spinner-it

Реалізація розширеної серверної інфраструктури

Мета курсу — надати слухачам розширені знання та навички, необхідні для планування, проектування і розгортання фізичної і логічної інфраструктури Active Directory Domain Services (AD DS) в Windows Server 2012 R2. Також в курсі розглядається, як планувати і реалізовувати деякі більш просунуті функції Windows Server 2012 R2. Курс є логічним продовженням курсу 20413C Designing and Implementing a Server Infrastructure.

Аудиторія

Цей курс призначений для ІТ-фахівців, які відповідають за планування, проектування і розгортання фізичної і логічної інфраструктури Active Directory Domain Services (AD DS) на базі Windows Server 2012 R2, включаючи підтримку необхідних мережевих служб. Даний курс буде корисний інженерам і досвідченим адміністраторам для оптимізації ІТ-інфраструктури на Windows Server 2012 R2.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Спланувати і реалізувати стратегію віртуалізації серверів;
 • Планувати і реалізувати віртуалізацію мереж і сховищ;
 • Планувати і розгортати віртуальні машини;
 • Управляти розгортанням віртуальних машин;
 • Планувати і реалізувати стратегію моніторингу сервера;
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру високої доступності для файлових сервісів і додатків;
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру високої доступності з використанням стійких до відмов кластерів;
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру серверів оновлень;
 • Планувати і реалізувати стратегію безперервних бізнес-процесів;
 • Планувати і впровадити інфраструктуру відкритих ключів (PKI);
 • Проектувати і реалізувати інфраструктуру ідентифікації федерацій;
 • Планувати і впроваджувати динамічний контроль доступу, підключення до робочого місця і робочі папки;
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру управління правами.
Модуль 1: Огляд управління корпоративним дата-центром
Теми
 • Огляд корпоративного дата-центру
 • Огляд компонентів System Center 2012 R2
Лабораторна робота: Рекомендації по впровадженню корпоративного дата-центру
 • Планування безпечної реалізації служб в корпоративному дата-центрі
Модуль 2: Планування і реалізація стратегії віртуалізації серверів
Теми
 • Планування розгортання VMM
 • Планування впровадження віртуалізації серверів на хостах
Лабораторна робота: Планування і реалізація стратегії віртуалізації серверів
 • Планування розгортання на хостовій Hyper-V
 • Налаштування групи хостів Hyper-V
 • Налаштування бібліотеки VMM
Модуль 3: Планування та реалізація віртуалізації мереж і сховищ
Теми
 • Планування інфраструктури сховищ для віртуалізації
 • Реалізація інфраструктури сховищ для віртуалізації
 • Планування і реалізація мережевої інфраструктури для віртуалізації
 • Планування і реалізація віртуалізації мережі
Лабораторна робота: Планування і реалізація віртуалізації мереж і сховищ
 • Планування інфраструктури сховищ для віртуалізації
 • Планування мережевої інфраструктури для віртуалізації
 • Реалізація інфраструктури сховищ для віртуалізації
 • Реалізація мережевої інфраструктури для віртуалізації
Модуль 4: Планування та розгортання віртуальних машин
Теми
 • Планування конфігурації віртуальної машини
 • Підготовка до розгортання віртуальних машин з VMM
 • Розгортання віртуальних машин
 • Планування і впровадження репліки Hyper-V
Лабораторна робота: Планування та розгортання віртуальних машин і стратегія управління
 • Планування віртуальних машин і шаблонів служб
 • Налаштування профілів і шаблонів VMM
 • Впровадження репліки Hyper-V
Модуль 5: Планування і реалізація адміністративних рішень віртуалізації
Теми
 • Планування і реалізація автоматизації з Microsoft System Center 2012
 • Планування і реалізація адміністрування через Microsoft System Center 2012
 • Планування і реалізація самообслуговування з System Center 2012
 • Планування і реалізація оновлень в інфраструктурі віртуалізованних серверів
Лабораторна робота: Планування і реалізація адміністративних рішень віртуалізації
 • Налаштування процесу автоматизації в System Center 2012
 • Планування делегованого адміністрування і самообслуговування в System Center 2012
 • Налаштування делегованого адміністрування і самообслуговування в VMM
 • Реалізація оновлення хостів в VMM
Модуль 6: Планування і реалізація стратегії моніторингу серверів
Теми
 • Планування моніторингу в Windows Server 2012
 • Огляд System Center Operations Manager
 • Планування і налаштування моніторингу компонентів
 • Налаштування інтеграції з VMM
Лабораторна робота: Реалізація стратегії моніторингу серверів
 • Налаштування сервера моніторингу за допомогою Windows Server 2012
 • Реалізація моніторингу Operations Manager
 • Налаштування компонентів моніторингу Operations Manager
Модуль 7: Планування і реалізація високої доступності для файлових служб і додатків
Теми
 • Планування і реалізація області зберігання
 • Планування і реалізація DFS
 • Планування і реалізація балансування мережевого навантаження
Лабораторна робота: Планування і реалізація високої доступності для файлових служб і додатків
 • Планування стратегії високої доступності для файлових служб
 • Планування стратегії високої доступності для веб-додатків
 • Реалізація рішення високої доступності для зберігання файлів
 • Реалізація рішення високої доступності за допомогою балансування мережевого навантаження (NLB)
Модуль 8: Планування і реалізація інфраструктури високої доступності з використанням відмовостійкого кластеру
Теми
 • Планування інфраструктури відмовостійкого кластеру
 • Реалізація відмовостійкого кластеру
 • Планування і реалізація оновлень для відмовостійкого кластеру
 • Інтеграція відмовостійких кластерів з віртуалізованними серверами
 • Планування багатосайтового відмовостійкого кластеру
Лабораторна робота: Планування і реалізація інфраструктури високої доступності з використанням відмовостійких кластерів
 • Проектування ролей сервера високої доступності
 • Розгортання відмовостійкого кластеру
 • Реалізація масштабованого файлового сервера
 • Налаштування оновлення кластера
 • Реалізація високодоступних віртуальних машин
 • Реалізація інтеграції Operations Manager і VMM
Модуль 9: Планування і реалізація стратегії забезпечення безперервності бізнес-процесів
Теми
 • Огляд планування безперервності бізнес-процесу
 • Планування і реалізація стратегії резервного копіювання
 • Планування і реалізація відновлення
 • Планування і реалізація резервного копіювання та відновлення віртуальної машини
Лабораторна робота: Реалізація стратегії забезпечення безперервності бізнес-процесів
 • Налаштування Data Protection Manager
 • Реалізація резервного копіювання та відновлення даних віртуальних машин
 • Реалізація резервного копіювання та відновлення віртуальної машини за допомогою Data Protection Manager
Модуль 10: Планування і реалізація інфраструктури відкритих ключів
Теми
 • Планування і реалізація розгортання центру сертифікації (CA)
 • Планування і реалізація шаблонів сертифікатів
 • Планування і реалізація поширення та анулювання сертифікатів
 • Планування і реалізація архівації та відновлення ключів
Лабораторна робота: Планування і реалізація інфраструктури служб сертифікації Active Directory (AD CS)
 • Планування розгортання AD CS
 • Розгортання інфраструктури центру сертифікації (CA)
 • Реалізація шаблонів сертифікатів
 • Реалізація порядку відкликання і розподілу сертифікатів
Модуль 11: Планування і реалізація інфраструктури ідентифікації федерацій
Теми
 • Планування і реалізація серверної інфраструктури AD FS
 • Планування і реалізація AD FS Claim Providers і Relying Parties
 • Планування і реалізація AD FS Claims і Claim Rules
 • Планування і впровадження Web Application Proxy
Лабораторна робота: Планування і реалізація інфраструктури Active Directory Federation Services (AD FS)
 • Проектування розгортання AD FS
 • Налаштування необхідних компонентів для AD FS
 • Розгортання служби AD FS для внутрішніх користувачів
 • Розгортання служби AD FS для організації-партнера
Модуль 12: Планування і реалізація доступу до даних для користувачів і пристроїв
Теми
 • Планування і реалізація динамічного контролю доступу (DAC)
 • Планування підключення до робочого місця (Workplace Join)
 • Планування доступу до робочих папок (Work Folders)
Лабораторна робота: Впровадження динамічного контролю доступу та допомоги при відмові в доступі
 • Планування і впровадження DAC
 • Підготовка до розгортання DAC
 • Впровадження DAC
 • Перевірка і усунення несправностей DAC
Лабораторна робота: Реалізація робочих папок
 • Підготовка та впровадження робочих папок
 • Налаштування AD FS і Web Application Proxy для публікації робочих папок
 • Перевірка функціональності робочих папок
Модуль 13: Планування і реалізація інфраструктури управління правами
Теми
 • Огляд AD RMS
 • Планування і реалізація кластера AD RMS
 • Планування і реалізація шаблонів і політики AD RMS
 • Планування і реалізація зовнішнього доступу до служб AD RMS
 • Планування і реалізація інтеграції AD RMS з динамічним керуванням доступом (DAC)
Лабораторна робота: Планування і реалізація інфраструктури AD RMS
  • Планування розгортання AD RMS
  • Розгортання інфраструктури AD RMS для внутрішніх користувачів
  • Реалізація інтеграції AD RMS з DAC
  • Реалізація інтеграції AD RMS з зовнішніми користувачами
Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Розуміння основ мережевої взаємодії і стека протоколів TCP / IP.
 • Досвід роботи з Windows Server 2012 і Active Directory Domain Services (AD DS).
 • Розуміння скриптових і пакетних файлів.
 • Розуміння базових концепцій безпеки, таких як аутентифікація і авторизація.
 • Вільне володіння інструментами розгортання, пакетування і роботи з образами.
 • Знання, еквівалентні Windows 2012 MCSA або відвідування курсу 20413С: Designing and Implementing an Enterprise Server Infrastructure

Запис на курс

Код курсуWS12-14
Тривалість5 д (40 год)
Код екзамену70-414
Вартість без ПДВ35 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.