spinner-it

Основи UNIX/Linux

Курс призначений для тих, хто не має досвіду роботи з операційною системою Linux або UNIX і бажає отримати знання, вміння та сформувати навички використання та налаштування своєї власної робочої станції Linux/UNIX. Матеріал курсу спроектований для підготовки досвідченого користувача, який може ефективно використовувати і налаштовувати систему Red Hat Enterprise Linux для виконання стандартних завдань у командному рядку, а також користуватися стандартними мережевими утилітами. Слухачі, які відмінно засвоїли матеріал цього курсу, готові до вивчення системного адміністрування.

Аудиторія

Користувачі системи і фахівці в області інформаційних технологій, які хочуть сформувати необхідні практичні навички перед вивченням системного і мережного адміністрування Linux.

Набуваються навички

 • Використовувати файлову систему Linux
 • Виконувати основні операції з файлами
 • Використовувати і налаштовувати інтерфейс GNOME
 • Застосовувати основні команди Linux в командному рядку
 • Розв'язувати стандартні задачі за допомогою графічного інтерфейсу GNOME
 • Відкривати, редагувати і зберігати текстові документи в редакторі vi
 • Управляти правами доступу до файлу
 • Запускати на виконання програми з командного рядка та інтерфейсу GNOME
 • Налаштовувати систему X Window4
 • Застосовувати регулярні вирази і перенаправлення вводу/виводу
 • Копіювати файли на знімний носій і з нього
 • Встановлювати, оновлювати, видаляти і запитувати пакети в системі
 • Застосовувати мережні утиліти для користувача
 • Застосовувати утиліти для «досвідчених користувачів»
 • Модуль 1: Огляд
  • Історія UNIX
  • Принципи UNIX
  • Проект GNU / Фонд FSF
  • GPL – Універсальна Громадська Ліцензія GNU
  • Коріння Linux
  • Чому Linux?
  • Red Hat Enterprise Linux
  • Рекомендовані характеристики обладнання
  • Локальний вхід в систему
  • Віртуальні консолі
  • Графічна інфраструктура Xorg
  • Графічні оточення Xorg
  • Запуск Nvidia
  • Зміна пароля
 • Модуль 2: Запуск команд та отримання довідки
  • Цілі
  • Повістка
  • Запуск команд
  • Деякі прості команди
  • Отримання довідки
  • Команда whatis
  • Параметр –help
  • Читання коротких довідок по використанню
  • Команда man
  • Переміщення по сторінках man
  • Команда info
  • Переміщення по сторінках info
  • *Розширена документація
  • Документація Red Hat
  • Лабораторна робота: Отримання довідки з допомогою команд
 • Модуль 3: Перегляд файлової системи
  • Концепція ієрархії файлів в Linux
  • Деякі важливі каталоги
  • Інші важливі каталоги
  • Поточний робочий каталог
  • Імена файлів і каталогів
  • Абсолютні шляхи
  • Відносні шляхи
  • Зміна каталогу
  • ерегляд вмісту каталогу
  • Копіювання файлів і каталогів
  • Копіювання файлів і каталогів: призначення
  • Переміщення і перейменування файлів і каталогів
  • Переміщення і перейменування файлів і каталогів: призначення
  • Створення і видалення файлів
  • Створення і видалення каталогів
  • Використання Nautilus
  • Копіювання та переміщення файлів Nautilus
  • Визначення вмісту файлу
  • Перегляд текстового файлу
  • Перегляд тексту посторінково
  • Лабораторна робота: Перегляд файлової системи
 • Модуль 4: Оболонка bash
  • Введення в bash
  • Спадщина та можливості bash
  • Корисні прийоми командного рядка: масова обробка файлів
  • Корисні прийоми командного рядка: клавіша Tab
  • Корисні прийоми командного рядка: історія команд
  • Розширення командного рядка: тільда
  • Розширення командного рядка: змінні і рядки
  • Розширення командного рядка: команди і математичні операції
  • Захист від розширень: зворотна коса риска
  • Захист від розширень: лапки
  • Прийоми роботи з історією
  • Прийоми редагування команд
  • Прийоми редагування команд: режими редагування gnome-terminal
  • Лабораторна робота: Дослідження оболонки bash
 • Модуль 5: Стандартний ввід/вивід і канали
  • Стандартний ввід/вивід
  • Перенаправлення вводу і виводу
  • Перенаправлення виводу
  • Перенаправлення стандартного виводу
  • Перезапис або додавання
  • Перенаправлення стандартного каналу помилок
  • Перенаправлення каналів виводу і помилок
  • Перенаправлення вводу
  • Використання каналів для з'єднання процесів
  • Корисні призначення каналів Tee
  • Лабораторна робота: Стандартний ввід/вивід і канали
 • Модуль 6: Користувачі, групи та дозволи
  • Модель безпеки Linux
  • Користувачі
  • Групи
  • Користувач root
  • Безпека файлів в Linux
  • Типи дозволів
  • Вивчення дозволів
  • Інтерпретація дозволів
  • Вивчення каталогів
  • Безпека процесів в Linux
  • Зміна дозвіл – символьний запис
  • Зміна дозвіл – числова запис
  • Змінення дозволів Nautilus
  • Лабораторна робота: Файлові дозволу
 • Модуль 7: Основи роботи та друк в редакторах vi і vim
  • Огляд vi і vim
  • Запуск vi і vim
  • Три режими vi і vim
  • Переміщення курсору
  • Перехід в режим вставки
  • Вихід з режиму вставки:
  • Зміна, видалення та вирізання
  • Вставка
  • Скасування змін
  • Пошук тексту
  • Прийоми роботи в командному режимі
  • Збереження файлу і вихід з програми: режим ex.
  • Друк в Linux
  • Команди друку
  • Утиліти друку
  • Лабораторна робота: Основи редакторів vi і vim
 • Модуль 8: Файлова система Linux всередині
  • Розділи і файлові системи
  • Дескриптори Inode
  • Каталоги
  • Дескриптори Inode і каталоги
  • сp і дескриптори Inode
  • mv дескриптори Inode
  • rm і дескриптори Inode
  • Символічні (або "м'які") посилання
  • Жорсткі посилання
  • Сім фундаментальних типів файлів
  • Перевірка вільного простору
  • Знімні носії
  • Монтування CD і DVD
  • Монтування USB-носіїв
  • Монтування дискет
  • Форматування дискет
  • Навіщо потрібні архівні файли?
  • Створення архіву
  • Перегляд архівів
  • Витяг файлів з архіву
  • Навіщо використовувати стиснення файлів?
  • Утиліти стиснення
  • Використання стиснення
  • Стиснення архівів
  • Створення tar-архіву на неформатованих дискетах
  • Лабораторна робота: Файлова система Linux
 • Модуль 9: Налаштування оболонки bash
  • Налаштування оболонки bash
  • Змінні
  • Налаштування оболонки: локальні змінні
  • Поширені локальні змінні
  • Локальна змінна PS1
  • Псевдоніми
  • Інші способи налаштування оболонки
  • Налаштування команд: Змінні оточення
  • Поширені змінні оточення
  • Змінна оточення TERM
  • Змінна оточення PATH
  • Як оболонка розширює командний рядок
  • Сценарії запуску оболонки
  • Оболонки входу
  • Сценарії запуску: порядок виконання
  • /etc/profile
  • /etc/profile.d
  • ~/.bash_profile та ~/.bashrc
  • Як оболонка розширює командний рядок
  • ~/.bash_logout
  • Лабораторна робота: Налаштування оболонки bash
 • Модуль 10: Більш складні питання, пов'язані з користувачами, групами та дозволами
  • Коди користувачів і груп
  • Файли /etc/passwd, /etc/shadow і /etc/group
  • Системні користувачі та групи
  • Зміна свого посвідчення
  • Команди, які повідомляють відомості про користувача
  • Дозволу за замовчуванням
  • Спеціальні дозволи
  • Спеціальні дозволи для файлів, що виконуються
  • Спеціальні дозволи для каталогів
  • Лабораторна робота: Перемикання користувачів і призначення umask
 • Модуль 11: Розширене використання редакторів vi і vim
  • Зміна положення файлу
  • Зміна положення екрану
  • Фільтрація
  • Режим ex: пошук і заміна
  • Візуальний режим
  • Розширене читання і збереження
  • Налаштування vi і vim
  • Розширення свого словника
  • Звернення до доповненнями
  • Лабораторна робота: Розширене використання редакторів vi і vim
 • Модуль 12: Знайомство з обробкою рядків
  • Head
  • Tail
  • tail – продовження
  • Wc
  • Sort
  • Uniq
  • Cut
  • Інші засоби обробки рядків
  • Порівняння версій з використанням diff
  • Перевірка орфографії за допомогою aspell
  • Засоби форматування тексту
  • Лабораторна робота: Знайомство з обробкою рядків
 • Модуль 13: Обробка рядків з використанням регулярних виразів
  • Пошук шаблону за допомогою регулярних виразів
  • пеціальні символи
  • Модифікатори
  • Прив'язки
  • Комбінації regex
  • Приклади регулярних виразів
  • Поміщайте в лапки свої регулярні вирази!
  • Grep
  • Sed
  • Використання sed
  • less і slocate
  • Регулярні вирази в vi і vim
  • Розширені регулярні вирази
  • Розширений синтаксис регулярних виразів
  • Awk
  • Використання awk
  • Лабораторна робота: Обробка рядків з використанням регулярних виразів
 • Модуль 14: Пошук і обробка файлів
  • Slocate
  • Приклади використання slocate
  • Find
  • Прості приклади використання find
  • find і логічні оператори
  • find і дозволу
  • find і числовий критерій
  • find і час обігу
  • Запуск команд з використанням find
  • Приклади виконання find
  • Засіб пошуку в Gnome
  • Лабораторна робота: Пошук і обробка файлів
 • Модуль 15: Вивчення і управління процесами
  • Що таке процес?
  • Як створюються процеси
  • Походження процесу
  • Стан процесу
  • Перегляд процесів
  • Передача процесів сигналів
  • Завершення процесів
  • Зміна пріоритету процесу
  • Зміна пріоритету процесу — продовження
  • Інтерактивні засоби управління процесами
  • Запуск процесу на передньому плані
  • Запуск процесу у фоновому режимі
  • Призупинення процесу
  • Перегляд фонових і припинених завдань
  • Відновлення припинених завдань
  • Складові команди
  • Планування відкладеного виконання процесів
  • Призначення періодично повторюваних процесів
  • Використання cron
  • Формат файлу Crontab
  • Лабораторна робота: Управління процесом
 • Модуль 16: Мережеві клієнти
  • Web-клієнти
  • Firefox
  • Інші графічні Web-браузери
  • Не графічні Web-браузери
  • Wget
  • Електронна пошта та обмін повідомленнями
  • Evolution
  • Налаштування Evolution
  • volution і GnuPG
  • Інші графічні поштові клієнти
  • Не графічні поштові клієнти
  • Gaim
  • Віддалений доступ і передача файлів
  • sh: безпечна оболонка (Secure SHell)
  • scp: безпечне копіювання (Secure CoPy)
  • telnet і «r» служби
  • Rsync
  • Lftp
  • gFTP
  • smbclient
  • Передача файлів Nautilus
  • Клієнти Xorg
  • Засоби мережевої діагностики
  • Лабораторна робота: Мережеві клієнти
 • Модуль 17: Сценарії для оболонки bash
  • Основи сценаріїв
  • творення сценаріїв оболонки
  • Створення сценаріїв оболонки — продовження
  • Виведення даних
  • Обробка введення
  • Стан завершення
  • Структури управління
  • Умовне виконання
  • Структури вибору: використання оператора if
  • Перевірки файлів
  • Перевірки рядків
  • Структури вибору: використання операторів if/else
  • Структури вибору: використання оператора case
  • Структури повторення: цикл for
  • for і послідовності
  • Структури вибору: цикл while
  • continue і break
  • Використання позиційних параметрів
  • Робота з параметрами, що містять пропуски
  • Робота з іменами файлів, що містять пробіли
  • Використання функцій в сценаріях оболонки
  • Використання функцій — продовження
  • Сценарії в командному рядку
  • Налагодження сценаріїв оболонки
  • Лабораторна робота:Сценарії для оболонки bash.
 • Навички користувача персонального комп'ютера, використання миші, меню, графічного інтерфейсу користувача.

Запис на курс

Код курсуEA-RH033
Тривалість4д (32год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ18 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.