spinner-it

Мова програмування Java

Цей курс є першою сходинкою у підготовці Java-програмістів. В ході навчання послідовно розглядаються ключові слова і конструкції мови програмування Java, прийоми створення простих Java-програм, основи об'єктно-орієнтованого програмування. Тренінг починається з розгляду основ об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) та концепцій об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування, і, як уже говорилося, вище є ввідним і розрахований на студентів, практично без досвіду програмування. Курс дозволить студентам отримати базові знання та практичні навички, необхідні для успішного засвоєння матеріалу наступного тренінгу – «Основи програмування на мові Java (рівень II)».

У ході тренінгу студенти навчаться:

 • Аналізувати предметну область завдання і знаходити методи її вирішення
 • Застосовувати ключові концепції об'єктно-орієнтованого програмування
 • Виявляти об'єкти предметної області
 • Розробляти діаграми класів для проблемної області
 • Створювати ієрархію класів, засновану на діаграмах класів
 • Розробляти і тестувати Java-додатки
 • Описувати та використовувати змінні примітивних типів
 • Повторно використовувати одного разу написаний об'єктно-орієнтований код
 • Записувати і використовувати вирази, умовні оператори, цикли
 • Застосовувати інкапсуляцію, розробляти і викликати методи
 • Розробляти конструктори для створення об'єктів
 • Створювати і використовувати одновимірні та багатовимірні масиви
 • Розширювати можливості існуючих класів з допомогою спадкування

Цільова аудиторія

Курс підійде для таких категорій студентів:
 • Люди, які володіють базовими математичними, логічними та аналітичними навичками вирішення проблем, які хочуть приступити до вивчення мови програмування Java
 • Технічні письменники, веб-розробники, технічні керівники, а також такі технічні фахівці не є програмістами, як, наприклад, системні адміністратори
 • Програмісти-початківці та ті, хто воліє почати вивчення програмування мови Java, які бажають повернутися до основ і систематизувати свої знання
 • Фахівці з досвідом об'єктно-орієнтованого програмування, такі як C-розробники, так само отримають користь від цього курсу, оскільки він допоможе їм почати міграцію в світ Java
 • Модуль 1: Поняття об'єкта
  • Абстракція та її використання об'єктної моделі
  • Поняття об'єкта
  • Інкапсуляція
  • Лабораторна робота
 • Модуль 2: Поняття класу
  • Як співвідносяться поняття об'єкта і класу
  • Атрибути і спільні операції у класах
  • Спадкування і повторне використання коду
  • Узагальнення, спеціалізація та спадкування
  • Поліморфізм і наслідування
  • Абстрактні класи
  • Лабораторна робота
 • Модуль 3: Взаємодія об'єктів
  • Взаємодія об'єктів шляхом обміну повідомленнями
  • Асоціація і композиція
  • Час життя об'єкта
  • Лабораторна робота
 • Модуль 4: Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування з допомогою UML
  • Створення прецедентів для опису проблемної області
  • Розробка діаграми прецедентів
  • Створення діаграми класів для предметної області задачі
  • Створення діаграм діяльності, що деталізують прецеденти
  • Написання класу згідно з діаграмами класів
  • Лабораторна робота
 • Модуль 5: Огляд технології Java
  • Огляд основних напрямків і технологій Java світу
  • Опис ключових концепцій мови програмування Java
  • Коротка характеристика етапів життєвого циклу Java-додатків
  • Лабораторна робота
 • Модуль 6: Аналіз проблеми та розробка алгоритму її рішення
  • Розбір проблеми з використанням методів об'єктно-орієнтованого аналізу
  • Проектування ієрархії класів
  • Лабораторна робота
 • Модуль 7: Розробка і тестування Java-програми
  • Створення класу в мові програмування Java
  • Використання методу main в тестовому класі для запуску Java-програми з командного рядка
  • Компіляція і виконання Java-програми
  • Лабораторна робота
 • Модуль 8: Декларування, ініціалізація та використання змінних
  • Опис та використання змінних
  • Примітивні типи мови Java
  • Оголошення, ініціалізація та використання змінних і констант в Java
  • Присвоювання значень змінним
  • Приведення типу
  • Лабораторна робота
 • Модуль 9: Створення і використання об'єктів
  • Оголошення та ініціалізація змінних посилальних типів
  • Порівняння посилальних і примітивних типів
  • Використання класу String
  • Лабораторна робота
 • Модуль 10: Використання операторів та алгоритмічних конструкцій
  • Умовні оператори
  • Застосування вкладених умовних операторів
  • Використання оператора варіанта
  • Лабораторна робота
 • Модуль 11: Використання циклів
  • Створення циклів з передумовою
  • Розробка арифметичних циклів
  • Створення циклів з післяумовою
  • Лабораторна робота
 • Модуль 12: Розробка і використання методів
  • Оголошення та виклик методу Порівняння методів конкретного об'єкта і статичних методів Перевантаження методів Лабораторна робота
 • Модуль 13: Інкапсуляція і конструктори
  • Застосування інкапсуляції для приховування внутрішнього устрою об'єктів
  • Створення конструкторів для ініціалізації об'єктів Лабораторна робота
 • Модуль 14: Створення і використання масивів
  • Поняття масиву. Одновимірні масиви
  • Способи ініціалізації масиву
  • Створення двовимірних масивів
  • Лабораторна робота
 • Модуль 15: Реалізація спадкування
  • Поняття спадкування
  • Абстракція
  • Явна ідентифікація об'єктів, використовуваних у коді
  • Лабораторна робота
Щоб успішно засвоїти матеріал даного тренінгу студенти повинні вміти:
 • Створювати і редагувати текстові файли, використовуючи текстовий редактор
 • Використовувати веб-браузер для пошуку інформації
 • Виконувати дії з командним рядком, запускати програми на виконання
 • Аналізувати логічні задачі, знаходити алгоритм рішення задачі
 • Писати прості програми з використанням довільного мови програмування

Запис на курс

Код курсуEA-Java ADV
Тривалість5д (40год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ16 800 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.