spinner-it

Implementing and Administering Cisco Solutions

Ознайомтесь з системою сертифікації Cisco за посиланням.

Course Overview

Починаючи з 24.02.2020 цей тренінг замінює застарілий курс Використання мережевого обладнання Cisco (прискорений курс) (v.3.0) (CCNAX).

 

Цей курс допоможе вам:

 • Отримати знання й опанувати навички з розгортання, налаштування й експлуатації мереж малого та середнього розмірів
 • Отримати базові знання в галузі проектування мереж, а також з безпеки та автоматизації
 • Підготуватися до складання сертифікаційного іспиту CCNA 200-301, що дозволяє отримати статус CCNA

 

Кому варто відвідати?

Цей курс буде корисний для будь-яких фахівців, зацікавлених в отриманні статусу CCNA. Курс надає фундаментальні знання, необхідні для базового налаштування та експлуатації мереж Cisco.

 

Кому варто відвідати цей курс:

 • Мережевим інженерам початкового рівня
 • Мережевим адміністраторам
 • Технічним спеціалістам відділів експлуатації та підтримки мережі
 • Фахівцям технічної підтримки користувачів

 

Цілі курсу:

Протягом проходження цього курсу слухачі навчаться:

 • Визначати компоненти комп’ютерної мережі та описувати їхні основні характеристики
 • Розуміти модель взаємодії хостів у системі
 • Описувати функції та особливості OC Cisco Internetwork Operating System (IOS®)
 • Розуміти, що таке локальна мережа, та для чого використовуються комутатори
 • Розбиратися у принципах роботи технології канального рівня Ethernet та у принципах роботи комутаторів
 • Здійснювати початкове налаштування комутаторів
 • Описувати мережевий рівень стеку TCP/IP, розбиратися у принципах IPv4-адресації
 • Описувати функції транспортного та прикладного рівнів
 • Розуміти функції маршрутизації
 • Здійснювати початкове налаштування маршрутизаторів
 • Пояснювати процес взаємодії хостів під час передачі трафіку через комутатори й маршрутизатори
 • Виявляти й усувати поширені проблеми, що можуть виникати в локальній мережі або роботі комутаторів
 • Описувати переваги й можливості адресного простору IPv6
 • Розбиратися в перевагах та обмеженнях статичної маршрутизації
 • Розуміти принципи роботи технології VLAN, уміти налаштовувати на пристроях Cisco
 • Розуміти, як налаштувати маршрутизацію між VLAN
 • Пояснювати основи протоколів динамічної маршрутизації, розумітися на термінології Open Shortest Path First (OSPF)
 • Розуміти логіку роботи протоколів Spanning Tree Protocol (STP) та Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
 • Налаштовувати агрегацію каналів за допомогою технології EtherChannel
 • Описувати протоколи резервування шлюзів (протоколи групи FHRP)
 • Розбиратися на базовому рівні в роботі технологій WAN і VPN
 • Налаштовувати списки контролю доступу (ACL)
 • Впроваджувати технологію Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) та використовувати трансляції мережевих адрес (Network Address Translation) для підключення корпоративної мережі до Інтернету
 • Описувати базові концепції QoS
 • Розбиратися у принципах побудови безпровідних мереж, знати основні архітектури, розуміти переваги використання контролерів Wireless LAN Controllers (WLSCs)
 • Описувати архітектуру мережі та пристрою, розуміти принципи віртуалізації
 • Описувати переваги та можливості Software-Defined Networking (SDN), знати рішення для інтелектуального керування мережею, наприклад, Cisco DNA CenterTM, Software-Defined Access (SD-Access), та Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)
 • Користуватися основними інструментами моніторингу OC IOS
 • Розуміти принципи керування мережевими приладами
 • Описувати поточний ландшафт загроз безпеці
 • Описувати основні технології захисту від загроз
 • Впроваджувати механізми безпечного керування мережевими пристроями
 • Здійснювати рекомендовані базові налаштування безпеки

 

Зміст курсу

Курс Implementing and Administering Solutions (CCNA) v1.0 забезпечує широкий спектр фундаментальних знань для всіх ІТ-професій. Завдяки поєднанню лекційних і практичних занять слухачі навчаться впроваджувати, експлуатувати, налаштовувати та перевіряти працездатність базових мереж IPv4 та IPv6. Курс охоплює такі теми: технології, що працюють у локальних мережах; принципи ІР-маршрутизації; налаштування мережевих пристроїв (комутаторів, маршрутизаторів та контролерів БЛОМ, тобто бездротових локальних обчислювальних мереж); безпечне керування мережевими пристроями; виявлення основних загроз безпеці. Окрім цього, розглядаються основи програмування мереж та автоматизації.

 

Тренінг допоможе підготуватися до складання іспиту 200-301 Cisco® Certified Network Associate (CCNA®) задля отримання сертифікату CCNA. Іспит CCNA 200-301 буде доступний для складання 24 лютого 2020 року.

Цей курс містить очні лекції й розділи для самостійного вивчення. На заняттях під керівництвом інструктора (instructor-led) лекції проводяться в режимі реального часу за особистої присутності слухачів або за допомогою відеоконференцій. Для електронних занять використовуються записані відеолекції (e-learning).

 • Опис функцій мережі
 • Модель взаємодії пристроїв мережі
 • Функції та можливості OC Cisco IOS
 • Вступ до локальних мереж
 • Принципи роботи технологій Ethernet, функції канального рівня стеку TCP/IP
 • Базова конфігурація комутатора
 • Огляд мережевого рівня стеку TCP/IP, принципи IPv4-адресації
 • Огляд транспортного та прикладного рівнів TCP/IP
 • Опис функцій маршрутизації
 • Базова конфігурація маршрутизатора Cisco
 • Опис процесу передачі пакетів між двома хостами в мережі
 • Пошук та усунення несправностей у роботі простої мережі
 • Вступ до IPv6
 • Статична та динамічна маршрутизація
 • Технології VLAN та Trunk
 • Маршрутизація між VLAN
 • Компоненти протоколу OSPF
 • Будування надлишкових комутованих топологій (самостійне вивчення)
 • Поліпшення характеристик роботи надлишкових комутованих топологій за допомогою технології EtherChannel
 • Протоколи резервування шлюзу (самостійне вивчення)
 • Розуміння WAN-технологій (самостійне вивчення)
 • Керування трафіком з використанням ACL
 • Підключення корпоративної мережі до Інтернету
 • Механізми QoS (самостійне вивчення)
 • Будування безпровідних мереж (самостійне вивчення)
 • Вступ до віртуалізації (самостійне вивчення)
 • Аналіз можливостей Software-Defined Networking (SDN), рішення для інтелектуального керування мережею
 • Інструменти моніторингу OC IOS
 • Безпечне керування мережевими пристроями
 • Аналіз основних загроз безпеці (самостійне вивчення)
 • Технології захисту від загроз безпеці (самостійне вивчення)
 • Механізми безпечного доступу
 • Рекомендовані базові налаштування безпеки

 

Перелік лабораторних робіт:

 • Початок роботи з інтерфейсом командного рядка
 • Аналіз роботи комутатора
 • Базові налаштування комутатора
 • Реалізація початкової конфігурації комутатора
 • Аналіз роботи прикладного рівня TCP/IP
 • Налаштування інтерфейсу маршрутизатора
 • Впровадження протоколів Layer 2 Discovery
 • Реалізація початкової конфігурації маршрутизатора
 • Налаштування шлюзу за замовчуванням
 • Аналіз процесу передачі пакетів
 • Усунення несправностей у роботі комутатора
 • Аналіз проблем, що можуть виникати через налаштування дуплекса порту
 • Базові налаштування IPv6
 • Статичні маршрути IPv4
 • Статичні маршрути IPv6
 • Упровадження VLAN та Trunk
 • Пошук та усунення несправностей у роботі технологій VLAN та Trunk
 • Налаштування маршрутизатора для забезпечення маршрутизації між VLAN
 • Налаштування мережі середнього розміру з кількома VLAN
 • Налаштування Single-Area OSPF
 • Використання технології EtherChannel
 • Базові налаштування IPv4 ACL
 • Впровадження нумерованих та іменних IPv4 ACL
 • Налаштування адрес, отриманих від провайдера
 • Статичний NAT
 • Впровадження Dynamic NAT та Port Address Translation (PAT)
 • Початок роботи з WLC
 • Моніторинг WLC
 • Налаштування Dynamic (VLAN) Interface
 • Налаштування DHCP Scope
 • Створення та налаштування WLAN
 • Використання Remote Access Dial-In User Service (RADIUS) серверу для безпечного доступу
 • Дослідження функцій керування
 • Дослідження Cisco DNATM Center
 • Налаштування та перевірка роботи протоколу NTP
 • Налаштування логування
 • Створення Cisco IOS Image Backup
 • Оновлення OC Cisco IOS
 • Налаштування типу безпеки мережі Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) Pre-shared Key (PSK) для WLAN у GUI
 • Налаштування безпечного віддаленого доступу, захист консольного доступу
 • Обмеження віддаленого доступу
 • Налаштування механізму Port Security
 • Впровадження базових налаштувань безпеки

Для проходження цього курсу слухачі мусять володіти такими знаннями й навичками:

 • Базова комп’ютерна грамотність
 • Навички роботи з ОС ПК
 • Базові навички користування Інтернетом
 • Базові знання про IP-адреси

Запис на курс

Код курсуCCNA
Тривалість5д (40год)
Код екзамену200-301
Вартість без ПДВ1400 $

У зв'язку з карантином всі наші курси читаються у online-форматі.