spinner-it

Розробка баз даних Microsoft SQL Server

Мета курсу — надати слухачам знання та навички, необхідні для проектування таблиць, індексування та планування запитів в Microsoft SQL Server 2014. Курс охоплює створення об'єктів, уявлень, збережених процедур і функцій з параметрами, можливості кодування процедур індексування, розпаралелювання потоків і обробка помилок.

 

Аудиторія

Цей курс призначений для фахівців в області ІТ, які бажають отримати навички з розробки баз даних для серверу SQL Server 2014.

 

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • Розбиратися у всіх компонентах платформи SQL Server і його основних інструментах, охоплюючи різні версії, редакції, основні концепції мережевих комунікацій, служб і облікових записів служб.
 • Визначати відповідні типи даних для використання при проектуванні таблиць, виконувати перетворення між різними типами даних і створювати псевдоніми типів даних.
 • Використовувати практичні рекомендації проектування щодо таблиць SQL Server і мати можливість створювати таблиці за допомогою T-SQL. (Примітка: не включаючи секціоновані таблиці).
 • Використовувати обмеження PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK і UNIQUE а також реалізовувати каскадні обмеження FOREIGN KEY.
 • Визначати відповідні стратегії індексів на основі одного або декількох стовпців.
 • Створити неіндексовані таблиці і таблиці з кластерним індексом. Також проектувати таблиці відповідної структури.
 • Читати і інтерпретувати дані базових елементів з планів виконання запиту.
 • Розробляти ефективні некластерні індекси.
 • Проектувати і створювати уявлення.
 • Проектувати і створювати збережені процедури.
 • Робота з табличними типами даних, з переданими табличними параметрами і використовувати інструкцію MERGE для створення збережених процедур, які оновлюють сховища даних.
 • Розробляти і створювати скалярні і табличні функції. Також розуміти, де вони можуть привести до проблем з продуктивністю.
 • Розуміти основні ситуації виникнення взаємного блокування і те, як рівні ізоляції транзакцій впливають на реалізацію паралелізму.
 • Проектувати і реалізовувати обробку помилок T-SQL і структурну обробку виключень.
 • Проектувати і реалізовувати тригери DML.
 • Описувати та реалізовувати інтеграцію з CLR і реєструвати існуючі .NET збірки в SQL Server.
 • Зберігати XML-даних і схеми в SQL Server.
 • Виконувати базові запити XML-даних в SQL Server.
 • Працювати з типами даних GEOGRAPHY і GEOMETRY.
 • Створювати і використовувати в запитах повнотекстові індекси.

Модуль 1: Огляд SQL Server і його інструментарію

 

Теми

 • Огляд SQL Server
 • Використання інструментів SQL Server
 • Налаштування служб SQL Server

Лабораторна робота: Огляд SQL Server і його інструментарію

 • Запуск SQL Server Management Studio

 

Модуль 2: Проектування і реалізація таблиць

 

Теми

 • Проектування таблиць
 • Робота зі схемами
 • Створення і зміна таблиць

Лабораторна робота: Проектування і реалізація таблиць

 • Поліпшення структури таблиць
 • Створення схеми
 • Створення таблиць

 

Модуль 3: Підтримка цілісності даних через обмеження

 

Теми

 • Підтримка цілісності даних
 • Реалізація доменної цілісності
 • Реалізація сутнісної і посилальної цілісності

Лабораторна робота: Підтримка цілісності даних через обмеження

 • Проектування обмежень
 • Тестування обмежень

 

Модуль 4: Введення в індексування

 

Теми

 • Основні положення індексування
 • Одностовпчикові та складені індекси
 • Структура таблиць SQL Server
 • Робота з кластерними індексами

Лабораторна робота: Створення індексів

 • Створення таблиць з кластерними індексами
 • Підвищення продуктивності некластерних індексів

 

Модуль 5: Розширені налаштування індексування

 

Теми

 • План виконання базових концепцій
 • Загальні елементи плану виконання
 • Робота з планом виконання
 • Проектування ефективних некластеризованих індексів
 • Моніторинг продуктивності

Лабораторна робота: Планування індексування в SQL Server 2014

 • Огляд статистики існуючих індексів
 • Створення індексів

 

Модуль 6: Стовпчикові індекси

 

Теми

 • Стовпчикові індекси
 • Рекомендації по роботі зі стовпчиковими індексами

Лабораторна робота: Переваги роботи бази даних в оперативній пам'яті

 • Створення стовпчикових індексів

 

Модуль 7: Проектування і реалізація представлень

 

Теми

 • Огляд представлень
 • Створення та управління представленнями
 • Питання продуктивності для представлень

Лабораторна робота: Проектування і реалізація представлень

 • Проектування, реалізація і тестування представлення WebStock
 • Проектування і реалізація представлення Contacts
 • Зміна представлення Available Models

 

Модуль 8: Проектування і реалізація процедур

 

Теми

 • Введення в збережені процедури
 • Робота зі збереженими процедурами
 • Реалізація процедур з параметрами
 • Контроль контексту виконання

Лабораторна робота: Проектування і реалізація процедур

 • Створення збережених процедур
 • Створення збережених процедур з параметрами
 • Зміна контексту виконання збережених процедур

 

Модуль 9: Проектування і реалізація функцій користувача

 

Теми

 • Огляд функцій
 • Проектування і реалізація скалярних функцій
 • Проектування і реалізація табличних функцій
 • Поради щодо створення функцій
 • Альтернативи використанню функцій

Лабораторна робота: Проектування і реалізація функцій користувача

 • Форматування телефонних номерів
 • Зміна існуючої функції
 • Рішення проблеми з продуктивністю, що пов'язана з використанням функції

 

Модуль 10: Реагування на зміну даних через тригери

 

Теми

 • Проектування DML-тригерів
 • Реалізація DML-тригерів
 • Просунуті можливості тригерів

Лабораторна робота: Реагування на зміну даних через тригери

 • Створення тригеру для аудиту
 • Поліпшення тригеру для аудиту

 

Модуль 11: Використання таблиць в оперативній пам'яті

 

Теми

 • Оптимізовані по пам'яті таблиці
 • Розташування процедур

Лабораторна робота: Використання таблиць в оперативній пам'яті

 • Робота з оптимізованими по пам'яті таблицями
 • Робота з процедурами

 

Модуль 12: Реалізація керованого коду в SQL Server

 

Теми

 • Введення в інтеграцію з SQL CLR
 • Імпорт і налаштування збірок
 • Реалізація інтеграції з SQL CLR

Лабораторна робота: Реалізація керованого коду в SQL Server

 • Оцінка наданого SQL CLR коду
 • Реалізація збірки SQL CLR
 • Реалізація агрегатної функції і користувальницького типу, написаного на CLR

 

Модуль 13: Зберігання та запити до XML даними в SQL Server

 

Теми

 • Введення в XML і XML схеми
 • Зберігання XML даних і схем в SQL Server
 • Використання типу даних XML
 • Використання інструкції FOR XML
 • Основи мови XQuery
 • "Нарізка" XML даних

Лабораторна робота: Зберігання та запити до XML даними в SQL Server

 • Використання XML сховища даних в SQL Server
 • Тестування зберігання XML даних в змінних
 • Дослідження використання колекцій XML-схем
 • Створення SQL запитів до XML
 • Створення збереженої процедури, що повертає XML

 

Модуль 14: Робота з просторовими даними SQL Server

 

Теми

 • Введення в просторові типи даних
 • Використання просторових типів даних SQL Server
 • Використання просторових даних у додатках

Лабораторна робота: Робота з просторовими даними SQL Server

 • Знайомство з типом даних geometry
 • Додавання просторових даних до існуючої таблиці

Необхідна підготовка

 

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

 

 • Досвід написання запитів T-SQL
 • Базові знання про реляційні бази даних

Запис на курс

Код курсуWSQL-4
Тривалість5 д (40 год)
Код екзамену70-464
Вартість без ПДВ35 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.