн сховищ даних
 • Лабораторна робота: Реалізація схеми сховища даних
  • Реалізація схеми Зірка
  • Реалізація схеми Сніжинка
  • Реалізація таблиці часу
 • Модуль 4. Розробка та впровадження схеми для сховища даних
 • Теми
  • Введення в ETL з SSIS
  • Вивчення джерел даних
  • Реалізація потоку даних
 • Лабораторна робота: Реалізація потоку даних в пакеті SSIS
  • Вивчення джерел даних
  • Передача даних за допомогою завдання потоку даних
  • Використання перетворення в потоці даних
 • Модуль 5. Реалізація потоку керування в пакеті SSIS
 • Теми
  • Введення в потік управління
  • Створення динамічних пакетів
  • Використання контейнерів
  • Управління узгодженістю
 • Лабораторна робота: Реалізація потоку керування в пакеті SSIS
  • Використання завдань і черговість у потоці управління
  • Використання змінних і параметрів
  • Використання контейнерів
 • Лабораторна робота: Використання транзакцій і контрольних точок
  • Використання транзакцій
  • Використання контрольних точок
 • Модуль 6. Налагодження та усунення неполадок SSIS
 • Теми
  • Налагодження пакетів SSIS
  • Ведення журналу подій пакетів SSIS
  • Обробка помилок в пакеті SSIS
 • Лабораторна робота: Налагодження та усунення неполадок пакетів SSIS
  • Налагодження пакетів SSIS
  • Ведення журналу виконання пакетів SSIS
  • Реалізація обробників подій
  • Обробка помилок в потоці даних
 • Модуль 7. Реалізація інкрементальних ETL процесів
 • Теми
  • Введення в інкрементальні процеси ETL
  • Витяг зміни даних
  • Завантаження змінених даних
 • Лабораторна робота: Витяг змінених даних
  • Використання стовпця DateTime для поетапного вилучення даних
  • Способи використання й відстеження змін
 • Лабораторна робота: Завантаження інкрементальних змін
  • Використання завдання Lookup task, щоб вставити дані вимірювань
  • Використання завдання Lookup task, щоб вставити або оновити дані вимірювань
  • Реалізація повільно змінюються вимірювань
  • Використання інструкції MERGE для завантаження фактичних даних
 • Модуль 8. Включення даних з хмари в сховище даних
 • Теми
  • Огляд «хмарних» джерел даних
  • SQL Server Azure
  • Ринок даних Azure
 • Лабораторна робота: Включення даних з хмари в сховище даних
  • Витяг даних з SQL Azure
  • Отримання даних з ринку даних Azure
 • Модуль 9. Забезпечення якості даних
 • Теми
  • Введення в очищення даних
  • Використання Data Quality Services для очищення даних
  • Використання Data Quality Services для відповідності даних
 • Лабораторна робота: Очищення даних
  • Створення бази знань DQS
  • Очищення даних за допомогою проекту DQS
  • Використання DQS в пакеті SSIS
 • Лабораторна робота: Видалення повторюваних даних
  • Створення політики відповідності
  • Використання Data Quality Services для відповідності даних
 • Модуль 10. Використання Master Data Services
 • Теми
  • Основні поняття Master Data Services
  • Реалізація моделі Master Data Services
  • Використання надбудови Excel Master Data Services
 • Лабораторна робота: Реалізація Master Data Services
  • Створення базової моделі MDS
  • Редагування моделей MDS з допомогою Excel
  • Завантаження даних на MDS
  • Забезпечення бізнес-правил
  • Отримання Master Data Services даних
 • Модуль 11. Розширення SSIS
 • Теми
  • Використання користувальницьких компонентів у SSIS
  • Використання сценаріїв в SSIS
 • Лабораторна робота: Використання скриптів і користувальницьких компонентів
  • Використання користувальницьких компонентів
  • Використання Завдання сценарій (Script Task)
 • Модуль 12. Розгортання і налаштування пакетів SSIS
 • Теми
  • Огляд розгортання
  • Розгортання проектів SSIS
  • Планування виконання пакетів SSIS
 • Лабораторна робота: Розгортання і налаштування пакетів SSIS
  • Створення каталогу SSIS
  • Розгортання SSIS проекту
  • Створення середовища для SSIS рішень
  • Запуск пакетів SSIS в SQL Server Management Studio
  • Запуск пакетів SSIS за розкладом агентом SQL Server
 • Модуль 13. Використання даних у сховище
 • Теми
  • Використання Excel для аналізу даних у сховище
  • Введення в PowerPivot
  • Введення в Crescent
 • Лабораторна робота: Використання сховищ даних
  • Використання PowerPivot для створення запиту до сховища даних
  • Візуалізація даних за допомогою Crescent
 • Базові знання операційної системи Windows.
 • Робоче знання Transact-SQL (створення запитів) або проходження курсу 10774, Написання запитів з використанням Transact-SQL SQL Server 2012.
 • Робоче знання реляційних баз даних (навички проектування баз даних).

Запис на курс

Код курсу10777
Тривалість5д (40год)
Код екзамену70-463
Вартість без ПДВ23 500 грн.