spinner-it

Адміністрування Oracle 11g: Частина II

Опис
У цьому курсі представлені важливі питання резервування та управління базами даних Oracle (Oracle Database 11g Release 1). Докладно розглядаються концепції та архітектура резервування і відновлення, кроки і способи їх виконання в різних ситуаціях. У тому числі розглянуті питання створення і тестування власних сценаріїв резервування і відновлення за допомогою утиліти Recovery Manager (RMAN), технологія Flashback. Вивчаються інструменти моніторингу продуктивності бази даних і прийоми, які можна використовувати для її підвищення. Крім того, розглядаються такі можливості, як менеджер ресурсів (Resource Manager), планувальник (Scheduler) та автоматичне керування простором (Automatic Storage Management - ASM). Зміст курсу відповідає вимогам іспиту для отримання Oracle Certified Professional.
Аудиторія
 • Адміністратори баз даних.
 • Фахівці служб технічної підтримки.
 • Технічні консультанти.
              Здобуті навички
 • Використання RMAN і Tnterprise Manager для створення і маніпулювання резервних
 • копіями.
 • Відновлення бази даних.
 • Клонування бази даних.
 • Використання технології Flashback для відновлення бази даних.
 • Використання динамічних уявлень і консультантів (Advisors) для моніторингу та налаштування продуктивності бази даних.
 • Управління дисковими сховищами за допомогою технології ASM.
 • Контроль споживання ресурсів бази даних за допомогою менеджера ресурсів.
 • Спрощення завдань адміністрування за допомогою планувальника бази даних.
 • Налаштування мовних особливостей бази даних і сеансів користувачів.
Модуль 1: Архітектура бази даних і ASM
 • Огляд архітектури бази даних Oracle.
 • Загальна архітектура ASM.
 • Створення примірника ASM.
 • Використання Enterprise Manager для управління користувачами ASM.
 • Концепції зберігання ASM.
 • Використання утиліти ASMCMD.
 • Масштабованість і продуктивність ASM.
Модуль 2: Конфігурація для можливості відновлення
 • Призначення резервування і відновлення.
 • Типові завдання резервування і відновлення.
 • Рішення резервування і відновлення Oracle.
 • Використання Recovery Manager (RMAN).
 • Використання Flash Recovery Area.
 • Управління простором Flash Recovery Area.
Модуль 3: Використання каталогу відновлення RMAN  
 • Зберігання репозиторію RMAN: Порівняння можливостей.
 • Зберігання інформації в каталозі відновлення.
 • Реєстрація бази даних в каталозі відновлення.
 • Концепції синхронізації каталогу відновлення.
 • Використання збережених скриптів RMAN.
 • Резервування і відновлення каталогу відновлення.
 • Використання віртуального приватного каталогу відновлення.
Модуль 4: Налаштування технічних умов резервування
 • Використання RMAN для створення резервних копій.
 • Конфігурація постійних налаштувань RMAN.
 • Використання Enterprise Manager для завдання налаштувань RMAN.
 • Автоматично створювані резервні копії керуючого файлу.
 • Управління постійними настройками.
 • Налаштування пристроїв для резервування.
 • Конфігурація і виділення каналів для їх використання під час резервування.
 • Налаштування оптимізації резервування.
Модуль 5: Створення резервних копій
 • Створення резервної копії рекомендованої Oracle.
 • Створення резервних наборів і копій.
 • Створення повної резервної копії бази даних.
 • Типи резервування RMAN.
 • Відстеження змін в блоках даних.
 • Створення резервних наборів, які дублюються.
 • Концепції архівного резервування.
 • Шифрування резервних наборів.
Модуль 6: Резервування і відновлення, якими керуєкористувач
 • Копіювання з резервної копії та відновлення.
 • Причини втрати файлу.
 • Критичні та некритичні збої.
 • Відновлення після втрати тимчасового файлу.
 • Перестворення індексів.
 • Відновлення загубленого табличного простору з індексами.
 • Методи аутентифікації адміністраторів бази даних.
 • Відновлення табличного простору "тільки для читання".
Модуль 7: Використання RMAN для відновлення
 • Використання команд RMAN RESTORE і
 • Відновлення за допомогою Enterprise Manager.
 • Відновлення з використанням Інкрементальний оновлюваних резервних копій.
 • Виконання швидкого перемикання на копії.
 • Відновлення бази даних на новому хості.
 • Відновлення після збоїв.
Модуль 8: Використання RMAN для клонування бази даних
 • Використання RMAN для створення клону бази даних.
 • Створення клону бази даних.
 • Створення файлу параметрів для допоміжного примірника.
 • Виділення допоміжних каналів.
 • Розуміння операції клонування RMAN.
 • Використання EM для клонування бази даних.
 • Клонування відкритої бази даних.
Модуль 9: Відновлення табличного простору до моменту часу
 • Концепції відновлення табличного простору до моменту часу (TSPITR).
 • Архітектура відновлення табличного простору до моменту часу.
 • Коли використовувати TSPITR.
 • Вибір табличних просторів для набору відновлення.
 • Використання Enterprise Manager для виконання
 • Розуміння процесу виконання
 • Пошук і усунення несправностей в RMAN TSPITR.
Модуль 10: Моніторинг та налаштування RMAN
 • Розпаралелювання резервних наборів.
 • Моніторинг сеансів
 • Інтерпретація повідомлень
 • Використання опції
 • Налаштування
 • Мультиплексування RMAN.
 • Порівняння синхронного і асинхронного введення / виводу.
 • Правила продуктивності стрічкової підсистеми.
Модуль 11: Використання технології Flashback
 • Технологія Flashback.
 • Транзакції і інформація скасування.
 • Гарантування утримання інформації скасування.
 • Підготовка бази даних до виконання операції Flashback.
 • Flashback Drop і корзина.
 • Використання технології Flashback для запитів даних.
 • Можлива послідовність операцій.
 • Flashback Transaction Wizard.
Модуль 12: Використання Flashback Database
 • Flashback Table.
 • Включення опції Row Movement для таблиць.
 • Архітектура Flashback Database.
 • Конфігурація Flashback Database.
 • Виконання Flashback Database за допомогою EM.
 • Обговорення Flashback Database.
 • Flashback Data Archive.
Модуль 13: Діагностика бази даних
 • Послідовність операцій автоматичної діагностики.
 • Місцезнаходження файлів трасувань.
 • Перегляд Alert Log за допомогою Enterprise Manager.
 • Support Workbench і Oracle Configuration Manager.
 • Створення сервіс-запиту.
 • Відправлення діагностичних даних Oracle Support.
 • Налаштування Incident Packaging.
 • Огляд Health Monitor і Data Recovery Advisor.
Модуль 14: Управління пам'яттю
 • Структури пам'яті Oracle.
 • Огляд автоматичного управління пам'яттю.
 • Параметри ініціалізації, що відповідають за управління пам'яттю.
 • Залежності параметрів ініціалізації, що відповідають за автоматичне керування пам'яттю.
 • Огляд автоматичного управління пам'яттю.
 • Автоматичне управління PGA.
 • Використання консультанта по пам'яті для визначення розміру SGA.
 • Рекомендації по налаштуванню пам'яті для бібліотечного кеша.
Модуль 15: Управління продуктивністю бази даних
 • Роботи по налаштуванню продуктивності.
 • Планування продуктивності та методологія проведення настройки продуктивності.
 • Налаштування екземпляра.
 • Уявлення для настройки, пошуку та усунення несправностей.
 • Автоматичний репозиторій робочого навантаження.
 • Налаштування SQL і консультанти SQL.
 • Використання консультанта по налаштуванню SQL.
 • Огляд радника з доступу SQL.
Модуль 16: Використання Segment Advisor
 • Огляд управління простором.
 • Профілактичний моніторинг табличних просторів.
 • Граничні значення і вирішення проблем з простором.
 • Моніторинг використання простору в табличних просторах.
 • Стиснення сегментів.
 • Вивільнення займаного простору при використанні ASSM.
 • Автоматичний консультант по сегментам.
 • Мінімальний рівень сумісності.
Модуль 17: Управління ресурсами
 • Огляд управління простором.
 • Профілактичний моніторинг табличних просторів.
 • Граничні значення і вирішення проблем з простором.
 • Моніторинг використання простору в табличних просторах.
 • Стиснення сегментів.
 • Вивільнення займаного простору при використанні ASSM.
 • Автоматичний консультант по сегментам.
 • Мінімальний рівень сумісності.
Модуль 18: Автоматизація завдань за допомогою планувальника
 • Спрощення завдань управління.
 • Ключові компоненти і кроки.
 • Створення розкладу на основі подій.
 • Створення складних розкладів.
 • Створення ланцюжків завдань.
Модуль 19: Адміністрування планувальника
 • Розширені концепції планувальника.
 • Класи завдань.
 • Вікна.
 • Пріоритети задач в межах вікна.
 • Видалення завдань.
 • Установка агента планувальника.
 • Уявлення словника даних, що підтримують віддалено працюють завдання.
Модуль 20: Глобалізація
 • Можливості підтримки глобалізації.
 • Що повинен знати кожен адміністратор бази даних.
 • Розуміння Unicode.
 • Основна і національна кодування бази даних.
 • Параметри, що залежать від установки мови і території.
 • Лінгвістичний пошук і сортування.
 • Сортування і пошук, незалежні від регістру символів і акцентів.
 • Перетворення даних при використанні утиліт Oracle через NLS налаштувань.
Вимоги
 • Базові знання в області адміністрування бази даних. Необхідні курси:
 • Рекомендовані курси: 11gSQL1

Запис на курс

Код курсуEA-11gDBA2
Тривалість5д (40год)
Код екзамену1z0-053
Вартість без ПДВ30 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.