spinner-it

Курс Java PRO у Києві

Курс Java Pro
ЧАС
162 години / 4.5 місяці
54 заняття
3 рази на тиждень
ВТ, ЧТ - теорія
СБ - практика
СТАРТ
Старт курсу запитуйте в адміністрації
ВАРТІСТЬ
30830 грн
15400 грн
Можлива оплата частинами
Про курс

Мова Java впевнено тримається в перших рядках за популярністю, адже її простота відмінно поєднується з можливістю реалізувати складні архітектурні рішення. Вона відмінно підходить для розробки більших і складніших систем, а також програм, завдяки своїй універсальності.

Широке ком’юніті, яке сформувалося за довгий час існування мови, завжди допоможе знайти правильне рішення в тій чи іншій ситуації.

Програма розрахована на комплексне опанування мови Java, її синтаксису й можливостей, практичних навичок і теоретичних знань з написання як простих додатків, так і серйозніших проєктів. У такий спосіб ви зможете застосовувати знання в таких вужчих напрямках, як-от розробка мобільних програм або веб-додатків.

Читати більше Приховати
Для кого даний курс
Ви — новачок

і хочете опанувати мову Java якомога швидше

Ви хочете піти з обридлої роботи,

аби опанувати світ ІТ

Ви розробник,

але прагнете змінити напрямок роботи

Ви самоучка,

утім розумієте, що отриманих знань недостатньо

Чому ви навчитеся?
1.

Писати мовою Java різні проєкти

2.

Створювати свій завантажувач класів

3.

Розробляти невеликі IoC-контейнери (маленький Spring)

4.

Писати модульні тести й працювати за TDD

5.

Ефективно користуватися англійською для спілкування з клієнтами та колегами

6.

Грамотно презентувати себе працедавцеві

Чого не буде
1.

Теорії без практики

2.

Застарілих механік роботи

3.

Переказу чужих лекцій і книг

4.

Питань без відповідей

В рамках курсу ви будете працювати в групах над реальними проектами.
Це буде захоплююче та ефективно!
Записатись на курс
Що включає курс?
Навчання за програмою, створеною фахівцями топових IT-компаній
Навчання у викладачів-практиків, які поділяться з вами реальним досвідом та актуальними знаннями
Доступ до матеріалів і записів занять протягом року в особистому кабінеті на зручній платформі
Два заняття з англійської, на яких ви визначите свій рівень володіння мовою, засвоїте корисну лексику для ІТ, а також отримаєте рекомендації щодо подальшого навчання
Заняття з пошуку першої роботи в ІТ, на якому обговоримо зарплатні очікування, самопрезентацію, етапи комунікації з працедавцем і підготовку до співбесіди
Мінікурс з soft skills, пошуку замовлень на фріланс-біржі Upwork, а також підготовки до пошуку роботи
Перевірка знань — вправи й тести
Навички командної роботи та проєкти, на яких здійснювалася робота впродовж навчання, для включення в портфоліо
Можливість долучитися до ITEA community
(понад 16 000 випускників)
Повну підтримку клієнтського сервісу
Можливість сплачувати частинами
Індивідуальну онлайн-підтримку від викладача або ментора, спілкування з іншими студентами в чаті групи
Можливість заморозити навчання за потреби й доєднатися до наступного потоку
Сертифікат після завершення навчання відповідно до своїх досягнень
Читати більше Приховати
Програма навчання
Даний курс є частиною програми: Java Development
Огляд мов програмування
 • Огляд парадигм програмування
 • Огляд сучасних мов програмування
Поняття алгоритму
 • Роль алгоритму у рішенні задач
 • Поняття і властивості алгоритму
 • Типи алгоритмів
Базові конструкції програмування
 • Поняття синтаксису і семантики мов програмування
 • Змінні, типи даних, вирази і присвоювання значень змінним
 • Подання даних у пам’яті комп’ютера: біти, байти і т.п.
 • Найпростіше введення/виведення
 • Умовні конструкції та їх різновиди
 • Ітеративні конструкції (цикли)
Базові структури даних
 • Одномірні масиви і робота з ними
 • Двовимірні масиви і робота з ними
 • Призначені для користувача об’єкти, їх властивості та методи
 • Поняття асоціативного масиву і принципи роботи з ним
 • Формат JSON
 • Особливості роботи з рядками
 • Особливості роботи з датами
Функції
 • Опис функції
 • Виклик функції
 • Параметри функцій
 • Передача параметрів з точки виклику в функцію
Побудова простого графічного інтерфейсу (GUI)
 • Форми і робота з елементами управління на web-формах
 • Події, обробка подій миші
Основи роботи з системою контролю версій
Загальна характеристика мови Java
 • Історія мови Java
 • Байт-код
 • Віртуальна машина Java (JVM)
 • Трансляція, інтерпретація й компіляція
 • JIT-компіляція
 • JDK та його структура
 • Команди JDK: javac, java, appletviewer, jar (en10). Їхнє використання та параметри
 • Пошук та завантаження класів
 • Створення й запуск першого додатка на Java
 • Вихід з програми та завершення її роботи
 • Використання IDE Eclipse/NetBeans/Intellij IDEA для створення й виконання програм
Типи даних та основні операції з ними
 • Алфавіт мови
 • Коментарі
 • Ключові слова
 • Типи даних: прості (примітивні) та за посиланням
 • Ідентифікатори, вибір імен ідентифікаторів
 • Змінні й константи
 • Оголошення та ініціалізація змінних
 • Область видимості й час життя змінних
 • Оператори
 • Операції: арифметичні, привласнення, відносні й логічні
 • Перетворення та приведення числових типів
 • Пріоритет операцій
 • Використання круглих дужок
Потік управління
 • Складовий оператор (блок)
 • Умовний оператор і його види
 • Оператор switch
 • Цикли: for, while, do while
 • Нескінченні цикли
 • Переривання потоку керування, мітки
 • Оператор goto й причини уникнення його застосування
Масиви
 • Оголошення й ініціалізація масивів, зокрема анонімних
 • Лінійні масиви
 • Ітерація за елементами масиву
 • Масиви та привласнення
 • Передавання та повернення масивів до/з методів
 • Копіювання масивів
 • Клас Arrays: заповнення, порівняння елементів і їхнє сортування
 • Пошук у масивах
 • Багатовимірні масиви, «нерівні» масиви
 • Методи: аргументи змінної довжини
 • Параметри командного рядка
Рядки
 • Клас String. Незмінні об’єкти
 • Зберігання рядків у пам’яті
 • Основні операції класу String (створення, конкатенація, порівняння, пошук символів і підрядків у рядках та інше). Перетворення простих типів даних
 • Розбивка рядків: клас StringTokenizer. Змінні об’єкти: класи StringBuffer і StringBuilder
 • Основні методи. StringBuffer vs StringBuilder
Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування. Об’єкти й класи
 • Поля й методи (визначення, синтаксис оголошення)
 • Специфікатори доступу public і private
 • Поля класів: ініціалізація явна та за замовчуванням, специфікатор final і константи
 • Доступ до полів і методів
 • Методи: параметри (посилання та прості типи) і повернені, використання set і get- методів, перезавантаження методів, правила перезавантаження
 • Об’єктна модель. Основні положення: абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархія
 • Діаграми класів UML
 • Об’єкти та класи. Об’єкти. Визначення (з прикладами). Стан. Поведінка
 • Конструктори: конструктори за замовчуванням, виклик одного конструктора з іншого
 • Блоки ініціалізації
 • Статичні поля й методи: ініціалізація константи, статичні блоки ініціалізації. Використання this для доступу до членів класу
 • Збір сміття та видалення об’єктів
Відносини між об’єктами
 • Залежності, їхні різновиди
 • Узагальнення
 • Асоціації
 • Реалізації
 • Зв’язки, їхня множинність
Успадкування й поліморфізм
 • Успадкування й поліморфізм як інструмент створення ПЗ. Суперклас і підкласи, відносини узагальнення, успадкування в Java. Виклик конструкторів суперкласів, порядок викликів. Ключове слово super ()
 • Перевизначення методів, правила перевизначення. Успадкування та статичні поля й методи класів. Абстрактні класи та методи: поняття, виклик конструкторів, реалізація методів у субкласах
 • Інтерфейси. «Множина» успадкування. Визначення та реалізація інтерфейсів. Розширення інтерфейсів. Композиція як альтернатива множинного спадкоємства
 • Поліморфізм. Ієрархія успадкування
 • Перетворення та приведення типів. Використання instance of. Відмова від успадкування: термінальні (final) методи та класи. Включення як альтернатива множинному спадкуванню
 • Пакети. Вкладеність пакетів. Повторне використання коду та пакети. Захист доступу
 • Імпорт: класів, статичних методів і полів
Клас Object
 • Глобальний суперклас Object
 • Методи equals (), hashCode (), toString (), finalize (), clone () та інші
 • Правилареалізації equals () і hashCode ()
 • Інтерфейс Cloneable і його реалізація
 • Клонування: поверхневе і глибинне
Внутрішні класи
 • Синтаксис оголошення
 • Створення об’єктів внутрішніх класів
 • Поля й методи внутрішніх класів
 • Вкладеність внутрішніх класів і доступ до членів зовнішніх класів
 • Посилання this у внутрішньому класі
 • Доступ до полів і методів зовнішнього класу з внутрішнього
 • Внутрішні класи і специфікатор доступу
 • Вкладені інтерфейси
 • Застосування внутрішніх класів
 • Внутрішні локальні класи (Method-LocalInnerClasses)
 • Анонімні внутрішні класи
 • Вкладені (внутрішні статичні) класи (static nested classes)
 • Створення примірників
 • Доступ до примірника з внутрішніми класами перерахування
 • Компіляція програм з внутрішніми класами перерахування
Перерахування
 • Перерахування і класи. Методи values (), valueof (), name (), ordinal ()
 • Константи, конструктори, методи й поля
 • Перерахування і конструкція switch. Імпорт членів перерахувань.
Робота з базами даних
 • Основи побудови реляційних баз даних
 • SQL
 • Нормальні форми. Запити SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
 • JDBC
 • Driver, Connection, Statement, ResultSet, PrepareStatement
Обробка помилок і винятки
 • Підходи до обробки помилок часу виконання
 • Поняття виключення і виняткової ситуації
 • Ієрархія класів винятків у Java
 • Контрольовані (що перевіряються) і неконтрольовані (не перевіряються) винятки
 • Генерація виняткової ситуації й оператор throws
 • Оголошення контрольованих винятків, ключове слово throws
 • Throws і перезавантаження методів
 • Перехоплення винятків
 • Перехоплення «усіх» винятків
 • Обробка винятків
 • Повторна генерація винятків
 • Блок finally: звільнення ресурсів
 • Створення власної ієрархії винятків
 • Реєстрація помилок, логування: логери, рівень логер, рівень повідомлень, обробники (об’єкти підкласу java.util.logging.Handler)
 • Приклад
Система введення-виведення
 • Ієрархія класів потокового введення-виведення
 • Потоки введення/виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія потокового введення-виведення
 • Субкласи FilterOutputStream і FilterInputStream
 • Байтові потоки
 • Символьні потоки
 • Клас File. Клас RandomAccessFile
 • Серіалізація й десеріалізація об’єктів: поняття, призначення, реалізація
 • Приклад
Desktop-додатки
 • SWING, AWT. Приклад простого додатка з GUI
 • Обробка подій
Класи колекцій
 • Поняття абстрактного типу даних (АТД)
 • Структури даних: списки, стеки, множини, дерева, мапи
 • Обхід колекцій: інтерфейси Iterator і ListIterator, цикл «foreach»
 • Компаратори
 • Клас Collections: пошук і сортування елементів, заповнення, синхронізація уявлення, незмінні уявлення тощо
Знайомство з XML
 • Поняття формальної коректності та допустимості
 • Парсинг, зберігання стану об’єктів
 • Приклади
Багатопоточність
 • Поняття потоку. Особливості паралельного виконання
 • Потоки-демони
 • Пріоритети потоків. Метод yield ()
 • Стан потоку: створення потоків, -runnable і -runninig-потоки
Класи BigInteger і BigDecimal. Основні операції
 • Документування коду
 • Включення коментарів
 • Документування пакетів
 • Дескриптори загального призначення
 • Коментарі до класів, методам і полям
 • Використання javadoc
Універсальні типи
 • Параметризовані типи: класи інтерфейси. Параметри типу
 • Обмеження накладені на параметризовані типи: прості типи, інстанціювання, суперклас, виняток
 • Параметризовані типи і JVM
Утилітні пакети
 • Форматування і час java.util, java.time
 • Файлова система, java.io, Externalizable, java.nio
 • Незмінні об’єкти
 • Серіалізація та десеріалізація даних
Java 8. Анонімні функції. Stream API
Maven. Автоматизація складання Java-проєктів
 • Декларативний опис проєкту
 • Керування залежностями
 • Артефакти jar, war, ear
 • Правила розробки власних фреймворків і бібліотек
 • Ant the Java legacy build tool
 • Maven POM
Модульне тестування
 • Правила та принципи
 • TDD
 • Дублери
 • Mockito & PowerMock
Java Annotations
Java Reflection
Advanced Generics
 • Причини поліпшення підсистеми типів
 • Raw Types
 • Wildcards, <? super T>, <? extends T>
 • Type Erasure
 • Отримання інформації про тип generic у runtime
 • Доопрацювання власної колекції
Advanced Collections
 • Data Structure Complexity
 • WeakHashMap та інші
 • Сторонні бібліотеки колекцій
Advanced Multithreading / Concurrency
 • Низькорівневий API
 • Waiting/blocked/sleeping-потоки; стан потоку “dead”
 • Отримання результатів виконання багатопотокових обчислень. Метод join()
 • Синхронізація: синхронізація методів. Синхронізаційні блоки.
 • Блокування. Взаємодія потоків (Thread Interaction)
 • Синхронізація потоків, взаємодія потоків, шаблон “Producer-Consumer”
 • Особливість реалізації volatile
 • Java Memory Model (JMM)
 • Публікація об’єктів
 • Високорівневий API
 • Бібліотека java.util.concurrent
Advanced OOP
 • SOLID (базові принципи об’єктно-орієнтованого програмування та дизайну)
 • Dependency injection (DI) and Inversion of control (IoC)
Design Patterns
JRE Security, JVM Internals
 • Платформи, архітектура, байт-код
 • ClassLoader, garbage collector
 • Засоби JVM для захищеного виконання коду
 • Sandbox
 • Memory Management
 • Performance Optimization
 • Роль JAAS
Desktop-додатки: технологія JavaFX
Spring
 • Inversion of Control
 • Доступ до даних
 • Керування транзакціями
Робота з XML і JSON
 • Потоковий аналіз на основі SAX. Аналіз на основі DOM
 • Створення Java-класів за схемою
 • Валідація. JSON
Вступ у SQL
 • DDL & DML
 • Primary Key та Foreign Key
 • SQL Types
 • JOINs
 • Database Indexes
JDBC
 • Пул зв’язків
 • Data Access Object
Знайомство с Lombok та Log4J
Іспит. Захист програмного проєкту
Як скласти резюме і пройти співбесіду
 • Структура резюме
 • FAQ
 • Як вести себе на співбесіді
 • Основні помилки на співбесіді
 • Бонусне заняття з англійської мови
 • Урок пошуку роботи
Показати всю програму Приховати програму
Викладачі

Зробіть перші кроки в навчанні під керівництвом практикуючих спеціалістів!

Що кажуть наші випускники

Данило Процак

Завершив повний курс Java, результат дуже тішить, з повного нуля піднявся до знань юніора-девелопера. Дякую академії за цей золотий досвід, усім рекомендую.

Юрій Царенко

Навчався в ITEA-Львів на курсах «Fundamentals of programming», «Java basic», «Java advanced». Досвідчені викладачі, що безпосередньо активно працюють у сфері розробки програмного забезпечення, та діляться трендами на яких варто зконцентруватися на даний час. Також, окрім занять, організовувалися івенти з відвідування провідних ІТ компаній Львова, де можна дізнатися більше про формат роботи та особливості цієї сфери. Тут мені дали старт, потенціал для розвитку та знання, яких мені зараз достатньо для розробки власного проекту та подальшого росту. Всім знайомим рекомендую Ваші курси 👍👍👍 молодці, приємна та дружня атмосфера, актуальний, живий навчальний матеріал 🔥🔥🔥

Ольга Могильна

Викладач — Денис Ковбій. Дуже задоволена процесом навчання, якістю подачі матеріалу, кількістю практики. На всі запитання, які виникали, викладач давав детальні відповіді. Приємна атмосфера навчання в невеликій групі. Усе дуже сподобалося, величезне дякую!
З портфоліо наших студентів ви можете ознайомитись тут
Працевлаштування

Завдання нашої команди — стати твоїм провідником у світ IT, підготувати тебе до IT-кар'єри максимально ефективно і, як наслідок, змінити твоє життя на краще. Ми випустили вже понад 16 000 IT-фахівців.

Детальніше про працевлаштування з ITEA ти можеш почитати тут.
У межах навчання на курсі Java Pro ми надаємо нашим студентам:

Можливість працевлаштування в компаніях-партнерах ITEA за їхнім запитом
Заняття з пошуку першої роботи в ІТ, оцінки зарплатних очікувань, етапів комунікації з працедавцем та вмінь презентувати себе
Обліковий запис, доступ та супровід від біржі з працевлаштування ІТ-спеціалістів, які є початківцями, Jungo.dev
Мінікурс зі soft skills, важливих для роботи в ІТ, пошуку й отримання замовлень на найбільшій фріланс-біржі у світі (Upwork), а також з того, як правильно підготуватися до пошуку роботи в компанії
Доступ до рекомендаційної системи підвищення кваліфікації, яка допоможе адаптувати ваші навички під сучасний ІТ-ринок
Завдяки цьому ви отримуєте всі необхідні знання та вміння для пошуку першої роботи в IT, як у штаті, так і на фрілансі
Досвід типової співбесіди з реальними тестовими завданнями наприкінці курсу
Дізнатись більше про ITEA
Онлайн
Встигни забронювати своє місце в групі
Ваш номер телефону
Підписанням та надсиланням цієї заявки я підтверджую, що я ознайомлений з Політикою конфіденційності і приймаю її умови, включно з регламентуючими обробку моїх персональних даних, і згоден з нею. Я надаю свою згоду на обробку персональних даних згідно з цією Політикою конфіденційності.
Ціна:
30830 грн
15400 грн
Що включає онлайн формат?
Навчання в режимі перегляду записів занять з регулярними вебінарами
для кращого розуміння матеріалу

Особистий кабінет з доступом до матеріалів курсу

Допомога викладача чи ментора курсу

Актуальну програму навчання

Рекомендовані курси
Показано курсів: 2 з 2
Показано курсів: 1 з 2

Курси Java

Мова програмування Java - одна з найпопулярніших для вивчення, оскільки відіграє важливу роль у сучасному цифровому світі. Програма нашого курсу присвятить вас в усі її тонкощі — від простих змінних до об'єктно-орієнтованого програмування, навчить працювати з файлами, створювати повноцінні додатки, розробляти дизайн.

Ми пропонуємо захопливе, творче, інформативне Java навчання з досвідченими талановитими викладачами. Важлива перевага наших вчителів — уміння викладати інформацію просто і ясно, створювати комфортні умови для навчання, допомагати в ефективному відпрацюванні практичних навичок.

Особливості та переваги мови Java

Java - широко застосовувана об'єктно-орієнтована мова, яка може і сама використовуватися як платформа. Її основна особливість — це написання коду для інтернет-додатку тільки один раз із можливістю запуску скрізь, де є потрібне середовище виконання.

Мова Java дає змогу створювати різноманітні додатки для смартфонів, комп'ютерної техніки, ігрових консолей. До її переваг належать:

 1. Багатоплатформеність. Один раз написаний код може працювати на різних базових платформах, що особливо актуально в наш час, коли користувачі встановлюють додатки на кількох різних пристроях.
 2. Надійний код. Сувора типізація визначає чіткі типи для виразів і змінних. За допомогою програми-компілятора розробник швидко знаходить і розв'язувати проблему.
 3. Універсальність. За допомогою мови Java можна розробляти додатки будь-якої складності — від онлайн-магазину до хайлоад-системи.

Якщо вас цікавлять курси Java Київ, ласкаво просимо в нашу IT-академію ITEA. Дізнатися інформацію про курс, отримати консультацію і записатися можна на нашому сайті або в телефонному режимі.

Перспективи Java на найближчий час

Наразі спільнота розробників Java дуже велика. За допомогою цієї мови реалізуються проєкт різних напрямків, а її перспективи вселяють найсвітліші надії. Java постійно вдосконалюється і розширює можливості, пропонуючи все більше вакансій для девелоперів. Ви завжди знайдете проєкти у сфері, яка вам імпонує, і зможете розвиватися в бажаному напрямку. Сьогодні можна закінчити курси Java й отримати кваліфіковану допомогу в пошуку найкращої вакансії.

Чому вам варто піти на курси Java розробника

Java - завжди потрібна мова, поважний вік якої ніяк не позначається на популярності. Відповідно, розробники, які володіють мовою, стабільно мати попит. Крім того, на користь вивчення Java говорять такі чинники:

 1. Просте навчання. Java не часто оновлює функціонал, а паралельно з появою нової версії триває підтримка старої. Це дає змогу розробнику легко орієнтуватися в різних версіях коду.
 2. Широка спільнота з безліччю навчальних ресурсів і вбудованих бібліотек. Це дає змогу швидко знаходити рішення для найрізноманітніших завдань.
 3. Напрацювання корисної бази. Опанувавши мову Java, розробник швидше і легше навчиться інших C-подібних мов (JavaScript, Solidity, C# тощо).

Для кого підходять курси з Java

За бажання та належної посидючості мову Java можуть опанувати навіть новачки IT сфери. Однак вчитися буде набагато простіше, якщо у вас є такі знання:

 • англійська мова рівня В1 (особливо, якщо плануєте працювати із закордонними компаніями);
 • основи кодингу або деякий досвід роботи у сфері IT;
 • основні поняття Java.

Незважаючи на універсальність мови Java, краще заздалегідь визначитися з галуззю і напрямом, у яких ви хочете працювати. Ця мова містить безліч бібліотек, які неможливо вивчити повністю. Обираючи певну сферу, ви обмежуєте кількість необхідних бібліотек і підвищуєте ефективність свого навчання.

Де купити навчальний курс Java в Україні

Міжнародний освітній центр ITEA пропонує курси програмування Java - з вивчення однієї з найбільш затребуваних сьогодні мов. Крім безпосереднього навчання ми надаємо допомогу в працевлаштуванні: організовуємо воркшопи, консультуємо, проводимо тренувальні співбесіди, допомагаємо девелоперу знайти вакансію своєї мрії.

Після успішного завершення навчання ви отримаєте сертифікат про проходження Java курсів, який підтвердить ваші знання та навички майбутньому роботодавцю, допоможе виділитися серед інших кандидатів і отримати бажану вакансію.

Ціна на курси Java в Києві може бути різною, але ми пропонуємо якісну і доступну освіту, часто робимо хороші знижки. Ви можете замовити наші курси онлайн і вчитися з будь-якого міста України. Якщо хочете потрапити до найближчого набору студентів на курси java, залишайте заявку на сайті, телефонуйте або пишіть нам!

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.