spinner-it

Реалізація моделей даних і звітів за допомогою Microsoft SQL Server

Мета курсу — надати слухачам знання та навички, необхідні для самостійного створення системи бізнес-аналітики та звітів. Курс показує, як використовувати PowerPivot і табличну модель даних, застосовувати потужну візуалізацію даних з PowerPivot і службами звітів SQL Server, створювати панелі інструментів з Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, вивчати бізнес-запити за допомогою інтелектуального аналізу даних (Data Mining).

 

Аудиторія

Цей курс призначений для фахівців з баз даних, які виконують роль розробників систем бізнес-аналітик в питаннях створення BI-рішень, включаючи кошти аналізу даних і звітів. Курс буде цікавий для користувачів продуктів бізнес-аналітики, які бажають розуміти роботу БД, і слухачів, які планують здати іспит.

 

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

 • Представляти компоненти, архітектуру і природу BI рішень.
 • Створювати багатовимірні бази даних з Analysis Services.
 • Реалізовувати вимірювання в кубі.
 • Реалізовувати заходи і групи заходів в кубі.
 • Використовувати синтаксис багатовимірних виразів (MDX).
 • Налаштовувати куб.
 • Реалізовувати табличну модель даних в PowerPivot.
 • Використовувати DAX запит табличній моделі.
 • Створювати звіти служб Reporting Services.
 • Створювати звіти з діаграмами і параметрами.
 • Управляти інфраструктурою звітів.
 • Реалізовувати панелі інструментів в SharePoint Server з PerformancePoint Services.
 • Використовувати Data Mining для інтелектуального аналізу.

Модуль 1: Введення в бізнес-аналітику і моделювання даних

 

Теми

 • Елементи корпоративних BI-рішень
 • Платформа Microsoft Business Intelligence
 • Планування корпоративних BI-рішень

Лабораторна робота: Огляд BI-рішень

 • Огляд сховища даних
 • Огляд моделі даних Analysis Service
 • Вивчення звітів

 

Модуль 2: Створення багатовимірних баз даних

 

Теми

 • Введення в багатомірний аналіз
 • Створення джерел даних і уявлень джерел даних
 • Створення кубу
 • Огляд безпеки кубу

Лабораторна робота: Створення багатовимірних баз даних

 • Створення джерела даних
 • Створення та зміна уявлення джерела даних
 • Створення і зміна кубу
 • Додавання вимірювань

 

Модуль 3: Робота з кубами і розмірностями

 

Теми

 • Налаштування розмірності
 • Визначення ієрархії атрибутів
 • Сортування і угруповання ієрархії

Лабораторна робота: Визначення розмірності

 • Налаштування розмірностей і атрибутів
 • Створення ієрархії
 • Створення ієрархії з відносинами атрибутів
 • Створення неоднорідної ієрархії
 • Перегляд розмірностей та ієрархій в кубах

 

Модуль 4: Робота з заходами і групами заходів

 

Теми

 • Робота з заходами
 • Робота з групами заходів

Лабораторна робота: Конфігурування заходів і груп заходів

 • Налаштування заходів
 • Визначення регулярних відносин
 • Налаштування сховища групи заходів

 

Модуль 5: Вступ до MDX

 

Теми

 • Основи MDX
 • Додавання обчислень в кубі
 • Використання багатовимірних виразів для запиту до кубу

Лабораторна робота: Використання MDX

 • Створення обчислюваних елементів
 • Запити куба за допомогою MDX

 

Модуль 6: Налаштування функціональності куба

 

Теми

 • Реалізація ключових показників продуктивності (KPI)
 • Реалізація дій
 • Реалізація перспектив
 • Реалізація перекладів

Лабораторна робота: Налаштування кубу

 • Реалізація дій
 • Реалізація перспектив
 • Реалізація перекладів

 

Модуль 7: Реалізація табличної моделі даних з Analysis Services

 

Теми

 • Введення в табличні моделі Analysis Services
 • Створення табличної моделі даних
 • Використання табличної моделі даних з Analysis Services в організації

Лабораторна робота: Реалізація табличної моделі даних з Analysis Services

 • Створення проекту табличної моделі даних з Analysis Services
 • Налаштування полів і відносин
 • Розгортання табличної моделі даних Analysis Services

 

Модуль 8: Введення в вираження аналізу даних (DAX)

 

Теми

 • Основи DAX — Data Analysis Expression
 • Використання DAX для створення обчислюваних стовпців і заходів в табличній моделі даних

Лабораторна робота: Створення обчислюваних стовпців і заходів за допомогою DAX

 • Створення обчислюваних стовпців
 • Створення міри
 • Створення KPI
 • Реалізація ієрархії батьківського і дочірнього елементів

 

Модуль 9: Реалізація звітів зі службою Reporting Services

 

Теми

 • Введення в служби Reporting Services
 • Створення звітів за допомогою конструктору звітів
 • Угруповання і агрегування даних в звіті
 • Відображення даних графічно

Лабораторна робота: Реалізація звітів зі службою Reporting Services

 • Створення звітів
 • Угруповання і агрегування даних в звіті
 • Публікація і перегляд звітів

 

Модуль 10: Розширені можливості звітів зі службою Reporting Services

 

Теми

 • Додавання діаграм в звітах
 • Реалізація параметрів в звітах

Лабораторна робота: Розширені можливості звітів

 • Додавання діаграм в звітах
 • Реалізація параметрів в звітах
 • Використання гістограм і спарклайнів
 • Використання карт (MAP)

 

Модуль 11: Управління виконанням звіту і поширенням

 

Теми

 • Управління безпекою звіту
 • Управління виконанням звіту
 • Підписка і попередження даних
 • Пошук і усунення несправностей Reporting Services

Лабораторна робота: Налаштування виконання звіту та розповсюдження

 • Налаштування виконання звіту
 • Реалізація стандартної підписки
 • Реалізація керованої даними підписки

 

Модуль 12: Використання SharePoint PerformancePoint Services в рішеннях BI

 

Теми

 • Подання SharePoint Server як платформи BI
 • Введення в PerformancePoint Services
 • Джерела даних PerformancePoint і аналітика часу
 • Звіти, системи показників і цифрові панелі

Лабораторна робота: Реалізація рішення BI з SharePoint Server

 • Створення сайту SharePoint Server для BI
 • Налаштування доступу до даних PerformancePoint
 • Створення звітів PerformancePoint
 • Створення системи показників PerformancePoint
 • Створення цифрових панелей PerformancePoint

 

Модуль 13: Виконання попереджувального аналізу за допомогою інтелектуального аналізу даних

 

Теми

 • Огляд інтелектуального аналізу даних (Data Mining)
 • Створення користувальницького рішення з інтелектуального аналізу даних
 • Перевірка моделі інтелектуального аналізу даних
 • Підключення та використання даних моделі інтелектуального аналізу даних

Лабораторна робота: Виконання попереджувального аналізу за допомогою інтелектуального аналізу даних

 • Використання інструментів аналітики таблиць
 • Створення структури і моделі інтелектуального аналізу даних
 • Додавання моделей інтелектуального аналізу даних в структуру інтелектуального аналізу даних
 • Перевірка моделей інтелектуального аналізу даних
 • Використання моделі інтелектуального аналізу даних в звіті

Необхідна підготовка

 

Для ефективного навчання на курсі слухачі повинні володіти такими знаннями і навичками:

 

 • Мінімум 2 роки досвіду роботи з реляційними базами даних
 • Досвід проектування нормалізованих баз даних
 • Досвід створення таблиць і зв'язків
 • Досвід написання запитів на Transact-SQL
 • Базові знання про топології сховища даних (схеми Зірка, Сніжинка)
 • Знання базових структур програмування (як розгалуження і цикли)
 • Розуміння ключових пріоритетів бізнесу — дохід, прибуток, фінансові обчислення

Запис на курс

Код курсуWSQL-2
Тривалість5 д (40 год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ35 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.