spinner-it

Service Desk і процеси оперативної підтримки ІТ-послуг

Проблеми в роботі ІТ інфраструктури, труднощі з якісним наданням ІТ послуг, в тому числі і зі своєчасним виконанням запитів користувачів з боку ІТ, часто ускладнюють життя будь-якого ІТ керівнику. Ці проблеми очевидні для бізнес-керівництва і дуже часто за їх наявності або відсутності оцінюється робота ІТ в цілому.Курс OSA заснований на матеріалах бібліотеки міжнародного передового досвіду управління ІТ – ITIL 2011 і допомагає правильно організувати поточну роботу ІТ.  

Аудиторія

 • Керівники та ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та організацію відносин із замовниками і постачальниками послуг, узгодження угод, контроль якості надаваних послуг
 • Співробітники ІТ, зайнятих у відповідних видах діяльності
 • Консультанти та інші спеціалісти, задіяні у плануванні та впровадженні процесів пропозиції та узгодження послуг.
 

По закінченню курсу

 • Цінність діяльності OSA для бізнесу
 • Як діяльність OSA підтримує життєвий цикл послуги
 • Оптимізація можливостей експлуатації послуг
 • Як процеси OSA взаємодіють з іншими процесами життєвого циклу послуг
 • Як використовувати процеси, види діяльності та функції OSA для удосконалення операційної діяльності
 • Як оцінювати діяльність в процесах і функціях OSA
 • Важливість ІТ-безпеки та її внесок в процеси OSA
 • Розуміння технологічних і впроваджувальних аспектів, які мають відношення до OSA
 • Виклики, критичні чинники успіху і ризики, пов'язані з процесами OSA
 • Ролі і відповідальності в процесах і функціях OSA
 • Експлуатаційна діяльність процесів інших фаз життєвого циклу
 • Модуль 1: Управління послугами як практика
  • Основні принципи управління послугами
  • Послуги, їх параметри і характеристики
  • Процеси і функції ITSM
 • Модуль 2: Основи експлуатації послуг
  • Призначення, завдання та цінність для бізнесу
  • Огляд процесів і функцій експлуатації
  • Місце процесів OSA в управлінні життєвим циклом послуг
 • Модуль 3: Управління подіями (Event Management)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, призначення і охоплення, цінність для бізнесу
  • Види діяльності, методи і техніки
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху та показники
  • Труднощі і ризики
 • Модуль 4: Управління інцидентами (Incident Management)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, призначення і охоплення, цінність для бізнесу
 • Практика 1: Правила визначення пріоритетів інцидентів
  • Види діяльності, методи і техніки
  • Практика 2: Можливі значення статусів інцидентів
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху та показники
  • Труднощі і ризики
  • Ролі і відповідальності
 • Модуль 5: Обробка запитів (Request Fulfilment)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, призначення і охоплення, цінність для бізнесу
  • Види діяльності, методи і техніки
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху та показники
  • Труднощі і ризики
 • Модуль 6: Управління проблемами (Problem Management)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, призначення і охоплення, цінність для бізнесу
  • Види діяльності, методи і техніки
 • Практика 3: Аналіз проблем методами структурного аналізу
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху та показники
  • Труднощі і ризики
  • Ролі і відповідальності
 • Модуль 7: Керування доступом (Access Management)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, призначення і охоплення, цінність для бізнесу
  • Види діяльності, методи і техніки
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху та показники
  • Труднощі і ризики
 • Модуль 8: Функція Service Desk (Диспетчерська служба)
  • Призначення і завдання
  • Організаційна структура і кадрове забезпечення
 • Практика 4: Планування структури Service Desk
  • Ролі Service Desk
 • Модуль 9: Інші функції експлуатації послуг
  • Технічне управління (Technical Management)
  • Управління додатками (Application management)
  • Операційне управління ІТ (IT Operations management)
  • Контроль операційного управління ІТ (IT Operations control)
  • Управління інженерним забезпеченням (Facilities management)
 • Модуль 10: Технології та інструменти (Technology and tools)
 • Модуль 11: Питання впровадження
 • Модуль 12: Підготовка до кваліфікаційного іспиту
  • Інформування
  • Рішення пробного іспиту
  • Обговорення спірних питань і труднощів
 • Основні поняття ITIL в обсязі тем базового курсу
 • Досвід роботи в сфері управління ІТ-послугами не менше 2-х років і були наділені відповідальністю хоча б однієї з перелічених дисциплін управління:
  • Управління інцидентами
  • Управління подіями
  • Управління інцидентами
  • Управління запитами на обслуговування
  • Управління проблемами
  • Служба Service Desk –
  • Управління технічною підтримкою
  • Управління додатками
  • Управління експлуатацією ІТ

Запис на курс

Код курсуEA-OSA
Тривалість3д (24год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ18 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.