spinner-it

Реалізація клієнтської інфраструктури

Мета курсу — надати слухачам розширені знання та навички, необхідні для планування, проектування і розгортання клієнтської інфраструктури Windows 8. Курс дає рекомендації щодо планування та розгортання клієнтських комп'ютерів, використовуючи технології User State Migration Tool (USMT), Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Virtual Desktop Infrastructure (VDI), і багато іншого. Крім того, курс описує, як захистити робочі станції і стежити за своїм здоров'ям і продуктивністю.

Аудиторія

Цей курс призначений для ІТ-фахівців, які керують оточенням робочого столу в великих організаціях і хочуть спеціалізуватися в розгортанні ОС Windows 8. Курс буде корисний ІТ-фахівцям, які займаються підтримкою тонких клієнтів в Windows середовищі та віртуалізують стан користувачів.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:
 • Оцінювати і визначати параметри розгортання клієнтських ОС;
 • Планувати стратегію управління образами;
 • Реалізувати безпеку клієнтських ОС;
 • Захоплювати і управляти образами клієнтських ОС;
 • Планувати і здійснювати міграцію користувальницької середовища;
 • Планувати і розгортати клієнтські ОС за допомогою Microsoft Deployment Toolkit;
 • Планувати і розгортати клієнтські ОС за допомогою System Center Configuration Manager 2012;
 • Планувати і реалізувати інфраструктуру служб віддаленого доступу;
 • Управляти віртуалізацією профілю користувача в корпоративному середовищі;
 • Планувати і оновлювати інфраструктуру підтримки клієнтських комп'ютерів організації;
 • Захистити клієнтські комп'ютери організації від шкідливих програм і втрати даних;
 • Моніторити продуктивність і працездатність інфраструктури робочого столу.
Модуль 1: Оцінка та визначення параметрів розгортання клієнтських ОС
Теми
 • Огляд життєвого циклу клієнтських комп'ютерів підприємства
 • Оцінка обладнання і готовність інфраструктури до розгортання клієнтських ОС
 • Використання MAP для оцінки готовності середовища до розгортання
 • Огляд методів розгортання клієнтських ОС в середовищі організації
 • Технології ліцензійної активації для клієнтських комп'ютерів організації
Лабораторна робота: Оцінка і визначення параметрів розгортання
 • Планування стратегії розгортання клієнтських ОС
 • Збір даних про інфраструктуру
 • Реалізація рішення ліцензійної активації
Модуль 2: Планування стратегії управління образами
Теми
 • Огляд форматів образу Windows
 • Огляд засобів управління образами (Image Management)
Лабораторна робота: Планування стратегії управління образами
 • Оцінка бізнес-вимог для підтримки стратегії управління образами
Модуль 3: Реалізація безпеки клієнтських систем
Теми
 • Реалізація централізованого рішення з безпеки клієнтських ОС
 • Планування і реалізація BitLocker
 • Планування і реалізація шифрування за допомогою EFS
Лабораторна робота: Налаштування безпеки клієнтських систем
 • Налаштування безпеки клієнтських ОС за допомогою групової політики
 • Налаштування шифрування диску за допомогою BitLocker і MBAM
Лабораторна робота: Налаштування шифрування файлів за допомогою EFS
 • Реалізація рішення централізованого управління EFS
 • Реалізація рішення для відновлення файлів, захищених EFS
Модуль 4: Захоплення і управління образами клієнтських ОС
Теми
 • Огляд Windows ADK
 • Управління середовищем попереднього встановлення Windows (Windows PE)
 • Створення еталонного образу з допомогою Windows SIM і Sysprep
 • Захоплення і обслуговування еталонного образу
 • Налагодження та управління службою розгортання Windows (Windows Deployment Services)
Лабораторна робота: Підготовка образу і середовища попереднього встановлення Windows PE
 • Встановлення Windows ADK
 • Налаштування Windows PE
Лабораторна робота: Створення еталонного образу за допомогою Windows SIM і Sysprep
 • Створення файлу відповідей за допомогою Windows SIM
 • Встановлення еталонного комп'ютера за допомогою файлу відповідей
 • Обробка еталонного комп'ютера за допомогою Sysprep
Лабораторна робота: Створення та обслуговування еталонного образу
 • Захоплення еталонного образу
 • Обслуговування еталонного образу
Лабораторна робота: Налагодження та управління Windows Deployment Services
 • Планування середовища Windows Deployment Services
 • Встановлення і налаштування серверної ролі WDS
 • Захоплення еталонного образу за допомогою WDS
 • Розгортання образу за допомогою WDS
Модуль 5. Планування і реалізація міграції користувальницької середовища
Теми
 • Огляд способів міграції користувальницького середовища
 • Планування міграції користувальницького середовища за допомогою USMT
 • Міграція стану користувача за допомогою USMT
Лабораторна робота: Планування і реалізація міграції користувальницького середовища
 • Планування міграції користувальницького середовища
 • Створення та налагодження XML-файлів USMT
 • Збір даних і відновлення профілю користувача за допомогою USMT
Лабораторна робота: Міграція стану користувача з створенням жорстких зв'язків
 • Виконання міграції зі створенням жорстких зв'язків
Після закінчення цього модуля слухачі зможуть:
 • Описати концепцію міграції користувальницького середовища
 • Планувати сценарій міграції
 • Мігрувати стани користувача за допомогою USMT
Модуль 6. Планування та розгортання клієнтських ОС за допомогою Microsoft Deployment Toolkit
Теми
 • Планування середовища Lite Touch Installation
 • Реалізація MDT 2012 для Lite Touch Installation
 • Інтеграція служб розгортання Windows з MDT
Лабораторна робота: Планування та розгортання клієнтських ОС за допомогою MDT
 • Планування середовища Lite Touch Installation
 • Встановлення MDT 2012 і необхідних компонентів
 • Створення та налагодження MDT 2012 Deployment Share
 • Розгортання і захоплення образу еталонної ОС
 • Інтеграція WDS з MDT 2012 для забезпечення можливостей завантаження PXE
Модуль 7: Планування та розгортання клієнтських ОС за допомогою System Center Configuration Manager 2012
Теми
 • Планування середовища Zero Touch Installation
 • Підготовка сайту для розгортання ОС
 • Побудова еталонного образу на основі послідовності завдань Configuration Manager
 • Використання послідовності завдань MDT для розгортання клієнтських образів
Лабораторна робота: Підготовка середовища для розгортання операційної системи
 • Планування інфраструктури розгортання операційної системи
 • Підготовка середовища Zero Touch Installation
 • Налаштування пакетів розгортання і образів системи
Лабораторна робота: Використання MDT і Configuration Manager для підготовки Zero-Touch Installation
 • Підготовка середовища Zero Touch Installation
Модуль 8: Планування і реалізація служб віддаленого доступу (Remote Desktop Services)
Теми
 • Огляд служби віддаленого доступу
 • Планування середовища Remote Desktop Services
 • Налаштування інфраструктури розгортання віртуальної робочого столу
 • Налаштування доступу до клієнтів на основі сеансів (Session-Based Desktop)
 • Розширення середовища Remote Desktop Services в Інтернет
Лабораторна робота: Планування і реалізація інфраструктури Remote Desktop Services
 • Планування середовища Remote Desktop Services
 • Налаштування сценарію інфраструктури віртуального клієнта
 • Налаштування сценарію доступу на основі сеансів
 • Налаштування RD Gateway
Модуль 9: Управління виртуалізацією стану користувача для клієнтських ОС організації
Теми
 • Огляд віртуалізації профілю користувача
 • Планування віртуалізації профілю користувача
 • Налаштування переміщуваних профілів, перенаправлення папок і автономних (offline) файлів
 • Реалізація віртуалізації роботи користувача від Microsoft (Microsoft User Experience Virtualization)
Лабораторна робота: Розгортання та підтримка віртуалізації профілю користувача
 • Планування віртуалізації профілю користувача
 • Реалізація віртуалізації профілю користувача
Модуль 10: Планування і реалізація інфраструктури оновлень для підтримки клієнтських ОС організації
Теми
 • Планування інфраструктури оновлень для організації
 • Реалізація підтримки оновлень програмного забезпечення за допомогою Configuration Manager 2012
 • Управління оновленнями для віртуальних машин і образів
 • Використання Windows Intune для управління оновленням програмного забезпечення
Лабораторна робота: Планування і реалізація інфраструктури оновлень для підтримки клієнтських ОС організації
 • Планування інфраструктури оновлення
 • Реалізація оновлень програмного забезпечення за допомогою Configuration Manager 2012
 • Визначення зведення відповідності оновлень
 • Розгортання оновлень на клієнтів
Модуль 11: Захист комп'ютерів підприємства від шкідливих програм і втрат даних
Теми
 • Огляд System Center 2012 Endpoint Protection
 • Налаштування Endpoint Protection Client Settings і моніторингу стану
 • Використання Windows Intune Endpoint Protection
 • Захист клієнтських ОС за допомогою System Center 2012 Data Protection Manager
Лабораторна робота: Реалізація Client Endpoint Protection
 • Налаштування точки Endpoint Protection
 • Налагодження та розгортання політик Endpoint Protection
 • Налаштування параметрів клієнта для підтримки Endpoint Protection
 • Моніторинг захисту кінцевих точок
Лабораторна робота: Налаштування Data Protection для даних клієнтського комп'ютера
 • Налагодження та перевірка захисту даних клієнта
Модуль 12: Моніторинг продуктивності і працездатності інфраструктури клієнтських ОС
Теми
 • Продуктивність і працездатність інфраструктури клієнтських ОС
 • Моніторинг інфраструктури віртуальних клієнтів (VDI)
Лабораторна робота: Моніторинг продуктивності і працездатності інфраструктури клієнтських ОС
 • Налаштування продуктивності і моніторингу надійності для клієнтських ОС
 • Налаштування Operations Manager для моніторингу віртуальних середовищ
Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:
 • Розуміння основ мережевої взаємодії і стека протоколів TCP/IP
 • Знання ОС сімейства Windows і Active Directory Domain Services (AD DS).
 • Розуміння скриптових і пакетних файлів
 • Розуміння базових концепцій безпеки, таких як аутентифікація і авторизація
 • Базові знання про такі засоби управління, як System Center 2012 Configuration Manager, System Center 2012 Operations Manager і System Center 2012 Data Protection Manager
 • Вільне володіння інструментами розгортання, пакетування і роботи з образами
 • Знання, еквівалентні Windows 2012 MCSA
 • Досвід роботи у великому корпоративному середовищі, а саме адміністрування
  • 2 500 - 50 000 користувачів
  • Велика кількість сайтів і доменних контролерів
  • Мережеві служби, обмін повідомленнями, бази даних, управління файлами і друком, управління доступом в Інтернет і внутрішню мережу, управління клієнтськими комп'ютерами
  • Підтримка клієнтських клієнтів Windows 8
  • Розгортання і управління додатками, в тому числі у віртуальному середовищі

Запис на курс

Код курсуWS12-13
Тривалість5 д (40 год)
Код екзамену70-415
Вартість без ПДВ35 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.