spinner-it

Мистецтво управління корпоративними проєктами

 

Поглиблений авторський тренінг, що дозволяє на практичних прикладах пройти стадії управління проектом від початку до кінця в «живій» системі одноразової управління багатьма проектами на базі останньої розробки компанії Microsoft EPM2013 у складі:

 • MS Project Professional 2013
 • MS Project Server 2013 MS SharePoint 2013

Аудиторія

 • Вище керівництво.
 • Сьогоденні та майбутні керівники проектів.
 • Керівники ключових департаментів, відділів, підрозділів.
 • Працівники (майбутні співробітники) Проектного офісу.
 • Ключові технічні спеціалісти та експерти.

Набуваються навички

 • Створення реалістичних і виконуваних (не «декларативних»), розкладів проектних робіт
 • Складання динамічних моделей проектів (не «статичних») графіків
 • Формування команд і робочих груп проектів
 • Оцінка та планування необхідних резервів
 • Аналіз обмежень, припущень і ризиків проекту
 • Контроль хід виконання проекту
 • Слухачі оволодіють технікою швидкого внесення змін у проект
 • Слухачі вивчать основні принципи і освоять техніку управління портфелем проектів (мультипроектом), методи контролю змінами проекту і взаємного впливу проектів один на одного
 • Слухачі навчаться оцінювати наявні резерви компанії і моделювати майбутні ситуації.

 

 • Модуль 1: Ініціація проекту
 • Про невизначеності на початку проекту. Імовірнісна природа даних і принцип «поступового уточнення» (progressive elaboration)
  • Формулювання Цілей, Обмежень і Допущень
  • Складання проекту Статуту
  • Визначення менеджера проекту і основних учасників
 • Модуль 2: Планування проекту
  • Принципи Динамічної моделі проекту
  • Розробка Змісту проекту
  • Деталізація змісту проекту, вибір ступеня деталізації і керованість
  • Визначення взаємозв'язків завдань і техніка управління ними
  • Планування і призначення ресурсів, визначення тривалості завдань
  • Оцінка РИЗИКІВ та Формування резервів проекту
  • Моделювання та оцінка проектів. Реалізація у MS EPM 2013
  • Організація комунікацій в проекті, формування середовища управління проектами в MS EPM 2013
 • Модуль 3: Виконання і управління змінами проекту
  • Організація Дисципліни виконання проектних завдань
  • Базовий план і методика освоєного обсягу
  • Критичні Зміни, зміни змісту проекту
  • Коригувальні дії
  • Аналіз альтернатив і пошук компромісів на етапі виконання проекту
  • Роль Проектного офісу на етапі виконання проектів. Прогрес, Статус і Прогноз проекту з одного погляду
  • Становлення Дисципліни виконання проектів в організації
 • Модуль 4: Завершення проекту
  • Адміністративне закриття проекту
  • Аналіз придбаних уроків та збереження історії компанії
  • Проектний Офіс. Формування корпоративних шаблонів типових обсягів робіт і накопичення історії компанії
 • Модуль 5: Одночасне управління безліччю проектів (Управління портфелем або «мультипроектне» управління)
  • Вплив проектів один на одного
  • Аналіз альтернатив, пріоритетів і невизначеностей
  • Підхід до планування Ресурсів для «Мультипроекта»
  • Управління змінами в портфелі проектів
  • Можливості інформаційної системи корпоративного управління проектами, які використовуються при плануванні і управлінні змінами безліччю проектів
 • Модуль 6: Досвід промислових впровадження корпоративної системи управління проектами (КСУП) в організаціях (коротко)
  • Методологія впровадження

 

 • Досвід успішних впроваджень корпоративних систем управління проектами. Галузеві Рішення на базі MS EPM 2007-2013 (будівництво, надання професійних послуг, управління підрядами та ін.)

Запис на курс

Код курсуMS EPM2013
Тривалість3д (24год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ18 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.