spinner-it

Практика ІТ-процесів ITIL 2011. Release, control and validation

Матеріали курсу відповідають рекомендаціям найактуальнішою редакції ITIL® 2011 року. Проведення змін в ІТ при збереженні стабільності роботи ІТ-інфраструктури і надання ІТ-послуг – одна з найсерйозніших завдань по організації управління ІТ, що стоїть перед ІТ-менеджерами. Вміння впроваджувати нові вимоги бізнесу ІТ-послуг без збоїв, у необхідний термін і з оптимальними витратами дає будь-якої державної, комерційної чи громадської організації, що використовує ІТ, переваги в її діяльності і досягненні їй бізнес-цілей. В ході проведення змін ІТ-менеджери можуть стикатися, як мінімум, з наступними питаннями:
 • Як бути в курсі всіх змін в ІТ?
 • Як організувати контроль змін?
 • Як організувати комунікації між ІТ та бізнесом при проведенні змін?
 • Як правильно розставити пріоритети проведених змін?
 • Як впоратися з потоком різноманітних змін?
 • Як налагодити координацію дій під час впровадження змін?
 • Як правильно обробляти запити від користувачів, які містять вимоги щодо змін?
 • Які активи і конфігурації в ІТ треба контролювати, як організувати збереження і отримання актуальної інформації щодо них?
 • Як організувати управління знаннями в компанії?
 • Як уникнути найбільш типових помилок при створенні конфігураційної бази даних (CMDB)?

Аудиторія

 • Керівники та ключові співробітники ІТ, відповідальні за планування та проведення змін, створення конфігураційної бази даних (CMDB)
 • Консультанти та інші спеціалісти, задіяні у плануванні та впровадженні процесів перетворення послуг (процеси управління конфігураціями, змінами і релізами)
 • Бізнес-менеджери та власники бізнес-процесів
 • Менеджери ІТ, яким потрібне глибоке розуміння, як процеси RCV можуть бути використані для поліпшення якості ІТ-послуг та їх підтримки в організації
 • Персонал підтримки ІТ-послуг, залучені до управління змінами, управління релізами та розгортанням, управління підтвердженням і тестуванням, управління активами та конфігураціями, управління запитами, оцінку змін та управління знаннями, який бажає підвищити власні здібності у відповідності з виконуваними в цій діяльності ролями
 • Фахівці, що мають «ITIL Foundation Certificate in IT Service Management» і бажають підвищити свій рівень сертифікації
 • Претенденти на отримання «ITIL Expert Certificate in IT Service Management»
 

По закінченні курсу

 • Розуміння важливості управління послугами як практичної концепції і принципів, призначення і завдань стадії перетворення послуг
 • Розуміння важливості управління проведенням змін в ІТ при наданні послуг
 • Розуміння взаємодії процесів RCV з іншими процесами життєвого циклу послуг
 • Розуміння видів діяльності, методів і технік, використовуваних кожним процесом RCV
 • Як використовувати види діяльності, методи і техніки процесів RCV для підвищення ефективності роботи підтримки послуг
 • Як оцінювати діяльність у процесах RCV
 • Розуміння таких процесів RCV як здібностей, що підтримують життєвий цикл ІТ-послуг:
 • Управління змінами
 • Управління підтвердженням і тестуванням
 • Управління активами та конфігураціями
 • Управління знаннями
 • Управління запитами
 • Управління релізами та розгортанням
 • Оцінка змін
 • Розуміння ролей та відповідальностей у процесах RCV
 • Розуміння особливостей технологій та впровадження
 • Розуміння викликів, ключових факторів успіху та ризиків, пов'язаних з RCV
 • Модуль 1: Основи ITSM
  • Основні принципи управління послугами
  • Послуги, їх параметри і характеристики
  • Життєвий цикл послуги
  • Активи, ресурси і здібності
  • Процеси і функції ITSM
 • Модуль 2:Основи Service Transition
  • Призначення і завдання Service Transition
  • Рамки і цінність для бізнесу Service Transition
  • Процеси Service Transition
 • Практика 1: Обґрунтування необхідності впровадження процесів RCV
 • Модуль 3: Управління змінами (Change Management)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, призначення і охоплення, цінність для бізнесу
  • Основні принципи процесу
  • Операції, методи і технології процесу
 • Практика 2: Організація і застосування процедур управління змінами
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху і показники процесу
  • Труднощі і ризики
  • Ролі процесу
 • Модуль 4: Обробка запитів (Request Fulfilment)
  • Загальний опис процесу: мета, завдання, призначення і охоплення, цінність для бізнесу
  • Основні принципи процесу
  • Операції, методи і технології процесу
 • Практика 3: Визначення типів запитів
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху і показники процесу
  • Труднощі і ризики
  • Ролі процесу
 • Модуль 5: Управління Сервісними Активами та Конфігураціями (Service Asset and Configuration Management)
  • Загальний опис процесу: призначення, завдання, обсяг, цінність для бізнесу
  • Принципи і політики, основні поняття
  • Місце процесу в життєвому циклі послуг і його інтерфейси з процесом управління рівнем послуг
  • Види діяльності, методики і технології
  • Практика 4: Розробка моделі даних системи управління конфігураціями
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху і показники процесу
  • Труднощі та ризики
  • Ролі процесу
 • Модуль 6: Управління Знаннями (Knowledge Management)
  • Важливість процесу управління рівнем послуг в життєвому циклі послуг
  • Загальний опис процесу: призначення, завдання, обсяг, цінність для бізнесу
  • Принципи і політики, основні поняття
  • Види діяльності, методики і технології
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху і показники процесу
  • Труднощі і ризики
  • Ролі процесу
 • Модуль 7: Управління релізами та розгортанням (Release and Deployment management)
  • Загальний опис процесу: призначення, завдання, обсяг, цінність для бізнесу
  • Принципи і політики, основні поняття
  • Види діяльності, методики і технології
 • Практика 5:Розробка політики релізів
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху і показники процесу
  • Труднощі і ризики
  • Ролі процесу
 • Модуль 8: Підтвердження і тестування послуг (Validation Service and Testing)
  • Загальний опис процесу: призначення, завдання, обсяг, цінність для бізнесу
  • Принципи і політики, основні поняття
  • Види діяльності, методики і технології
 • Практика 6:Розробка моделі тестування
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху і показники процесу
  • Труднощі і ризики
 • Модуль 9: Оцінка зміни (Change evaluation)
  • Важливість процесу в життєвому циклі послуг
  • Загальний опис процесу: призначення, завдання, обсяг, цінність для бізнесу
  • Принципи і політики, основні поняття
  • Види діяльності, методики і технології
  • Тригери, входи, виходи і взаємодію з іншими процесами
  • Критичні чинники успіху і показники процесу
  • Труднощі та ризики
  • Ролі процесу
 • Модуль 10: Технології та інструменти (Technology and tools)
 • Модуль 11: Питання впровадження
 • Модуль 12: Підготовка до кваліфікаційного іспиту
  • Інформування
  • Рішення пробного іспиту
  • Обговорення спірних питань і труднощів
 • Були знайомі з основними поняттями ITIL в обсязі тем базового курсу
 • Мали досвід роботи в сфері управління ІТ-послугами не менше 2-х років і були наділені відповідальністю хоча б в одному з перерахованих процесів управління:
  • Управління змінами
  • Управління активами та конфігураціями
  • Управління підтвердженням і тестуванням
  • Управління запитами
  • Управління релізами та розгортанням
  • Оцінка змін
  • Управління знаннями

Запис на курс

Код курсуEA-RCV
Тривалість4д (32год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ18 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.