spinner-it

Курс Java PRO у Києві

Курс Java Pro
ЧАС
4.5 місяці
2 рази на тиждень
СТАРТ
01.03.2023
ВАРТІСТЬ
34840 грн
20900 грн
Можлива оплата частинами
Про курс

Мова Java впевнено тримається в перших рядках за популярністю, адже її простота відмінно поєднується з можливістю реалізувати складні архітектурні рішення. Вона відмінно підходить для розробки більших і складніших систем, а також програм, завдяки своїй універсальності.

Широке ком’юніті, яке сформувалося за довгий час існування мови, завжди допоможе знайти правильне рішення в тій чи іншій ситуації.

Програма розрахована на комплексне опанування мови Java, її синтаксису й можливостей, практичних навичок і теоретичних знань з написання як простих додатків, так і серйозніших проєктів. У такий спосіб ви зможете застосовувати знання в таких вужчих напрямках, як-от розробка мобільних програм або веб-додатків.

Читати більше Приховати
Для кого даний курс
Ви — новачок

і хочете опанувати мову Java якомога швидше

Ви хочете піти з обридлої роботи,

аби опанувати світ ІТ

Ви розробник,

але прагнете змінити напрямок роботи

Ви самоучка,

утім розумієте, що отриманих знань недостатньо

Чому ви навчитеся?
1.

Писати мовою Java різні проєкти

2.

Створювати свій завантажувач класів

3.

Розробляти невеликі IoC-контейнери (маленький Spring)

4.

Писати модульні тести й працювати за TDD

5.

Ефективно користуватися англійською для спілкування з клієнтами та колегами

6.

Грамотно презентувати себе працедавцеві

Чого не буде
1.

Теорії без практики

2.

Застарілих механік роботи

3.

Переказу чужих лекцій і книг

4.

Питань без відповідей

В рамках курсу ви будете працювати в групах над реальними проектами.
Це буде захоплююче та ефективно!
Записатись на курс
Що включає курс?
Навчання за програмою, створеною фахівцями топових IT-компаній
Навчання у викладачів-практиків, які поділяться з вами реальним досвідом та актуальними знаннями
Доступ до матеріалів і записів занять протягом року в особистому кабінеті на зручній платформі
Два заняття з англійської, на яких ви визначите свій рівень володіння мовою, засвоїте корисну лексику для ІТ, а також отримаєте рекомендації щодо подальшого навчання
Заняття з пошуку першої роботи в ІТ, на якому обговоримо зарплатні очікування, самопрезентацію, етапи комунікації з працедавцем і підготовку до співбесіди
Мінікурс з soft skills, пошуку замовлень на фріланс-біржі Upwork, а також підготовки до пошуку роботи
Перевірка знань — вправи й тести
Навички командної роботи та проєкти, на яких здійснювалася робота впродовж навчання, для включення в портфоліо
Можливість долучитися до ITEA community
(понад 16 000 випускників)
Повну підтримку клієнтського сервісу
Можливість сплачувати частинами
Індивідуальну онлайн-підтримку від викладача або ментора, спілкування з іншими студентами в чаті групи
Можливість заморозити навчання за потреби й доєднатися до наступного потоку
Сертифікат після завершення навчання відповідно до своїх досягнень
Читати більше Приховати
Програма навчання
Даний курс є частиною програми: Java Development
Огляд мов програмування
 • Огляд парадигм програмування
 • Огляд сучасних мов програмування
Поняття алгоритму
 • Роль алгоритму у рішенні задач
 • Поняття і властивості алгоритму
 • Типи алгоритмів
Базові конструкції програмування
 • Поняття синтаксису і семантики мов програмування
 • Змінні, типи даних, вирази і присвоювання значень змінним
 • Подання даних у пам’яті комп’ютера: біти, байти і т.п.
 • Найпростішие введення/виведення
 • Умовні конструкції та їх різновиди
 • Ітеративні конструкції (цикли)
Базові структури даних
 • Одномірні масиви і робота з ними
 • Двовимірні масиви і робота з ними
 • Призначені для користувача об’єкти, їх властивості та методи
 • Поняття асоціативного масиву і принципи роботи з ним
 • Формат JSON
 • Особливості роботи з рядками
 • Особливості роботи з датами
Функції
 • Опис функції
 • Виклик функції
 • Параметри функцій
 • Передача параметрів з точки виклику в функцію
Побудова простого графічного інтерфейсу (GUI)
 • Форми і робота з елементами управління на web-формах
 • Події, обробка подій миші
Основи роботи з системою контролю версій
Загальна характеристика мови Java
 • Історія мови Java
 • Байт-код
 • Віртуальна машина Java (JVM)
 • Трансляція, інтерпретація й компіляція
 • JIT-компіляція
 • JDK та його структура
 • Команди JDK: javac, java, appletviewer, jar (en10). Їхнє використання та параметри
 • Пошук та завантаження класів
 • Створення й запуск першого додатка на Java
 • Вихід з програми та завершення її роботи
 • Використання IDE Eclipse/NetBeans/Intellij IDEA для створення й виконання програм
Типи даних та основні операції з ними
 • Алфавіт мови
 • Коментарі
 • Ключові слова
 • Типи даних: прості (примітивні) та за посиланням
 • Ідентифікатори, вибір імен ідентифікаторів
 • Змінні й константи
 • Оголошення та ініціалізація змінних
 • Область видимості й час життя змінних
 • Оператори
 • Операції: арифметичні, привласнення, відносні й логічні
 • Перетворення та приведення числових типів
 • Пріоритет операцій
 • Використання круглих дужок
Потік управління
 • Складовий оператор (блок)
 • Умовний оператор і його види
 • Оператор switch
 • Цикли: for, while, do while
 • Нескінченні цикли
 • Переривання потоку керування, мітки
 • Оператор goto й причини уникнення його застосування
Масиви
 • Оголошення й ініціалізація масивів, зокрема анонімних
 • Лінійні масиви
 • Ітерація за елементами масиву
 • Масиви та привласнення
 • Передавання та повернення масивів до/з методів
 • Копіювання масивів
 • Клас Arrays: заповнення, порівняння елементів і їхнє сортування
 • Пошук у масивах
 • Багатовимірні масиви, «нерівні» масиви
 • Методи: аргументи змінної довжини
 • Параметри командного рядка
Рядки
 • Клас String. Незмінні об’єкти
 • Зберігання рядків у пам’яті
 • Основні операції класу String (створення, конкатенація, порівняння, пошук символів і підрядків у рядках та інше). Перетворення простих типів даних
 • Розбивка рядків: клас StringTokenizer. Змінні об’єкти: класи StringBuffer і StringBuilder
 • Основні методи. StringBuffer vs StringBuilder
Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування. Об’єкти й класи
 • Поля й методи (визначення, синтаксис оголошення)
 • Специфікатори доступу public і private
 • Поля класів: ініціалізація явна та за замовчуванням, специфікатор final і константи
 • Доступ до полів і методів
 • Методи: параметри (посилання та прості типи) і повернені, використання set і get- методів, перезавантаження методів, правила перезавантаження
 • Об’єктна модель. Основні положення: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархія
 • Діаграми класів UML
 • Об’єкти та класи. Об’єкти. Визначення (з прикладами). Стан. Поведінка
 • Конструктори: конструктори за замовчуванням, виклик одного конструктора з іншого
 • Блоки ініціалізації
 • Статичні поля й методи: ініціалізація константи, статичні блоки ініціалізації. Використання this для доступу до членів класу
 • Збір сміття та видалення об’єктів
Відносини між об’єктами
 • Залежності, їхні різновиди
 • Узагальнення
 • Асоціації
 • Реалізації
 • Зв’язки, їхня множинність
Успадкування й поліморфізм
 • Успадкування й поліморфізм як інструмент створення ПЗ. Суперклас і підкласи, відносини узагальнення, успадкування в Java. Виклик конструкторів суперкласів, порядок викликів. Ключове слово super ()
 • Перевизначення методів, правила перевизначення. Успадкування та статичні поля й методи класів. Абстрактні класи та методи: поняття, виклик конструкторів, реалізація методів у субкласах
 • Інтерфейси. «Множина» успадкування. Визначення та реалізація інтерфейсів. Розширення інтерфейсів. Композиція як альтернатива множинного спадкоємства
 • Поліморфізм. Ієрархія успадкування
 • Перетворення та приведення типів. Використання instance of. Відмова від успадкування: термінальні (final) методи та класи. Включення як альтернатива множинному спадкуванню
 • Пакети. Вкладеність пакетів. Повторне використання коду та пакети. Захист доступу
 • Імпорт: класів, статичних методів і полів
Клас Object
 • Глобальний суперклас Object
 • Методи equals (), hashCode (), toString (), finalize (), clone () таінші
 • Правилареалізації equals () і hashCode ()
 • Інтерфейс Cloneable і його реалізація
 • Клонування: поверхневе і глибинне
Внутрішні класи
 • Синтаксис оголошення
 • Створення об’єктів внутрішніх класів
 • Поля й методи внутрішніх класів
 • Вкладеність внутрішніх класів і доступ до членів зовнішніх класів
 • Посилання this у внутрішньому класі
 • Доступ до полів і методів зовнішнього класу з внутрішнього
 • Внутрішні класи і специфікатор доступу
 • Вкладені інтерфейси
 • Застосування внутрішніх класів
 • Внутрішнілокальнікласи (Method-LocalInnerClasses)
 • Анонімні внутрішні класи
 • Вкладені (внутрішні статичні) класи (static nested classes)
 • Створення примірників
 • Доступ до примірника з внутрішніми класами перерахування
 • Компіляція програм з внутрішніми класами перерахування
Перерахування
 • Перерахування і класи. Методи values (), valueof (), name (), ordinal ()
 • Константи, конструктори, методи й поля
 • Перерахування і конструкція switch. Імпорт членів перерахувань.
Робота з базами даних
 • Основи побудови реляційних баз даних
 • SQL
 • Нормальніформи. Запити SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • JDBC
 • Driver, Connection, Statement, ResultSet, PrepareStatement
Обробка помилок і винятки
 • Підходи до обробки помилок часу виконання
 • Поняття виключення і виняткової ситуації
 • Ієрархія класів винятків у Java
 • Контрольовані (що перевіряються) і неконтрольовані (не перевіряються) винятки
 • Генерація виняткової ситуації й оператор throws
 • Оголошення контрольованих винятків, ключове слово throws
 • Throws і перезавантаження методів
 • Перехоплення винятків
 • Перехоплення «усіх» винятків
 • Обробка винятків
 • Повторна генерація винятків
 • Блок finally: звільнення ресурсів
 • Створення власної ієрархії винятків
 • Реєстрація помилок, логування: логери, рівень логер, рівень повідомлень, обробники (об’єкти підкласу java.util.logging.Handler)
 • Приклад
Система введення-виведення
 • Ієрархія класів потокового введення-виведення
 • Потоки введення/виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія потокового введення-виведення
 • Субкласи FilterOutputStream і FilterInputStream
 • Байтові потоки
 • Символьні потоки
 • Клас File. Клас RandomAccessFile
 • Серіалізація й десеріалізація об’єктів: поняття, призначення, реалізація
 • Приклад
Desktop-додатки
 • SWING, AWT. Приклад простого додатка з GUI
 • Обробка подій
Класи колекцій
 • Поняття абстрактного типу даних (АТД)
 • Структури даних: списки, стеки, множини, дерева, мапи
 • Обхід колекцій: інтерфейси Iterator і ListIterator, цикл «foreach»
 • Компаратори
 • Клас Collections: пошук і сортування елементів, заповнення, синхронізація уявлення, незмінні уявлення тощо
Знайомство з XML
 • Поняття формальної коректності та допустимості
 • Парсинг, зберігання стану об’єктів
 • Приклади
Багатопоточність
 • Поняття потоку. Особливості паралельного виконання
 • Потоки-демони
 • Пріоритети потоків. Метод yield ()
 • Стан потоку: створення потоків, -runnable і -runninig-потоки
Класи BigInteger і BigDecimal. Основні операції
 • Документування коду
 • Включення коментарів
 • Документування пакетів
 • Дескриптори загального призначення
 • Коментарі до класів, методам і полям
 • Використання javadoc
Універсальні типи
 • Параметризовані типи: класи інтерфейси. Параметри типу
 • Обмеження накладені на параметризовані типи: прості типи, інстанціювання, суперклас, виняток
 • Параметризовані типи і JVM
Утилітні пакети
 • Форматування і час java.util, java.time
 • Файлова система, java.io, Externalizable, java.nio
 • Незмінні об’єкти
 • Серіалізація та десеріалізація даних
Java 8. Анонімні функції. Stream API
Maven. Автоматизація складання Java-проєктів
 • Декларативний опис проекту
 • Керування залежностями
 • Артефакти jar, war, ear
 • Правила розробки власних фреймворків і бібліотек
 • Ant the Java legacy build tool
 • Maven POM
Модульне тестування
 • Правила та принципи
 • TDD
 • Дублери
 • Mockito & PowerMock
Java Annotations
Java Reflection
Advanced Generics
 • Причини поліпшення підсистеми типів
 • Raw Types
 • Wildcards, <? super T>, <? extends T>
 • Type Erasure
 • Отримання інформації про тип generic у runtime
 • Доопрацювання власної колекції
Advanced Collections
 • Data Structure Complexity
 • WeakHashMap та інші
 • Сторонні бібліотеки колекцій
Advanced Multithreading / Concurrency
 • Низькорівневий API
 • Waiting/blocked/sleeping-потоки; стан потоку “dead”
 • Отримання результатів виконання багатопотокових обчислень. Метод join()
 • Синхронізація: синхронізація методів. Синхронізаційні блоки.
 • Блокування. Взаємодія потоків (Thread Interaction)
 • Синхронізація потоків, взаємодія потоків, шаблон “Producer-Consumer”
 • Особливість реалізації volatile
 • Java Memory Model (JMM)
 • Публікація об’єктів
 • Високорівневий API
 • Бібліотека java.util.concurrent
Advanced OOP
 • SOLID (базові принципи об’єктно-орієнтованого програмування та дизайну)
 • Dependency injection (DI) and Inversion of control (IoC)
Design Patterns
JRE Security, JVM Internals
 • Платформы, архитектура, байт-код
 • ClassLoader, garbage collector
 • Средства JVM для защищенного выполнения кода
 • Sandbox
 • Memory Management
 • Performance Optimization
 • Роль JAAS
Desktop-додатки: технологія JavaFX
Spring
 • Inversion of Control
 • Доступ до даних
 • Керування транзакціями
Робота з XML і JSON
 • Потоковий аналіз на основі SAX. Аналіз на основі DOM
 • Створення Java-класів за схемою
 • Валідація. JSON
Вступ у SQL
 • DDL & DML
 • Primary Key та Foreign Key
 • SQL Types
 • JOINs
 • Database Indexes
JDBC
 • Пул зв’язків
 • Data Access Object
Знайомство с Lombok та Log4J
Іспит. Захист програмного проєкту
Як скласти резюме і пройти співбесіду
 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Урок англійської мови №1
 • Урок англійської мови №2
 • Урок пошуку роботи
Показати всю програму Приховати програму
Викладачі

Зробіть перші кроки в навчанні під керівництвом практикуючих спеціалістів!

Що кажуть наші випускники

Данило Процак

Завершив повний курс Java, результат дуже тішить, з повного нуля піднявся до знань юніора-девелопера. Дякую академії за цей золотий досвід, усім рекомендую.

Юрій Царенко

Навчався в ITEA-Львів на курсах «Fundamentals of programming», «Java basic», «Java advanced». Досвідчені викладачі, що безпосередньо активно працюють у сфері розробки програмного забезпечення, та діляться трендами на яких варто зконцентруватися на даний час. Також, окрім занять, організовувалися івенти з відвідування провідних ІТ компаній Львова, де можна дізнатися більше про формат роботи та особливості цієї сфери. Тут мені дали старт, потенціал для розвитку та знання, яких мені зараз достатньо для розробки власного проекту та подальшого росту. Всім знайомим рекомендую Ваші курси 👍👍👍 молодці, приємна та дружня атмосфера, актуальний, живий навчальний матеріал 🔥🔥🔥

Ольга Могильна

Викладач — Денис Ковбій. Дуже задоволена процесом навчання, якістю подачі матеріалу, кількістю практики. На всі запитання, які виникали, викладач давав детальні відповіді. Приємна атмосфера навчання в невеликій групі. Усе дуже сподобалося, величезне дякую!
З портфоліо наших студентів ви можете ознайомитись тут
Працевлаштування

Завдання нашої команди — стати твоїм провідником у світ IT, підготувати тебе до IT-кар'єри максимально ефективно і, як наслідок, змінити твоє життя на краще. Ми випустили вже понад 16 000 IT-фахівців.

Детальніше про працевлаштування з ITEA ти можеш почитати тут.
У межах навчання на курсі Java Pro ми надаємо нашим студентам:

Можливість працевлаштування в компаніях-партнерах ITEA за їхнім запитом
Заняття з пошуку першої роботи в ІТ, оцінки зарплатних очікувань, етапів комунікації з працедавцем та вмінь презентувати себе
Обліковий запис, доступ та супровід від біржі з працевлаштування ІТ-спеціалістів, які є початківцями, Jungo.dev
Мінікурс зі soft skills, важливих для роботи в ІТ, пошуку й отримання замовлень на найбільшій фріланс-біржі у світі (Upwork), а також з того, як правильно підготуватися до пошуку роботи в компанії
Доступ до рекомендаційної системи підвищення кваліфікації, яка допоможе адаптувати ваші навички під сучасний ІТ-ринок
Завдяки цьому ви отримуєте всі необхідні знання та вміння для пошуку першої роботи в IT, як у штаті, так і на фрілансі
Досвід типової співбесіди з реальними тестовими завданнями наприкінці курсу
Дізнатись більше про ITEA
Онлайн
Встигни забронювати своє місце в групі
Ваш номер телефону
Підписанням та надсиланням цієї заявки я підтверджую, що я ознайомлений з Політикою конфіденційності і приймаю її умови, включно з регламентуючими обробку моїх персональних даних, і згоден з нею. Я надаю свою згоду на обробку персональних даних згідно з цією Політикою конфіденційності.
Ціна:
34840 грн
20900 грн
Що включає онлайн формат?
Навчання в режимі перегляду записів занять з регулярними вебінарами
для кращого розуміння матеріалу

Особистий кабінет з доступом до матеріалів курсу

Допомога викладача чи ментора курсу

Актуальну програму навчання

Рекомендовані курси
Показано курсів: 2 з 2
Показано курсів: 1 з 2

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.