spinner-it

Служби Active Directory в Windows Server

Мета курсу — надати слухачам знання та навички, необхідні для розуміння роботи доменних служб в Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2, а саме роботи групових політик, системи динамічного контролю доступу, робочих папок, підключення до робочого простору, служби сертифікатів, служби управління правами і служби федерації, а також на інтеграції корпоративного середовища з хмарної інфраструктурою на прикладі Windows Azure Active Directory.

Аудиторія

Цей курс призначений для досвідчених фахівців, що підтримують доменні служби Active Directory (AD DS) середніх і великих організацій і мають фундаментальні знання з Active Directory. Курс корисний для адміністраторів мереж, систем і ІТ-інфраструктури, які бажають розширити свої знання та навички в Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2. Також курс рекомендований адміністраторам, які прагнуть побудувати сучасну, відмовостійку і безпечну інфраструктуру на останніх продуктах.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Вибирати доступні рішення для управління ідентифікацією
 • Розгортати і адмініструвати доменні служби Active Directory в Windows Server 2012
 • Проводити безпечне розгортання AD DS
 • Реалізувати сайти, налаштовувати і управляти реплікацією AD DS
 • Впроваджувати і управляти об'єктами групової політики
 • Управляти налаштуваннями користувача через об'єкти групової політики
 • Впроваджувати ієрархію центрів сертифікації (ЦС) з AD і управляти ЦС
 • Реалізувати сертифікати
 • Впроваджувати і адмініструвати службу управління правами (AD RMS)
 • Впроваджувати і адмініструвати службу федерації (AD FS)
 • Забезпечити безпеку та надати доступ до даних з використанням таких технологій, як система динамічного контролю доступу, робочі папки і підключення до робочого місця
 • Налаштувати моніторинг, діагностику і відмовостійкість для AD DS
 • Реалізувати інтеграцію з Windows Azure Active Directory
 • Впроваджувати і адмініструвати службу Active Directory полегшеного доступу до каталогів (AD LDS)
Модуль 1: Огляд технологій доступу та захисту інформації
Теми
 • Огляд рішень надання доступу і захисту інформації в бізнесі
 • Огляд AIP рішень в Windows Server 2012
 • Огляд Forefront Identity Manager 2010 R2
Лабораторна робота: Вибір відповідного рішення по управлінню доступом і захисту інформації
 • Аналіз сценаріїв і визначення бізнес-вимог
 • Рішення щодо надання доступу
Модуль 2: Розширене розгортання і адміністрування доменних служб Active Directory
Теми
 • Розгортання служб AD DS
 • Розгортання і клонування віртуальних контролерів домену
 • Розгортання контролерів домену в Windows Azure
 • Адміністрування AD DS
Лабораторна робота: Розгортання та адміністрування AD DS
 • Розгортання служби AD DS
 • Розгортання контролерів домену, виконання клонування контролера домену
 • Адміністрування AD DS
Модуль 3: Забезпечення безпеки доменних служб Active Directory
Теми
 • Забезпечення безпеки контролерів домену
 • Реалізація безпеки облікових записів
 • Аудит аутентифікації
Лабораторна робота: Забезпечення безпеки доменних служб Active Directory
 • Реалізація політики безпеки облікових записів, паролів і адміністративних груп
 • Розгортання та налаштування контролера домену тільки для читання
Модуль 4: Впровадження, адміністрування і реплікація сайтів доменних служб Active Directory
Теми
 • Огляд реплікації AD DS
 • Налаштування сайтів доменних служб Active Directory
 • Конфігурація і моніторинг реплікації AD DS
Лабораторна робота: Реалізація і реплікація сайтів AD DS
 • Створення підмереж і сайтів
 • Розгортання додаткового контролера домену
 • Налаштування реплікації AD DS
 • Пошук та усунення несправностей реплікації AD DS
Модуль 5: Створення групових політик
Теми
 • Введення в групові політики
 • Впровадження та адміністрування групової політики
 • Область дії групи політики та обробка групової політики
 • Пошук і усунення несправностей застосування об'єктів групової політики
Лабораторна робота: Реалізація та налагодження інфраструктури групових політик
 • Створення та налагодження об'єктів групової політики
 • Управління областю дії об'єкта групової політики
 • Перевірка застосування об'єктів групової політики
 • Управління об'єктами групової політики
 • Пошук та усунення несправностей групової політики
Модуль 6: Управління параметрами користувачів за допомогою групової політики
Теми
 • Впровадження адміністративних шаблонів
 • Налаштування перенаправлення папок і скрипти
 • Налаштування переваг групової політики
Лабораторна робота: Управління робочими столами користувачів за допомогою групової політики
 • Реалізація налаштувань за допомогою переваг в груповій політиці
 • Налаштування перенаправлення папок
Модуль 7: Розгортання та управління службою сертифікатів Active Directory
Теми
 • Заснування центрів сертифікації
 • Адміністрування ЦС
 • Пошук і усунення несправностей обслуговування і моніторингу центрів сертифікації
Лабораторна робота: Розгортання та налаштування дворівневої ієрархії ЦС
 • Розгортання кореневого центру сертифікації
 • Розгортання підлеглого ЦС
Модуль 8: Розгортання та управління сертифікатами
Теми
 • Використання сертифікатів в корпоративному середовищі
 • Розгортання і управління шаблонами сертифікатів
 • Управління розгортанням сертифікатів, анулювання та відновлення
 • Впровадження та управління смарт-картами
Лабораторна робота: Розгортання та використання сертифікатів
 • Налаштування шаблонів сертифікатів
 • Введення і використання сертифікатів
 • Налагодження та реалізація ключа відновлення
Модуль 9: Впровадження та адміністрування Служби управління правами Active Directory
Теми
 • Огляд служби управління правами (AD RMS)
 • Розгортання і управління інфраструктурою AD RMS
 • Налаштування захисту контента в AD RMS
 • Налаштування зовнішнього доступу до AD RMS
Лабораторна робота: Реалізація інфраструктури AD RMS
 • Встановлення і налаштування AD RMS
 • Налаштування шаблонів AD RMS
 • Використання AD RMS на клієнтах
 • Налаштування моніторингу та звітності AD RMS
Модуль 10: Впровадження та адміністрування служби федерацій AD
Теми
 • Огляд служби федерацій (AD FS)
 • Розгортання AD FS
 • Реалізація AD FS для однієї організації
 • Розгортання AD FS для об'єднання декількох організацій
 • Розширення AD FS для зовнішніх клієнтів
Лабораторна робота: Реалізація AD FS
 • Встановлення і налаштування AD FS
 • Налаштування внутрішнього застосування AD FS
 • Налаштування AD FS для бізнес-партнера
 • Налаштування проксі веб-додатків
Модуль 11: Реалізація безпечного загального доступу до файлів
Теми
 • Огляд динамічного управління доступом (DAC)
 • Реалізація компонентів DAC
 • Реалізація DAC для управління доступом
 • Реалізація допомоги при забороні доступу
 • Впровадження та управління робочими папками (Work Folder)
 • Реалізація підключення до робочого простору (Workplace Join)
Лабораторна робота: Реалізація захищеного доступу до файлів
 • Підготовка до розгортання DAC
 • Реалізація DAC
 • Перевірка і ліквідація наслідків DAC
 • Реалізація робочих папок
Модуль 12: Моніторинг, управління і відновлення AD DS
Теми
 • Моніторинг AD ​​DS
 • Управління базою даних AD DS
 • Створення резервних копій та відновлення AD DS та інших об'єктів, рішення доступу
Лабораторна робота: Моніторинг доменних служб Active Directory
 • Моніторинг AD ​​DS за допомогою системного монітора
Лабораторна робота: відновлення об'єктів в AD DS
 • Створення резервних копій та відновлення AD DS
 • Відновлення об'єктів в AD DS
Модуль 13: Впровадження Windows Azure Active Directory
Теми
 • Огляд Windows Azure Active Directory
 • Керування обліковими записами Windows Azure
Лабораторна робота: Реалізація Azure AD
 • Впровадження Windows Azure для Office 365
 • Впровадження Windows Azure для хмарних додатків
Модуль 14: Впровадження та адміністрування AD LDS
Теми
 • Огляд AD LDS
 • Розгортання AD LDS
 • Налаштування примірників і розділів AD LDS
 • Налаштування реплікації AD LDS
 • Інтеграція AD LDS з AD DS
Лабораторна робота: Впровадження та адміністрування AD LDS
 • Налаштування AD LDS примірників і розділів
 • Налаштування реплікації AD LDS
 • Синхронізація AD LDS з AD DS
Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Досвід роботи з AD DS
 • Досвід роботи в корпоративному середовищі з інфраструктурою Windows Server
 • Досвід роботи та усунення неполадок з мережевою інфраструктурою, дозволом імен, IP-адрес, службою доменних імен (DNS) і Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Досвід роботи з Hyper-V і концепції віртуалізації серверів
 • Усвідомлення і розуміння загальних рекомендацій щодо забезпечення безпеки
 • Практичний досвід роботи з клієнтами Windows, як Windows Vista, Windows 7 або Windows 8

Запис на курс

Код курсуWS12-10
Тривалість5 д (40 год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ25 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.