spinner-it

ITIL 2011 Service offerings and agreements: Управління фінансами і плануванням ІТ-сервісів

Предметом курсу є вивчення процесів взаємодії ІТ-підрозділу компанії з бізнес-підрозділами. Ця взаємодія розглядається як реалізація концепції надання ІТ-послуг. Розглядаються аспекти узгодження бізнес - та ІТ-цілей на стратегічному і тактичному рівнях, побудову процесу надання ІТ-послуг для бізнесу з тим рівнем якості, що вимагається для досягнення бізнес-цілей. Курс заснований на рекомендаціях бібліотеки кращого світового досвіду ITIL 2011 і використовує підхід життєвого циклу послуги (Service Life Cycle), на якому базується ідеологія ITIL v3.  

Мета курсу

 • Сформувати цілісне уявлення про принципи фінансового управління ІТ-підрозділом
 • Формування бюджету на ІТ
 • Організація облікової системи ІТ і ціноутворення
 • Зміст цих процесів та їх роль в життєвому циклі послуг у відповідності з рекомендаціями ITIL 2011
 

Аудиторія

 • Керівники та ключові співробітники ІТ, відповідальні за формування та виконання бюджету ІТ, управлінський облік надання та підтримки ІТ-послуг, взаєморозрахунки з замовниками
 • Співробітники ІТ, зайнятих у відповідних видах діяльності
 • Консультанти та інші спеціалісти, задіяні у плануванні та впровадженні процесів фінансової оцінки діяльності з надання ІТ-послуг.
  Умови навчання Тривалість курсу становить 16 академічних годин протягом 2 днів. У курс включені дві півгодинних перерви на каву протягом дня і один годинну перерву на обід.
 • Корпоративне управління ІТ. Життєвий цикл ІТ-послуги
  • ITSM як практика. Поняття сервісу, бізнес-процесу, основні принципи управління ІТ-сервісами
  • Поняття «Життєвий цикл послуги» – ядро ITIL 2011
  • Визначення послуг як стратегічних активів компанії. Взаємодія ІТ-відділу і бізнесу на стратегічному рівні, поняття корпоративного управління ІТ (IT Governance)
  • Визначення поняття «Додана вартість (value added)» при наданні ІТ-послуги
  • Взаємодія процесів Service Strategy з іншими процесами ITIL 2011
 • Забезпечення фінансової основи для надання послуг
  • Управління попитом на послуги. Активності процесу, їх зв'язок з набором активностей бізнесу (business activity patterns), інтерфейс з Портфелем послуг
  • Побудова бюджету ІТ, заснованого на планах щодо надання ІТ-послуг і попитом на них
  • Аналіз повернення інвестицій (ROI) в ІТ-сервіси
  • Побудова облікової системи для калькуляції собівартості ІТ-послуг, включаючи методи, моделі і технології
  • Визначення сукупної вартості володіння (TCO) для ІТ-послуг
  • Підготовка інформації про структуру витрат для планування оптимізації надання ІТ-послуг
  • Організація системи взаєморозрахунків із Замовником, включаючи принципи ціноутворення та політики виставлення рахунків за надані послуги.
 • Тестування
 
 
 • Базові знання в галузі управління та фінансового менеджменту
 • Знання відповідають програмі курсу «Основи ITIL 2011»
 • Бажано знання матеріалів ITIL v3, COBIT, ISO 20000
 • Досвід роботи у процесах бюджетування, ціноутворення, фінансового обліку в ІТ.

Запис на курс

Код курсуEA-SOA
Тривалість4д (32год)
Код екзамену
Вартість без ПДВ18 000 грн.

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.