spinner-it

Впровадження рішень компанії Cisco по контролю за погрозами

Впровадження рішень компанії Cisco по контролю за погрозами (SITCS) v1.0 це п'ятиденний курс навчання під керівництвом інструктора, який є частиною навчальної програми, спрямованої на отримання сертифікації за Cisco CCNP Security. Курс призначений для підготовки інженерів з безпеки і надає їм знання і досвід в області розгортання брандмауерів Cisco наступного покоління (NGFW), веб-безпеки, а також безпеки електронної пошти та безпеки хмарних середовищ. Студенти отримають практичний досвід використання розширених рішень, що дозволяють мінімізувати небезпеку зовнішніх загроз і забезпечити безпеку трафіку, що проходить через шлюз безпеки. По закінченні курсу слухачі зможуть знизити ризик для їх ІТ-інфраструктури та додатків використовуючи шлюзи Cisco з безпеки наступного покоління і надавати оперативну підтримку для систем запобігання вторгнень (IPS), забезпечувати безпеку електронної пошти та веб-орієнтованих пристроїв захисту.

Мета курсу і придбані навички

 • Метою курсу є надання слухачам фундаментальних знань і можливостей у галузі впровадження та підтримки безпеки на брандмауерах Cisco АSА, використовуючи рішення Cisco наступного покоління, інтегровані в Cisco Prime Security Manager

Аудиторія

 • Інженери мережевої безпеки

Набуваються навички

 • Розуміти пристрій міжмережевого екрану Cisco АSА наступного покоління (NGFW)
 • Розгортати шлюз Web безпеки Cisco для зниження небезпеки шкідливих програм
 • Налаштовувати шлюз Web безпеки для використання елементів керування
 • Налаштовувати коннекторів безпеки Cisco Cloud Web
 • Описати рішення Cisco для захисту електронної пошти
 • Налаштовувати вхідні та вихідні політики для шлюзів пошти Cisco
 • Описати елементи ІPS контролю загроз
 • Налаштувати і впроваджувати в мережу сенсор Cisco IPS
Ознайомтесь з системою сертифікації Cisco за посиланням.
 • Модуль 1: Сервіси міжмережевого екрану Cisco АSА наступного покоління
  • Опис модульної мережевої архітектури Cisco
  • Опис архітектури управління Cisco АSА (СХ) NGFW
  • Налаштування об'єктів політики Cisco АSА (СХ) NGFW
  • Моніторинг операцій NGFW Cisco АSА (СХ)
  • Настройка політик доступу Cisco АSА (СХ) NGFW
  • Настройка політик ідентифікації Cisco АSА (СХ) NGFW
  • Настройка політик розшифровки доступу Cisco АSА (СХ) NGFW
 • Лабораторна робота: Вивчення Cisco АSА (СХ) NGFW і робота з PRSM
 • Лабораторна робота: Вивчення Cisco АSА (СХ) NGFW і робота з політиками доступу
 • Лабораторна робота: Вивчення Cisco АSА (СХ) NGFW і робота з політиками доступу
 • Лабораторна робота: Налаштування Cisco АSА (СХ) NGFW і робота з політиками розшифровки
  • Опис рішень на базі шлюзу Web безпеки Cisco (WSA)
  • Інтеграція Шлюзу Web безпеки Cisco
  • Налаштування ідентифікацій і аутентифікації користувачів на шлюзі Web безпеки Cisco
  • Параметри елемента керування дозволеного використання на шлюзі Web безпеки Cisco
  • Настроювання елементів управління шкідливих програм на шлюзі Web безпеки Cisco
  • Настроювання елементів управління безпекою даних на шлюзі Web безпеки Cisco
 • Лабораторна робота: Установка шлюзу Web безпеки Cisco
 • Модуль 3: Веб-безпеки хмарних середовищ Cisco
  • Опис рішень Веб-безпеки хмарних середовищ Cisco
  • Налаштування коннекторів безпеки Cisco Cloud Web
  • Опис політик веб-фільтрації в Cisco ScanCenter
 • Лабораторна робота: Налаштування коннекторів веб-безпеки хмарних середовищ Cisco на ISR G2 і AnyConnect
 • Модуль 4: Шлюз безпеки пошти Cisco
  • Рішення Cisco з безпеки електронної пошти
  • Опис базової конфігурації шлюзу безпеки електронної пошти Cisco
  • Розгортання політик перевірки додатків на Cisco АSА
 • Лабораторна робота: Практична базова настройка політик безпеки електронної пошти Cisco
 • Модуль 5: Системи запобігання вторгнень Cisco
  • Опис елементів контролю загроз ІPS
  • Інтеграція Cisco IPS датчика в мережі
  • Налаштування основних параметрів Cisco IPS
  • Налаштування сигнатур Cisco IPS
  • Налаштування користуючих сигнатур Cisco IPS
  • Налаштування Cisco IPS для виявлення аномалій
  • Налаштування функцій Cisco IPS на основі репутації
 • Лабораторна робота: Налаштування основних параметрів Cisco IPS
 • Лабораторна робота: Практична настройка сигнатур Cisco IPS і виявлення аномалій
 • Рівень підготовки Cisco CCNA
 • Рівень підготовки Cisco CCNA Security
 • Знання операційної системи Microsoft

Запис на курс

Код курсуSITCS
Тривалість5д (40год)
Код екзамену300-207
Вартість без ПДВ $

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.