spinner-it

Управління портфелем проєктів

Опис

Розглядаючи кожен проект окремо може здатися, що він приносить організації користь. Але, розглядаючи всі проекти в комплексі, отримуємо зовсім іншу картину. Ряд проектів може мати абсолютно протилежні цілі, інші - дублювати один одного, а треті - переслідувати застарілі цілі. При цьому всі проекти борються за отримання організаційних ресурсів. Такий ненавмисний розклад в портфелі проектів призводить до витрат дорогоцінного часу, фінансів, людських і матеріальних ресурсів, зменшує прибуток компанії і робить її неконкурентною на сучасному ринку.

Грамотно побудоване управління портфелем проектів дозволяє організації збалансувати портфель, тобто досягти рівноваги між короткостроковими і довгостроковими проектами, між ризиками проектів і можливими доходами від їх реалізації, розробка нових товарів і поліпшення старих і так далі. Також управління портфелем включає в себе здійснення моніторингу та управління виконанням проектів включених в портфель організації. Це дозволяє своєчасно виявити невідповідності портфеля стратегічним цілям компанії та постійно мінливого зовнішнього (ринкового) і внутрішнього середовища компанії, і вжити своєчасних заходів.

На відміну від управління проектами і програмами зосереджених на тому, щоб "робити роботу правильно", управління портфелями зосереджено на тому, щоб "робити правильну роботу". Пропонований курс заснований на офіційних рекомендаціях Інституту проектного управління (Project Management Institute - PMI), провідною світовою некомерційною організацією в галузі управління проектів. В основу тренінгу покладено провідний міжнародний стандарт управління портфелями проектів "The Standard for Portfolio Management - Third Edition", також інші стандарти PMI.

 

Аудиторія курсу

 • Вищі керівники компаній
 • Управлінський персонал, відповідальний за стратегію компаній
 • Менеджери портфелів
 • Члени офісу управління портфелем або стратегією
 • Керівники менеджерів програм і проектів
 • Замовники та інші зацікавлені сторони, функціональні керівники і власники процесів з ресурсами, що виділяються на портфель

 

Цілі курсу

 • Допомогти менеджерам перетворити портфель, що складається з безлічі розрізнених проектів, в єдине ціле, і направити його на досягнення стратегічних цілей компанії
 • Формування єдиного понятійного простору з управління портфелем проектів
 • Освоєння стандарту The Standard for Portfolio Management-Second Edition
 • Вступ
  • PMI - Project Management Institute
  • Стандарт Управління Портфелем
 • Що таке портфель?
  • Середовище управління проектами
  • Мета управління портфелем
  • Організаційне середовище управління портфелями
  • Менеджер портфеля
  • Зацікавлені сторони портфеля
  • Звітність і метрики при управлінні портфелям
 • Життєвий цикл портфеля
  • Галузі знань
  • Групи процесів
  • Процеси
  • Група процесів вирівнювання
   • Ідентифікація компонентів
   • Визначення категорії компонентів
   • Оцінка компонентів
   • Відбір компонентів
   • Пріоритезація компонентів
   • Балансування портфеля
   • Авторизація компонентів
   • Ідентифікація ризиків портфеля
   • Аналіз ризиків портфеля
   • Розробка реагування на ризики портфеля
  • Група процесів моніторингу та управління
   • Огляд і формування звітності по виконанню портфеля
   • Моніторинг змін стратегії бізнесу
   • Комунікації про зміни портфеля
   • Моніторинг та управління ризиками портфеля
  • Зв'язки процесів (життєвий цикл)
 • Впровадження систем управління портфелем проектів

 

Запис на курс

Код курсуEA-PPM
Тривалість2д (6ч)
Код екзамену
Вартість без ПДВ7 200 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.