spinner-it

Налаштування безпеки в Windows Server 2016

Мета курсу — надати слухачам знання та навички, необхідні для налаштування безпеки ІТ-інфраструктури. На початку курсу розповідається про важливість налаштувань безпеки і демонструються засоби виявлення мережевих вторгнень, описуються методи захисту адміністративних облікових даних користувачів і розподіл прав доступу для виконання суворо визначених завдань. 

В курсі детально розглянуті загрози з боку різних шкідливих програм, описані процеси виявлення проблем безпеки за допомогою аудиту та засоби розширеного аналізу загроз (Advanced Threat Analysis) в Windows Server 2016, розглянуті способи підвищення безпеки за рахунок використання платформи віртуалізації і нових параметрів розгортання ОС, як наприклад, Nano Server і контейнери. Курс також описує способи захисту доступу до файлів за допомогою шифрування і динамічного контролю доступ (Dynamic Access Control), а також засоби для підвищення безпеки мережі.

Аудиторія

Цей курс призначений для IT-фахівців, які адмініструють доменну середу з Windows Server, керують доступом до Інтернет і хмарним службам. Також курс дозволяє підготуватися до здачі іспиту 70-744 Securing Windows Server 2016.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Налаштувати безпеку Windows Server.
 • Керувати безпекою при розробці додатків для серверної інфраструктури.
 • Управляти базовими планами безпеки.
 • Налаштувати і використовувати функціонал Just-In-Time (JIT) administration і Just Enough administration (JEA).
 • Керувати безпекою даних.
 • Налаштувати брандмауер Windows і розподілений програмний брандмауер.
 • Керувати безпекою мережевого трафіку.
 • Захищати віртуальну інфраструктуру.
 • Управляти виявленням шкідливих програм і загроз.
 • Налаштувати розширений аудит.
 • Управляти оновленнями програмного забезпечення.
 • Управляти виявленням загроз за допомогою засобу розширеного аналізу загроз (Advanced Threat Analysis) і Microsoft Operations Management Suite (OMS).
Модуль 1: Виявлення порушень і використання інструментів Sysinternals

У цьому модулі пояснюється, як виявити порушення, визначити тип атаки і вектори вторгнення кіберзлочинності, а також як аналізувати активність системи, використовуючи інструменти Sysinternals.

Теми
 • Огляд можливостей виявлення порушень
 • Використання інструментів Sysinternals для виявлення порушень
Лабораторна робота: Основні виявлення порушень і стратегії реагування на інциденти
 • Виявлення типів атак
 • Застосування стратегії реагування на інциденти
 • Вивчення засобів Sysinternals
Модуль 2: Захист облікових даних і привілейований доступ

У цьому модулі пояснюється, як налаштувати права користувача і параметри безпеки, захистити облікові дані користувачів за допомогою Охоронця облікових даних (credential guard), здійснювати привілейований доступ до робочих станцій, управляти і розгортати рішення для управління паролем локального адміністратора.

Теми
 • Розуміння роботи прав користувача
 • Облікові записи комп'ютера і служб
 • Захист облікових даних
 • Розуміння привілейованого доступу до робочих станцій і серверів
 • Розгортання рішення для управління паролем локального адміністратора
Лабораторна робота: Права користувача, параметри безпеки і групові керовані сервіс-акаунти
 • Налаштування параметрів безпеки
 • Налаштування груп з обмеженим доступом
 • Делегування привілеїв
 • Створення та управління групових керованих сервіс акаунтів
 • Налаштування функцій Охоронця облікових даних (Credential Guard)
 • Виявлення проблемних облікових записів
Лабораторна робота: Налагодження та розгортання рішень управління паролем локального адміністратора (local administrator password — LAP)
 • встановлення рішень управління паролем локального адміністратора (LAP)
 • Налаштування рішень LAP
 • Розгортання рішень LAP
 • Модуль 3: Обмеження прав адміністратора за допомогою функції Just Enough Administration
 • У цьому модулі пояснюється, як розгорнути і налаштувати Just Enough Administration.
Теми
 • Розуміння Just Enough Administration
 • Налагодження та розгортання Just Enough Administration
Лабораторна робота: Обмеження прав адміністратора за допомогою функції Just Enough Administration
 • Створення файлу з переліком можливостей
 • Створення файлу конфігурації сеансу
 • Створення точки приєднання Just Enough Administration
 • Підключення до точки приєднання Just Enough Administration
 • Розгортання Just Enough Administration за допомогою Desire State Configuration (DSC)
Модуль 4: Управління привілейованим доступом і адміністрування лісу

У цьому модулі пояснюються концепції розширеної адміністративної середовища безпеки (Enhanced Security Administrative Environment - ESAE) ліси, Microsoft Identity Manager (MIM), функціонал Just In Time (JIT) Administration і привілейований доступ до управління.

Теми
 • Розуміння розширеної адміністративної безпеки лісу
 • Огляд MIM
 • Реалізація Just In Time (JIT) Administration та управління привілейованим доступом за допомогою MIM
Лабораторна робота: Обмеження прав адміністратора за допомогою управління привілейованим доступом
 • Використання багаторівневого підходу до безпеки
 • Вивчення MIM
 • Налаштування веб-порталу MIM
 • Налаштування функції привілейованого доступу
 • Запит привілейованого доступу
Модуль 5: Протидія шкідливим програмам і загрозам

У цьому модулі Відомості про налаштування Захисника Windows, AppLocker і Device Guard.

Теми
 • Налагодження та управління Захисником Windows
 • Використання політик обмеження програмного забезпечення (SRP) і AppLocker
 • Налагодження та використання Device Guard
 • Використання і розгортання Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET)
 • Лабораторна робота: Захист додатків за допомогою AppLocker, захисника Windows, правил Device Guard і EMET
 • Налаштування Захисника Windows
 • Налаштування AppLocker
 • Налагодження та розгортання Device Guard
 • Розгортання і використання EMET
Модуль 6: Аналіз активності за допомогою розширеного аудиту і журналів аналітики

У цьому модулі пояснюється, як використовувати розширений аудит і звіти Windows PowerShell.

Теми
 • Огляд технологій аудиту
 • Розуміння розширений аудит
 • Налаштування аудиту в Windows PowerShell і ведення журналу
Лабораторна робота: Налаштування шифрування і розширений аудит
 • Налаштування аудиту доступу до файлової системи
 • Аудит входу в систему домену
 • Управління конфігурацією розширеної політики аудиту
 • Протоколювання і аудит в Windows PowerShell
Модуль 7: Аналіз активності за допомогою Microsoft Advanced Threat Analytics і Operations Management Suite

У цьому модулі пояснюється, як використовувати інструменти Microsoft Advanced Threat Analytics і Microsoft Operations Management suite (OMS), як налаштовувати через них моніторинг і проводити аналіз безпеки розгортання Windows Server.

Теми
 • Огляд Advanced Threat Analytics
 • Розуміння OMS
Лабораторна робота: Microsoft Advanced Threat Analytics і OMS
 • Використання Microsoft Advanced Threat Analytics і OMS
 • Підготовка та розгортання Microsoft Advanced Threat Analytics
 • Підготовка та розгортання OMS
Модуль 8: Захист віртуалізованому інфраструктури

Цей модуль пояснює, як налаштувати захищену фабрику віртуальних машин (ВМ), забезпечити вимоги з екранування і підтримку шифрування ВМ 

Теми
 • Огляд захищеної фабрики віртуальних машин
 • Розуміння вимог екранування і підтримка шифрування ВМ
Лабораторна робота: Розгортання та використання захищеної фабрики з довіреної перевіркою адміністратора і екрануванням ВМ
 • Розгортання захищеної фабрики ВМ з довіреної перевіркою адміністратора
 • Розгортання екранованих ВМ
Модуль 9: Налаштування безпеки при розробці додатків для серверної інфраструктури

Цей модуль пояснює, як застосовувати диспетчер перевірки на відповідність вимогам безпеки (Security Compliance Manager), як налаштовувати, управляти і перевіряти базові плани. Також в модулі розглянуті розгортання і налаштування режиму Nano Server, Microsoft Hyper-V і контейнерів Windows Server.

Теми
 • Використання Security Compliance Manager
 • Введення в Nano Server
 • Розуміння концепції контейнерів
Лабораторна робота: Використання Security Compliance Manager
 • Налаштування базового плану з безпеки для Windows Server 2016
 • Розгортання базової плану з безпеки для Windows Server 2016
Лабораторна робота: Розгортання та налаштування Nano Server і контейнерів
 • Розгортання, управління і забезпечення безпеки Nano Server
 • Розгортання, управління і забезпечення безпеки контейнерів Windows Server
 • Розгортання, управління і забезпечення безпеки контейнерів Hyper-V
Модуль 10: Захист даних з допомогою шифрування

У цьому модулі Відомості про налаштування шифрування диска за допомогою BitLocker і захист файлів за допомогою шифрованого файлової системи (EFS).

Теми
 • Планування і реалізація шифрування
 • Планування і реалізація BitLocker
Лабораторна робота: Налаштування EFS і BitLocker
 • Шифрування і відновлення доступу до зашифрованих файлів
 • Використання BitLocker для захисту даних
Модуль 11: Обмеження доступу до файлів і папок

Цей модуль пояснює, як оптимізувати файлові служби шляхом налаштування диспетчера ресурсів сервера файлів (FSRM) і розподіленої файлової системи (DFS). У модулі розглянуті способи захисту даних і шифрування пристроїв за допомогою BitLocker, а також показано, як управляти доступом до загальних файлів шляхом налаштування динамічного контролю доступу (DAC).

Теми
 • Введення в Диспетчер ресурсів файлового сервера
 • Реалізація управління класифікацією і завдання управління файлами
 • Розуміння динамічного контролю доступу (DAC)
Лабораторна робота: Налаштування квот і блокування файлів
 • Налаштування квот FSRM
 • Встановити блокування файлів
Лабораторна робота: Впровадження DAC
 • Підготовка DAC
 • Реалізація DAC
Модуль 12: Використання брандмауерів для управління трафіком в мережі

Цей модуль пояснює, як налаштувати брандмауери, вбудовані в Windows Server.

Теми
 • Загальні відомості про брандмауер Windows
 • Розподілені програмні брандмауери
Лабораторна робота: Брандмауер Windows в режимі підвищеної безпеки
 • Створення і тестування правил вхідних підключень
 • Створення і тестування правил вихідних підключень
Модуль 13: Забезпечення мережевого трафіку

У цьому модулі пояснюється, як забезпечити безпеку мережевого трафіку і як використовувати Microsoft Message Analyzer, шифрування SMB і DNSSEC.

Теми
 • Загрози безпеці мережі і правила безпечного підключення
 • Налаштування розширених можливостей DNS
 • Аналіз мережевого трафіку з Microsoft Message Analyzer
 • Забезпечення безпеки трафіку SMB і аналізу трафіку SMB
Лабораторна робота: Правила безпечного підключення та забезпечення безпеки DNS
 • Створення і тестування правила безпечного підключення
 • Налагодження та тестування DNSSEC
Лабораторна робота: Шифрування SMB і Microsoft Message Analyzer
 • Використання Microsoft Message Analyzer
 • Налагодження та перевірка шифрування SMB на загальних папках
Модуль 14: Оновлення Windows Server

Цей модуль пояснює, як використовувати Windows Server Update Services (WSUS) для розгортання оновлень серверів і клієнтам Windows.

Теми
 • Огляд WSUS
 • Розгортання оновлень за допомогою WSUS
Лабораторна робота: Здійснення управління оновленнями
 • встановлення ролі сервера WSUS
 • Налаштування параметрів оновлення
 • Схвалення і розгортання поновлення за допомогою WSUS
 • Розгортання оновлень для визначень Захисника Windows за допомогою WSUS
Для ефективного навчання на курсі, слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Два або більше років досвіду роботи з Windows Server 2008 або Windows Server 2012: розгортання і управлінням, адміністрування та обслуговування системи Windows Server 2008 або Windows Server.
 • Досвід роботи з мережевими технологіями на платформі Windows.
 • Досвід роботи з Active Directory.
 • Досвід роботи з технологіями віртуалізації в Windows Server.
 • Знання, еквівалентні MCSA Windows Server 2008 або Windows Server 2012.
 • Прослухані курси 20740, 20741, 20742 або еквівалентні знання.
 • Практичне розуміння мережевих основ, включаючи стек протоколів TCP / IP, протоколи UDP і DNS.
 • Практичне розуміння принципів роботи доменних служб Active Directory (AD DS).
 • Практичне розуміння основ віртуалізації Microsoft Hyper-V.
 • Розуміння принципів безпеки Windows Server.

Запис на курс

Код курсуWS16-3
Тривалість5 д (40 год)
Код екзамену70-744
Вартість без ПДВ35 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.