spinner-it

Управління проектами за допомогою MS Project 2010

Сьогодні бізнес-аналітики стають ключовими співробітниками організацій, які розвиваються та відкривають нові напрямки для роботи. Професія бізнес-аналітик – одна з найпопулярніших на сучасному ринку праці. Часто саме бізнес-аналітик виявляє можливі проблемні місця, вивчає потреби цільової аудиторії, формулює напрямки розвитку, пов'язує все бізнес-процеси у компанії те щоб впровадження змін проходило успішно.

Ви навчитеся:

застосовувати різні методи проведення бізнес-аналізу;

застосовувати різні прийоми проведення бізнес-аналізу;

Використовувати техніки для вирішення бізнес-аналізу;

вирішувати завдання трасування та підтримання актуальності вимог.

Бізнес-аналітики часто виконують роль інтегратора чи модератора комунікацій у компанії. Вони доносять важливу інформацію всім зацікавлених осіб, переконують у необхідності змін, стають сполучною ланкою між менеджерами різного рівня.

Таким чином, професійний аналітик повинен володіти безліччю hard та soft-skills. Розвитку потрібних hard і soft-skills ми допомагаємо на нашому курсі.

Програма курсу

Модуль 1: Введення у бізнес аналіз. Комунікація

·        Поняття бізнес-аналізу. Вступ

·        Роль бізнес-аналітика

·        Рівні сертифікації аналітика

·        Домен бізнес аналізу

·        Ключові компетенції

·        Комунікації у роботі бізнес-аналітика

·        Взаємодія з керівником проекту

·        Взаємодія з розробником

·        Ключові користувачі ІТ-проектів

·        Інструменти аналітика

·        Практика User Persona Map

Модуль 2: Стратегічний аналіз

·        Життєвий цикл ІТ проекту

·        Завдання стратегічного аналізу

·        Техніка Business Model Canvas

·        Моделювання та UML

·        Розробка контекстної діаграми

·        Практика: Розробка Business Model Canvas

Модуль 3: Стратегія змін та визначення рішення

·        Визначення майбутнього стану

·        Визначення вмісту рішення

·        Техніка Solution Vision Canvas

·        Практика: Розробка Solution Vision Canvas

·        Моделювання та UML

·        Визначення контексту рішення

·        Практика: Розробка Context Diagram

   Модуль 4: Аналіз бізнес-процесів

·        Бізнес процеси та їх виявлення

·        Нотації для опису бізнес-процесів: BPMN, EPC, IDEF0

·        Кращі практики та типові приклади бізнес-процесів

·        Інструменти для розробки BPMN діаграм

·        Практика: Розробка бізнес-процесу з використанням BPMN

Модуль 5: Розширена нотація BPMN

·        Типові помилки при описі бізнес-процесів

·        Використання додаткових елементів BPMN

·        Зовнішні учасники процесу

·        Пов’язані бізнес процеси

·        Можливі спрощення в межах нотації

·        Практика: Розробка бізнес-процесу з використанням BPMN

   Модуль 6: Виявлення вимог користувачів

·        Типи вимог

·        Проблема повноти вимог

·        Детальна архітектура вимог

·        Атрибути якості вимог

·        Техніка Use Cases

·        Моделювання скоупу рішення з використанням Use Case Diagram

·        Workshop 3: Розробка Use Case Diagram

Модуль 7: Специфікація Use Case

·        Базова специфікація Use Case

·        Користувачі, сценарій та результат

·        Практика: Розробка специфікації

·        Альтернативні сценарії

·        Виключні ситуації

·        Інші атрибути Use Case

·        Практика: розробка повної Use Case специфікації

Модуль 8: Гнучкі методології та техніка User Story

·        Особливості гнучких методологій під час роботи з вимогами

·        Техніка User Story

·        Критерії приймання User Story

·        Оцінювання трудомісткості User Story

·        Практика: Розробка User Story

·        Прототипування інтерфейсу користувачів

·        Mockup vs Wireframes

·        Практика – розробка UI прототипу

Модуль 7: Управління ІТ проектами та оцінка трудовитрат

·        Методи оцінки складності та трудомісткості проекту

·        Оцінка у проектах з використанням гнучких методологій

·        Пріоритети вимог

·        Техніка User Story Mapping

Модуль 10: Управління ІТ-проектами

·        Цикл розробки програмного забезпечення: SDLC

·        Методологія управління проектами

·        Управління вимогами та артефактами проекту

·        Практика: Використання системи управління ІТ-проектом Azure Dev Ops

·        Висновки по результатам курсу

·        Наступні кроки

 

  • Базова комп'ютерна грамотність.

Запис на курс

Код курсуMS Project 2010
Тривалість2дн (16ч)
Код екзамену
Вартість без ПДВ7 200 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.